BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Maciejewska Alina (Politechnika Warszawska), Bartoszczuk Wojciech (Politechnika Warszawska)
Title
Innowacyjna oferta dydaktyczna dla kierunku studiów "gospodarka przestrzenna" na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej
Innovative didactic offer for the study of Spatial Management at the Faculty of Geodesy and Cartography of Warsaw University of Technology
Source
Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna / Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2017, nr 37, s. 87-99, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Keyword
Gospodarka przestrzenna, Szkolnictwo wyższe
Spatial economy, Higher education
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem publikacji jest przedstawienie innowacyjnego i zintegrowanego systemu kształcenia na kierunku gospodarka przestrzenna, realizowanego na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. Program studiów obejmuje dwie specjalności. Istotą pierwszej z nich, zatytułowanej "środowiskowe uwarunkowania gospodarowania przestrzenią", jest zintegrowany program studiów obejmujący aspekty środowiskowe, społeczne i gospodarcze, a także zastosowanie zaawansowanej technologii komputerowej, głównie w dziedzinie systemów informacji przestrzennej. Natomiast druga - "urbanistyka w planowaniu przestrzennym" - koncentruje się na edukacji przyszłych planistów w zakresie przygotowywania i opracowywania dokumentów planistycznych, w tym nabycia umiejętności prawidłowego i odpowiednio szczegółowego sformułowania ustaleń w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. (abstrakt oryginalny)

The subject of the publication is to present an innovative and integrated system of education in Spatial Management major, implemented at the Faculty of Geodesy and Cartography of Warsaw University of Technology. Initially, the program of studies was uniform. However, due to the interdisciplinary character and a wide range of topics, there started the work on the creation of specializations that allow students to deepen knowledge in the chosen educational path. The result was the creation of the two specialities entitled: Environmental determinants of space management and Urban design in spatial planning. The essence of Environmental determinants of space management specialization is an integrated study program covering aspects of the natural, social and economic, as well as the use of advanced computer technology, mainly in the field of spatial information systems. Urban design in spatial planning specialization is focused on education of planners in preparing and drafting planning documents at the local and higher level. Innovation of specialization involves a thorough introduction to urban structures, in order to acquire the skills, among others, correct and sufficiently detailed formulation of planning regulations in local plans of spatial development. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bartoszczuk W. 2013, Rola absolwentów gospodarki przestrzennej w kreacji trójwymiarowej przestrzeni na obszarach zurbanizowanych. [W:] B. Porter (red.), Dokąd zmierzasz gospodarko przestrzenna? O historii, perspektywach i problemach gospodarki przestrzennej. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
  2. Bartoszczuk W. 2014. Planowanie przestrzenne w praktyce, Preskrypt, Wydział Geodezji i Kartografii, Warszawa.
  3. Bartoszczuk W. 2014. Realizacja projektów urbanistycznych i planistycznych. Preskrypt, Wydział Geodezji i Kartografii, Warszawa.
  4. Katalog ECTS Politechniki Warszawskiej 2015/2016 (http://ects.coi.pw.edu.pl).
  5. Maciejewska A., Bielska A. 2013. Kształcenie na kierunku gospodarka przestrzenna w Politechnice Warszawskiej. [W:] T. Kudłacz, B. Zawilińska (red.), Gospodarka przestrzenna - doświadczenia i wyzwania procesu kształcenia, Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 251, Warszawa.
  6. Maciejewska A., Turek A. 2016. Kształcenie na kierunku studiów gospodarka przestrzenna w Politechnice Warszawskiej w kontekście efektów kształcenia w obszarze nauk technicznych. [W:] T. Kudłacz, B. Zawilińska (red.), Gospodarka przestrzenna - potrzeby praktyki i nowatorskiej formy kształcenia. Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 260, Warszawa.
  7. Uchwała nr 10/2013 Rady Wydziału Geodezji i Kartografii z dnia 24.05.2013 r. w sprawie zmian w programie kształcenia dla studiów stacjonarnych pierwszego stopnia inżynierskich kierunek Gospodarka Przestrzenna (www.gik.pw.edu.pl).
  8. Uchwała nr 3/2015 Rady Wydziału Geodezji i Kartografii z dnia 12.03.2015 r. w sprawie zmiany programów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia na kierunkach Geodezja i Kartografia i Gospodarka Przestrzenna w związku z uchwałą Senatu PW nr 210/XLVIII/2014 z dnia 22 października 2014 (www.gik.pw.edu.pl).
Cited by
Show
ISSN
2353-1428
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu