BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Krzysztofek Anna (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Title
Strategia społecznej odpowiedzialności na przykładzie Grupy Kapitałowej Lotos S.A.
Social Responsibility Strategy as Exemplified by the Lotos SA Group
Source
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 2017, t. 73 nr 2, s. 149-165, bibliogr. 21 poz.
The Poznan School of Banking Research Journal
Issue title
Innowacyjność i zmiana jako wyzwania dla współczesnych finansów
Keyword
Społeczna odpowiedzialność biznesu, Strategia przedsiębiorstwa, Interesariusze, Indeks RESPECT
Corporate Social Responsibility (CSR), Corporation strategies, Stakeholders, RESPECT Index
Note
streszcz., summ.
Abstract
Obecnie CSR pojawia się w wielu strategiach. Przedsiębiorcy wiedzą, że dzięki temu stają się bardziej konkurencyjni, a ich reputacja wzrasta. Jednak pomimo inicjatyw podejmowanych przez same firmy, odpowiedzialność społeczna biznesu to wciąż nowy, rozwijany obszar na polskim rynku. Celem artykułu jest omówienie elementów strategii społecznej odpowiedzialności, a także case study Grupy Kapitałowej Lotos S.A., która przygotowuje strategię CSR. W artykule zawarto także wskazówki dotyczące wdrażania strategii społecznej odpowiedzialności oraz płynące z niej korzyści. Ponadto prezentuje on projekty oraz działania realizowane w ramach strategii CSR przez Grupę Kapitałową Lotos S.A. Tezą artykułu jest stwierdzenie, że opracowywanie i efektywne wdrażanie strategii społecznej odpowiedzialności przynosi wymierne korzyści oraz pozytywnie wpływa na wizerunek przedsiębiorstwa.(abstrakt oryginalny)

Corporate social responsibility (CSR) has now become part of many business strategies, as more and more entrepreneurs understand how it can help their businesses become more competitive and at the same time make their reputation grow. However, despite initiatives undertaken by companies themselves, in Poland corporate social responsibility is still a relatively new idea that is yet to be fully embraced. The paper seeks to discuss elements of social responsibility strategy and presents a case study of Lotos Group SA, one that has developed a consistent CSR strategy. The paper describes the projects and activities implemented by the Group Lotos SA under its CSR strategy in an attempt to illustrate the point that the development and effective implementation of a social responsibility strategy can yield tangible benefits and have a positive impact on a company's image.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Andrejczuk M., Grzybek M., 2015, Menedżerowie CSR, Warszawa: Forum Odpowiedzialnego Biznesu, PBS, 1-26.
 2. Ćwik N. (red), 2012, Wspólna odpowiedzialność. Rola innowacji, Warszawa: Forum Odpowiedzialnego Biznesu, partner publikacji: Orange Polska.
 3. Effective Public Relations, www.effectivepr.pl [dostęp: 1.10.2016].
 4. Hop N., Kudełko J., 2013 Społeczna odpowiedzialność biznesu jako element strategii rozwoju przedsiębiorstwa górniczego, w: P.P. Zagożdżona, M. Madziarz (red.), Dzieje górnictwa - element europejskiego dziedzictwa kultury, t. 5, Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 85-110.
 5. http://inwestor.lotos.pl [dostęp: 1.10.2016].
 6. http://odpowiedzialny.lotos.pl [dostęp: 1.10.2016].
 7. http://odpowiedzialnybiznes.pl [dostęp: 1.10.2016].
 8. Jarosławska-Sobór S., 2011, Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (CSR) i wykorzystanie społecznego potencjału przedsiębiorstwa górniczego w budowaniu wizerunku branży. Studium przypadku, Przegląd Górniczy, nr 10: 60-65.
 9. Komunikacja działań CSR w Polsce, 2012, Warszawa.
 10. Krzysztofek A., 2012, Społeczna odpowiedzialność biznesu - ujęcie teoretyczne, Przegląd Prawno- -Ekonomiczny, nr 20(3): 109-119.
 11. Krzysztofek A., 2013, Respect Index - inicjatywa Giełdy Papierów Wartościowych w procesie wdrażania zasad społecznej odpowiedzialności na polskim rynku kapitałowym, w: W. Czakon, M. Wojewoda (red.), Być, mieć czy władać, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, nr 49: 481-494.
 12. Raport Odpowiedzialny biznes w Polsce 2015. Dobre praktyki, 2015, Warszawa: Forum Odpowiedzialnego Biznesu, www.odpowiedzialnybiznes.pl [dostęp: 1.10.2016].
 13. Remlein M., 2015, Doświadczenia polskich grup kapitałowych w zakresie zintegrowanej sprawozdawczości, Studia Oeconomica Posnaniensia, t. 3, nr 1: 149-166.
 14. Sobol-Wojciechowska J., Teodorski D., 2012, Społeczna odpowiedzialność biznesu w KGHM Polska Miedź S.A. w obszarze działalności badawczo-rozwojowej, Cuprum, nr 1(62): 35-47.
 15. Społeczna odpowiedzialność biznesu: fakty a opinie. CSR oczami dużych i średnich firm w Polsce, 2014, Warszawa: KPMG w Polsce, Forum Odpowiedzialnego Biznesu.
 16. Strategia 2011-2015. Kierunki rozwoju do roku 2020, listopad 2010, Grupa Kapitałowa Lotos S.A.
 17. Wachowiak P., 2011, Społeczna odpowiedzialność biznesu - wyzwania stojące przed polskimi przedsiębiorstwami, e-Mentor, nr 4(41), www.e-mentor.edu.pl [dostęp: 1.10.2016].
 18. www.odpowiedzialnafirma.pl [dostęp: 01.10.2016].
 19. www.odpowiedzialni.gpw.pl [dostęp: 01.10.2016].
 20. Zintegrowany Raport Roczny 2015, Grupa Kapitałowa Lotos S.A.
 21. Żychlewicz M., 2015, Społeczna odpowiedzialność biznesu jako strategia prowadzenia działalności, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego: Współczesne Problemy Ekonomiczne. Globalizacja. Liberalizacja. Etyka, nr 11: 281-289.
Cited by
Show
ISSN
1426-9724
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu