BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Opyrchał Urszula (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)
Title
Etyczne działanie jako wolność od niezdrowych czynników mentalnych
Ethical Action as Freedom from Unhealthy Mental Factors
Source
Rynek - Społeczeństwo - Kultura, 2017, nr 2(23), s. 51-54, bibliogr. 13 poz.
Issue title
Normy społeczne, prawne i moralne - ewolucja i trwanie
Keyword
Etyka, Wolność, Buddyzm
Ethics, Freedom, Buddhism
Note
streszcz., summ.
Abstract
W naukach Abhidharmy jednym z ważnych elementów decydujących o tym, czy dane działanie można nazwać etycznym, czy nieetycznym, jest natura czynnika mentalnego towarzyszącego konkretnemu działaniu. Działanie wykonane pod wpływem niezdrowego czynnika mentalnego należy nazwać nieetycznym, natomiast pod wpływem pięknego (zdrowego) czynnika - etycznym. Jeśli komuś zależy na doskonaleniu w zakresie etyki, powinien wydobywać wysiłek w kierunku rozpoznawania tych czynników w swoim strumieniu umysłu. Pomocną praktyką w zdobywaniu tej wiedzy może być medytacja. (abstrakt oryginalny)

In the teachings of Abhidharma one of the important elements determining whether an activity can be called ethical or unethical is the nature of the mental factor accompanying the actual action. The action performed under the influence of unhealthy mental factor should be called unethical, while under the influence of beautiful (healthy) factor - ethical. If someone is interested in achieving perfection in ethics, they should make an effort to recognize these factors in their mind stream. A helpful practice in acquiring this knowledge may be meditation. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bhikkhu B., (1991) Mindfulness with Breathing, Chiang Mai: Silkworm Books.
 2. Craven J.L., (1989) Meditation and psychotherapy, "Canadian Journal of Psychiatry" nr 34, s. 648-653.
 3. Dhamma U.R., Bodhi B., (2000) Comprehensive Manual of Abhidhamma, Onalaska: BPS Pariyatti Editions.
 4. Kałużna-Wielobób A., Wielobób J.K., Opyrchał U., (2015) Porównanie psychologicznych i religijnych koncepcji rozwoju człowieka dorosłego [w:] Kałużna-Wielobób A., (red.), Specyfika rozwoju człowieka dorosłego, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 5. Kutz I., Leserman J., Dorrington C., Morrison C.H., Borysenko J, Benson H., (1985) Meditation as an adjunct to psychotherapy, an outcome study, "Psychotherapy Psychosomatics" nr 43, s. 209-218.
 6. Main J., (2007) Ścieżka medytacji, Kraków: Wydawnictwo WAM.
 7. Nietzsche F., (2012) Poza dobrem i złem, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 8. Nord N., (2014) Sztuka Trzech Miłości, Kraków: Wydawnictwo Antares.
 9. Nord N., (2015) Prosperity Training, Kraków: Wydawnictwo Antares.
 10. Nord N., (2017a) Duchowe SMS-y z Pałacu Mistrzów, cz. II, Kraków: Wydawnictwo Antares.
 11. Nord N., (2017b) Medytacja - Eliksir Trzeźwości, Kraków: Wydawnictwo Antares.
 12. Shapiro D.H., (1992) Adverse effects of meditation: a preliminary investigation of long-term meditators, "International Journal of Psychosomatics" nr 39, s. 62-67.
 13. Zangpo Y., (1986) Otwarcie, relaks, medytacja, czyli jak medytować, Kraków: brak wydawcy.
Cited by
Show
ISSN
2300-5491
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu