BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Staszek Wojciech (Uniwersytet Gdański)
Title
Wskaźniki udziału obszarów zieleni w wybranych miastach województwa pomorskiego jako podstawa działań programowych i planistycznych
The green area indexes in selected cities of Pomeranian Province as the basis for program and planning activities
Source
Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna / Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2017, nr 37, s. 51-61, rys., tab., wykr., bibliogr. 9 poz.
Keyword
Miasto, Infrastruktura, Zieleń miejska
City, Infrastructure, Urban greenery
Note
streszcz., summ.
Country
Województwo pomorskie
Pomorskie Voivodeship
Abstract
W artykule zwrócono uwagę na problem istotnego zróżnicowania wielkości wskaźników udziału terenów zieleni, w zależności od metodyki ich szacowania, na przykładzie wybranych 15 miast województwa pomorskiego. Porównywano wskaźniki w dwóch grupach: odnoszących się do procentowego udziału terenów zieleni w miastach oraz do powierzchni zieleni przypadającej na statystycznego mieszkańca. Wartości wskaźników uzyskane przy użyciu odmiennej metodyki i danych wejściowych są diametralnie różne od podanych według oficjalnej sprawozdawczości GUS. Rezultaty przeprowadzonej analizy są przyczynkiem do dyskusji dotyczącej doboru, optymalizacji i stosowalności odpowiednich miar dotyczących zieleni w miastach. (abstrakt oryginalny)

This article deals with the problem of large differentiation of share indexes for green areas depending on the methodology of their estimation on the example of selected 15 cities of the Pomerania Province. Share indexes were compared in two main groups: according to the percentage share of green areas in cities and according to the space of green areas per statistical inhabitant. On the basis of an analysis of share indexes for typically urban greenery, we can see that the largest shares can be found in Sopot, Malbork and Tczew (index > 5% of the total area of the city) and the lowest occur in Gdynia, Wejherowo and Reda (below 2%). In terms of the share of a wider group of green areas, we can distinguish 6 cities where these areas cover more than 50% of the area. As many as 5 of these cities are a part of the Tri-City agglomeration. The most reliable environmental indicator, which is particularly significant for urban areas, is the space of green areas per 1 inhabitant. According to GUS data the top cities in this category include Sopot, Malbork, Kwidzyn, Chojnice and Tczew, where values exceed 20 m2 of urban greenery/1 inhabitant. The biggest space of total green areas per statistical inhabitant can be found in Reda - on the level about 1,000 m2/1 inhabitant. Rumia, Wejherowo and Gdynia are also among top cities in this category. The values of indexes under analysis obtained with the use of different estimation methodologies and data are radically different from those stated in official GUS reports. The largest discrepancies occurred, among others, in cities of the Tri-City agglomeration and were caused mainly by the existence of large state forest areas, which are ignored in the greenery category in GUS reports. The obtained results provide the impetus for a discussion concerning the selection, optimisation and applicability of relevant urban greenery indicators. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Czochański J. 2010. Zachowanie i kształtowanie terenów zielonych na obszarach wielkich miast jako stymulantów rozwoju i jakości życia. [W:] P. Lorens, J. Martyniuk-Pęczek (red.), Problemy kształtowania przestrzeni publicznych. Wyd. Urbanista, Gdańsk.
  2. Degórska B. 2005. Ochrona środowiska i kształtowanie krajobrazu w regionie miejskim. [W:] M. Strzyż (red.), Perspektywy rozwoju regionu w świetle badań krajobrazowych. Problemy Ekologii Krajobrazu.
  3. Haber Z., Urbański P. 2005. Kształtowanie terenów zieleni z elementami ekologii. Wydawnictwo Akademii Rolniczej im. A. Cieszkowskiego w Poznaniu.
  4. Kistowski M. 2003. Regionalny model zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska Polski a strategie rozwoju województw. Uniwersytet Gdański, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Gdańsk-Poznań.
  5. Kistowski M. 2008. Niezrównoważony rozwój aglomeracji trójmiejskiej - problemy i perspektywy. [W:] Problemy środowiska przyrodniczego miast. Problemy Ekologii Krajobrazu, 22.
  6. Szulczewska B. 2009. Plan zielonej infrastruktury: nowa moda czy rzeczywista potrzeba. [W:] T. Markowski, D. Drzazga (red.), System przyrodniczy w zarządzaniu rozwojem obszarów metropolitalnych. Studia KPZK PAN, 123.
  7. Szulczewska B., Kaliszuk E. 2005. Koncepcja systemu przyrodniczego miasta: geneza, ewolucja i znaczenie praktyczne. Teka Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych, PAN, Lublin.
  8. Walkowicz T. 2001. Społeczne i ekologiczne aspekty tworzenia i utrzymania terenów zieleni miejskiej. Wydawnictwo Fundacji Wspierania Inicjatyw Ekologicznych, Kraków.
  9. Zachariasz A. 2006. Zieleń jako współczesny czynnik miastotwórczy ze szczególnym uwzględnieniem roli parków publicznych. Monografia, 336. Politechnika Krakowska, Kraków.
Cited by
Show
ISSN
2353-1428
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu