BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nowak Katarzyna (Politechnika Poznańska), Dewicka Aleksandra (Politechnika Poznańska)
Title
Funkcjonowanie przedsiębiorstw rolno-ogrodniczych jako firm rodzinnych - specyfika sukcesji
Functioning Agricultural Holding as a Family Business : Specifis of Succession
Source
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 6, cz. 3, s. 73-82, rys., bibliogr. 10 poz.
Entrepreneurship and Management
Issue title
Firmy rodzinne - wyzwania współczesności
Keyword
Przedsiębiorstwo rodzinne, Przedsiębiorstwo rolne, Sukcesja
Family-owned business, Agricultural enterprises, Succession
Note
summ.
Abstract
Przykład gospodarstw rolno-ogrodniczych jako przedsiębiorstw rodzinnych ilustruje pokoleniowość wraz z zaangażowaniem dużej ilości krewnych do prowadzenia biznesu. Wartości i tradycje są podstawą do zarządzania firmą w sposób rentowny oraz ciągłego jej rozwijania. Bowiem skuteczne zarządzanie firmą rodzinną jest determinowane przez konieczność uwzględniania cyklu życia członków rodziny i firmy, przy czy organizacje rodzinne należy uznać za wartościowy element sektora przedsiębiorczości, którego rozwój powinien być wspierany. Złotym środkiem zdaje się być zachowanie równowagi pomiędzy zaangażowaniem rodziny, wartościami wyznawanymi przez członków a realizacją celów. (fragment tekstu)

The purpose of this article is to present the nature of agricultural holding as a family business. Authors shows advantages and disadvantages of working in a family. The analysis of research results illustrated changes and tradition of management in agricultural sector. Succession is also mentioned in this work. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Gorlach K., (2009), W poszukiwaniu równowagi, Polskie rodzinne gospodarstwa rolne w Unii Europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
  2. Jeżak J., Popczyk W., Winnicka-Popczyk A., (2004), Przedsiębiorstwo rodzinne. Funkcjonowanie i rozwój, Difin, Warszawa.
  3. Kaługa I., 2009, Korzyści dla rolnictwa wynikające z gospodarowania na obszarach Natura 2000, Wydawca Ministerstwo Środowiska, Warszawa.
  4. Kowalewska A., (2009), Firmy rodzinne w polskiej gospodarce - szanse i wyzwania, PARP, Warszawa.
  5. Kulawik J. (2006), Kredytowanie i opodatkowanie rolnictwa oraz ubezpieczenia rolnicze, [w:] Analiza produkcyjno-ekonomicznej sytuacji rolnictwa i gospodarki żywnościowej w 2005 roku, IERiG, Warszawa.
  6. Nogalski B., Białas T., Czapiewski M., (1993), Zarządzanie w różnych formach własności, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
  7. Popłowski W., (2003), Finansowa pomoc publiczna dla małych i średnich przedsiębiorstw, Stowarzyszenie Inicjatyw Menadżerskich, Instytut Biznesu w Kaliszu, Toruń.
  8. Sadłowska-Wrzesińska J. (2014), Bezpieczeństwo behawioralne (BBS), społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) i dialog społeczny - współczesne wyzwania bezpieczeństwa pracy, [w:] Knosala R. (red.), Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole.
  9. http://badania.parp.gov.pl/files/74/75/76/487/493/8248.pdf dostęp 13.01.2016
  10. http://www.edufin.pl/index.php/component/k2/item/25-finanse-w-gospodarstwie-wiejskim-cz-i, dostęp 09.02.16
Cited by
Show
ISSN
1733-2486
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu