BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kokavcova Dagmar (Matej Bel University)
Title
The Social Media Business Model
Model biznesowy mediów społecznościowych
Source
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 2017, t. 73 nr 2, s. 135-147, bibliogr. 26 poz.
The Poznan School of Banking Research Journal
Issue title
Innowacyjność i zmiana jako wyzwania dla współczesnych finansów
Keyword
Media społecznościowe, Blogi, Technologie informacyjne i telekomunikacyjne
Social media, Blogs, Information and Communication Technology (ICT)
Note
streszcz., summ.
Abstract
Na przestrzeni ostatnich kilku lat Internet zasadniczo przestawił się na technologie zorientowane na użytkownika, takie jak np. blogi, portale społecznościowe czy platformy wymiany multimediów. Rosnący wpływ mediów społecznościowych odczuwany jest na całym świecie; wiodące platformy, jak choćby Facebook, MySpace, YouTube czy ostatnio Twitter, stały się częścią głównego nurtu. Wszędzie tam, gdzie jest dostęp do Internetu, ludzie chętnie udzielają się we wszelkich mediach społecznościowych, podejmując najrozmaitsze aktywności, od pisania blogów aż po dzielenie się filmami - jeśli tylko jest połączenie, ludzie działają. Artykuł jest próbą teoretycznego zanalizowania i zmapowania różnych koncepcji mediów społecznościowych. Ponadto zdefiniowano ich model biznesowy, wymieniając i krótko opisując jego kategorie i składniki. Głównym celem artykułu jest wszakże zbadanie, w jaki sposób technologie informacyjne i komunikacyjne można przekuć na udany projekt biznesowy, oferując użyteczny model dla młodych i ambitnych przedsiębiorców. Szerzej zaś rzecz ujmując, tekst przedstawia media społecznościowe, z naciskiem na blogi, jako aktualnie dominujący trend w biznesie internetowym.(abstrakt oryginalny)

Over the last few years the web has fundamentally shifted towards user-driven technologies such as blogs, social networks and video-sharing platforms. Social media impact is being felt across the globe; leading social platforms like Facebook, MySpace, YouTube and now Twitter have moved into the mainstream. Wherever people are online they are actively engaged with a wide variety of social media platforms, from blogs to social networking to video sharing - if there is an internet connection, people are involved. The paper is intended to theoretically investigate and map social media concepts. Furthermore, a business model is defined and its categories and components are listed and briefly described. The main aim of the paper is to explore ways how to build a successful business using ICT and to introduce an entrepreneurial model for young aspiring entrepreneurs. More precisely it is focused on social media, especially blogs, as a major current trend in the online business world.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Alt R., Zimmermann H.D., 2001, Preface: Introduction to Special Section - Business Models, Electronic Markets, Vol. 11, No. 1: 9.
 2. Bouwman H., Vos H.D., Haaker T., 2010, Mobile Service Innovation and Business Models. Berlin: Springer.
 3. Cambridge Online Dictionary, http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english [access: 12.02. 2017].
 4. Eckstein H., 2000, Case Study and Theory in Political Science, in R. Gomm, M. Hammersley, P. Foster (eds.), Case Study Method, London: Sage, 119-164.
 5. Eisenhardt K.M., 2002, Building Theories from Case-Study Research, Academyof Management Review, No. 14(4): 532-550.
 6. Lehtimaki T., Salo J., Hiltula H., Lankine M., 2009, Harnessing Web 2.0 for Business to Business Marketing - Literature Review and an Empirical Perspective from Finland, University of Oulu Working Papers: Faculty of Economics and Business Administration, No. 29.
 7. Jansen W., Steenbakkers W., Jaegers H., 2007, New Business Models for the Knowledge Economy, Aldershot: Gower.
 8. Kaplan A.M., Haenlein M., 2009, Users of the World, Unite, The Challenges and Opportunities of Social Media, Business Horizons, Vol. 53: 59-68.
 9. Leschke J., 2013, Business Model Mapping: A New Tool to Encourage Entrepreneurial Activity and Accelerate New Venture Creation, Journal of Marketing Development and Competitiveness, Vol. 7, No. 1: 18-26.
 10. Mangold W.G., Faulds D.J., 2009, Social media: The New Hybrid Element of the Promotion Mix, Business Horizonts. Elsevier, Vol. 52, Issue 4: 357-365.
 11. Mayfield A., 2008, What is Social Media? iCrossing, www.icrossing.co.uk/fileadmin/uploads/ eBooks/What_is_Social_Media_iCrossing_ebook.pdf [access: 3.11.2016].
 12. Merriam-Webster, 2016, online dictionary, http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/business- model [access: 14.02.2017].
 13. Osterwalder A., 2014, The Business Model Ontology - a Proposition in a Design Science Approach, Lausanne: l'Ecole des Hautes Etudes Commerciales de l'Université de Lausanne.
 14. Osterwalder A., Pigneur Y., Tucci C., 2005, Clarifying Business Models: Origins, Present, and Future of the Concept, Communications of the Association for Information Systems, Vol. 15, No. 1: 1-25.
 15. Osterwalder's Canvas Business Model, 2004, Dissertation Thessis, www.slideshare.net/svanebjerg/ business-model-canvas-9238780 [access: 10.11.2016].
 16. Rappa M., 2001, Managing the Digital Enterprise - Business Models on the Web, North Carolina State University, http://digitalenterprise.org/models/models.html [access: 2.03.2016].
 17. Rowse D., Making Money Because of Your Blog - Indirect Methods. Problogger, 22.02.2006, www. problogger.net/archives/2006/02/22/making-money-because-of-your-blog-indirect-methods [access: 2.03.2016].
 18. Stähler P., 2002, Business Models as a Unit of Analysis for Strategizing, Proceedings of 1st International Workshop on Business Models, Lausanne, Switzerland, 2002, www.business-modelinnovation. com/english/desinitions.html [access: 24.10.2016].
 19. Technorati Media, 2013, Digital Influence Report, http://technorati.com/wp-content/uploads/2013/ 06/tm2013DIR1.pdf [access: 1.11.2016].
 20. Thompson C., 2006, The Early Years, http://nymag.com/news/media/15971 [access: 21.10.2016].
 21. Timmers P., 1998, Business Models for Electronic Markets, Electronic Markets, Vol. 8, No. 2: 3-8.
 22. Trimi S., Berbegal-Mirabent J., 2012, Business Model Innovation in Entrepreneurship, International Entrepreneurship and Management, Vol. 8: 449-465.
 23. Yin R.K., 2003, Case study research design and methods, 3rd Edition Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
 24. Weill P., Vitale M., 2001, eBusiness Model for Networked Learning, MIS Quarterly Executive, Vol. 1, No. 1: 17-34.
 25. Walsh B., 2007, Clear Blogging: How People Blogging Are Changing the World and How You Can Join Them, New York: Apress.
 26. Zarrella D., 2010, The Social Media Marketing Book, Sebastopol: O'Reilly
Cited by
Show
ISSN
1426-9724
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu