BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bogacka Emilia (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Siniecka Anna (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Title
Graffiti jako przejaw aktywności kibiców w przestrzeni miejskiej. Przykład Poznania
Graffiti as a sign of football supporters activity in the urban area. The example of Poznań
Source
Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna / Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2017, nr 37, s. 77-86, rys., wykr., bibliogr. 10 poz.
Keyword
Miasto, Kluby piłkarskie
City, Football clubs
Note
streszcz., summ.
Country
Poznań
Poznan
Abstract
Praca dotyczy graffiti jako przejawu aktywności kibiców w przestrzeni miejskiej na przykładzie Poznania. W mieście funkcjonuje Lech Poznań, klub piłkarski, którego kibice należą do bardzo aktywnych. Szczególną uwagę skupiono na jednym z obszarów Poznania, wśród sympatyków nazywanym Fyrtlem Północ. W opracowaniu przedstawiono rozmieszczenie przestrzenne oraz estetykę wykonania, a także podział tematyczny graffiti w Fyrtlu Północ. (abstrakt oryginalny)

The work concerns the graffiti as a sign of supporters activity in the urban area on the example of Poznań. The city has one of the most recognizable football clubs in Poland, Lech Poznań, which fans are very active. Particular attention is focused on one area of Poznań, among supporters called "Fyrtel Północ" ("North District"). The study discusses the following issues: the spatial distribution, aesthetic quality and distinction of graffiti's subjects in Fyrtel Północ. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Antonowicz D. 2005. Szaliki i kaptury. Kultura Współczesna, 3(45).
  2. Antonowicz D., Wrzesiński Ł. 2008. Kibice jako wspólnota niewidzialnej religii. Studia Socjologiczne, 1.
  3. Billig M. 2008. Banalny nacjonalizm. Wydawnictwo Znak, Kraków.
  4. Gumbrecht H.U. 2003. Piękno sportu zespołowego. Futbol amerykański - na stadionie i w telewizji, tłum. K. Krzemieniowa. [W:] A. Gwóźdź (red.), Media-eros-przemoc. Sport w czasach popkultury. Wydawnictwo Universitas, Kraków.
  5. Mikolcz A.R., Rykiel Z. 2004. Zróżnicowanie przestrzenne patologii społecznej w Bydgoszczy i Gdyni na przykładzie zbiorowości widzów sportowych. [W:] I. Jażdżewska (red.), Zróżnicowanie warunków życia ludności w mieście. XVII Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Łódź.
  6. Pikora M. 2013. Aktorzy, kreatorzy, konsumenci zjawiska sportowego. Rzecz o polskich klubowych kibicach piłkarskich. Studia Socjologiczne, 3(210).
  7. Sahaj T. 2007. Fani futbolowi. Historyczno-społeczne stadium zjawiska kibicowania. Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, Seria: Monografie, 377, Poznań.
  8. Sahaj T. 2011. Melanż piłki nożnej i polityki. Studium przypadków pseudokibicowania. [W:] Ł. Rogowski, R. Skrobacki (red.), Społeczne zmagania ze sportem. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych, Poznań.
  9. Sahaj T. 2012. Aktywność stadionowa kibicowskich grup "Ultras" jak przejaw specyficznej komunikacji społecznej. Kultura i Społeczeństwo, 3.
  10. Słownik języka polskiego (www.sjp.pl).
Cited by
Show
ISSN
2353-1428
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu