BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Swacha-Lech Magdalena (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Oczekiwania millenialsów w zakresie usług finansowych
The Expectations of Millennials toward Financial Services
Source
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 2017, t. 73 nr 2, s. 167-179, bibliogr. 18 poz.
The Poznan School of Banking Research Journal
Issue title
Innowacyjność i zmiana jako wyzwania dla współczesnych finansów
Keyword
Młodzież, Usługi bankowe, Usługi finansowe, Dyrektywa PSD, Technologie finansowe
Youth, Banking services, Financial services, PSD directives, FinTech
Note
streszcz., summ.
Abstract
Jedną z istotnych zmian, jakie występują obecnie w otoczeniu współczesnych banków - obok takich zjawisk, jak rosnąca na znaczeniu konkurencja ze strony instytucji fintechowych, cyfryzacja gospodarki i społeczeństwa czy też wprowadzenie zmian w regulacjach prawnych za pomocą tzw. dyrektywy PSD2, dyrektywy PAD i rozporządzenia MIF - generuje nowe pokolenie konsumentów: millenialsi. Pokolenie Y to osoby urodzone między rokiem 1980 a 1994. Sposób ich myślenia, nawyki, zachowania i oczekiwania, w tym także i te dotyczące obszaru finansów, niewątpliwie wymuszają konieczność zmian w funkcjonowaniu podmiotów bankowych na świecie oraz w Polsce. W tym kontekście cel niniejszego artykułu stanowi ukazanie oczekiwań pokolenia millenialsów w odniesieniu do usług bankowych oraz identyfikacja wyzwań, jakie stoją przed współczesnymi bankami chcącymi sprostać oczekiwaniom pokolenia Y.(abstrakt oryginalny)

The market entry by a new digital generation, with its new and unique expectations, is among major recent changes in the environment of banking institutions, alongside such developments as increasing competition from FinTech firms, the digitalization of economy and society, the revised Payment Services Directive (PSD 2), the Payment Accounts Directive (PAD) or the Regulation on Interchange Fees for Card-based Payment Transactions. Generation Y (also known as Millennials) are people born between 1980 and 1994. The aim of the paper is to portray their financial needs and their expectations toward financial services, as well as to identify the key resulting challenges to be faced by banks in the near future. The basic research method used in the study is review and critical analysis of subject literature. The authors looks at a number of prior research findings and employs insights from reports and research papers focused on Millennials and the future of banks.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bank of America, USA Today, 2015, Better Money Habits Millennial Report.
 2. Banki nie przetrwają kolejnych 25 lat, 2016, w: A. Kopyrski (red.), Ewolucja czy rewolucja - o przyszłości bankowości korporacyjnej, Gdańsk: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową - Gdańska Akademia Bankowa, 119-126.
 3. Cambridge Centre for Alternative Finance, wrzesień 2016, Sustaining Momentumthe 2nd European Alternative Finance Industry Report.
 4. Capgemini, Efma, 2016, World Retail Banking Report 2016.
 5. Deloitte, 2016, The 2016 Deloitte Millennial Survey. Winning over the next generation of leaders.
 6. Dziewguć M., Guzek M., Olczak M., 2016, Fintech - wróg czy przyjaciel, w: A. Kawiński, A. Sieradz (red.), Wyzwania informatyki bankowej, Gdańsk: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową - Gdańska Akademia Bankowa, 71-81.
 7. Fair Isaac Corporation, 2014, Millennial Banking Insights and Opportunitiess.
 8. Goldman Sachs, 2014, Millennials: Coming of Age, www.goldmansachs.com/our-thinking/pages/ millennials [dostęp: 1.11.2016].
 9. Goldman Sachs, 2016, Fortnightly Thoughts, http://pg.jrj.com.cn/acc/Res/CN_RES/INVEST/2016/ 6/16/77a99eb6-a6a2-4abb-9a95-5a6fb11a7f72.pdf [dostęp: 1.11.2016].
 10. GUS, 2016, Rocznik demograficzny 2016, Warszawa.
 11. Kaniewski M., 2015, Metodyki Agile - blaski, cienie i szare strefy, w: A. Kawiński, A. Sieradz (red.), Wyzwania informatyki bankowej, Gdańsk: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową - Gdańska Akademia Bankowa, 61-77.
 12. Łuczak M., 2016, Blockchain, w: A. Kawiński, A. Sieradz (red.), Wyzwania informatyki bankowej, Gdańsk: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową - Gdańska Akademia Bankowa, 83-102.
 13. Nava M., Karp N., Nash-Stacey B., 2014, Digital Economy. The Millennials Paradox, BBVA U.S. Banking Watch.
 14. Pieriegud J., 2016, Cyfryzacja gospodarki i społeczeństwa - wymiar globalny, europejski i krajowy, w: J Gajewski, W. Paprocki, J. Pieriegud (red.), Cyfryzacja gospodarkı i społeczeństwa - szanse i wyzwanıa dla sektorów ınfrastrukturalnych, Gdańsk: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową - Gdańska Akademia Bankowa, 11-37.
 15. Ptak S., 2016, Przyszłość systemów płatniczych, w: A. Kawiński, A. Sieradz (red.), Wyzwania informatyki bankowej, Gdańsk: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową - Gdańska Akademia Bankowa, 105-120.
 16. Pyka A., Sieradz A., 2015, Bank Detaliczny ery "Digital", w: A. Kawiński, A. Sieradz (red.), Wyzwania informatyki bankowej, Gdańsk: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową - Gdańska Akademia Bankowa, 21-29.
 17. Salesforce Research, 2016, What Millennials Expect from Their Banks.
 18. Zarzycki M., 2016, Digital banking, w: A. Kawiński, A. Sieradz (red.), Wyzwania informatyki bankowej, Gdańsk: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową - Gdańska Akademia Bankowa, 11-21.
Cited by
Show
ISSN
1426-9724
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu