BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kaczmarek Tomasz (Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland)
Title
Functional Urban Areas as the Focus of Development Policy in Poland
Source
Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna / Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2015, nr 29, s. 9-19, rys., tab., bibliogr. 20 poz.
Keyword
Urbanistyka, Miasto, Współpraca międzygminna, Inwestycje gminne
Urban studies, City, Commune cooperation, District investments
Note
streszcz., summ.
Abstract
This article presents the premises, current status and the prospects of using functional urban areas as the focus of Poland's development policy. For the past 10 years, cities, especially large ones, have been increasingly impacting on their surrounding areas defined as functional urban areas. The size of those areas is determined by the process of suburbanisation. The article emphasises the issue of uncoordinated development of functional urban areas surrounding core cities and on grassroot and top-down attempts to integrate their development. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Biała Księga Obszarów Metropolitalnych, 2013. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Warszawa.
 2. Delcamp A. 1997. La cooperation intercomunale en Europe. In: Lintercomunalite - balance et perspectives, PUF, Paris.
 3. Hamilton D.K. 2000. Organizing government structure and governance functions in metropolitan areas in response to growth and change: A critical overview, Journal of Urban Affairs, 22/1, London.
 4. Heinelt H., Kubler D. (eds.), 2005. Metropolitan Governance. Capacity, democracy and the dynamics of place, Routledge, London.
 5. Heinz W. et al. 2004. Interkommunale Kooperation in Baden-Wurttembergischen Stadtregionen. Stuttgart, Karlsruhe und Freiburg, Deutsches Institut fur Urbanistik, Berlin.
 6. Herrschel T., Newman P 2002. Governance of Europe's City Regions. Planning, policy and politics, Routledge, London.
 7. Izdebski H. 2010. Dwadzieścia lat samorządu terytorialnego - potrzeba rozwiązania problemu Metropolii. [W:] R. Lutrzykowski, R. Gawłowski (red.), Metropolie. Wyzwanie polskiej polityki miejskiej. Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 8. Jouve B., Lefevre C. (eds.), 2002, Local Power, Territory and Institutions in European Metropolitan Regions, Frank Cass, London.
 9. Kaczmarek T. 2005. Struktury terytorialno-administracyjne i ich reformy w krajach europejskich, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
 10. Kaczmarek T. 2014. Ekspansja przestrzenna miast wyzwaniem dla zintegrowanego zarzadzania. [W:] M. Madurowicz (red.), Kształtowanie współczesnej przestrzeni miejskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 11. Kaczmarek T., Mikuła Ł. 2007. Ustroje terytorialno-administracyjne obszarów metropolitalnych w Europie. Bogucki Wydawnictwo Naukowe. Poznań.
 12. Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020 - regiony, miasta i obszary wiejskie, 2010. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa. Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (KPZK 2030), 2012 r. - Monitor Polski (poz. 252).
 13. Norris D. 2001. Whither metropolitan governance?, Urban Affairs Review, 36.
 14. Programowanie perspektywy finansowej na lata 2014-2020 - Umowa partnerstwa. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 15. Przegląd polityki miejskiej OECD. Polska. Ocena i rekomendacje, 2011. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 16. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie szczegółowych warunków określania obszarów funkcjonalnych i ich granic (projekt z dn. 18 listopada 2014 r.)
 17. Salet W., Thornley A., Kreukels A. 2003. Metropolitan governance and spatial planning. Comparative Case Studies of European City-Regions, Spon Press, London.
 18. Śleszyński P. 2012. Delimitacja Miejskich Obszarów Funkcjonalnych stolic województw. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 19. Założenia Krajowej Polityki Miejskiej z 16 lipca 2013 r., Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 20. Zasady uwzględniania wymiaru miejskiego polityki spójności UE, w tym realizacja Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, 2013. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
2353-1428
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu