BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nowacka Anna (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Wydział Nauk Ekonomicznych i Informatyki Zakład Finansów i Rachunkowości), Szewczyk-Jarocka Mariola (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Wydział Nauk Ekonomicznych i Informatyki Zakład Finansów i Rachunkowości)
Title
Bezpieczeństwo usług bankowości internetowej i terminalowej w opinii klientów banków spółdzielczych
Security Internet and Terminal Banking Services in the Opinion of Cooperative Banks Customers
Source
Ekonomiczne Problemy Usług, 2017, nr 127, s. 187-197, rys., tab., bibl.12 poz.
Keyword
Bankowość elektroniczna, Bezpieczeństwo, Banki spółdzielcze
E-banking, Security, Cooperative banks
Note
JEL Classification: G210
streszcz., summ.
Abstract
Bankowość internetowa i terminalowa pozwala na przezwyciężanie wielu przestrzennych, czasowych i organizacyjnych ograniczeń w działalności bankowej. Jest ona ważna z punktu widzenia klientów banków spółdzielczych, często mieszkających w małych miejscowościach oddalonych od placówki bankowej. Celem niniejszego opracowania jest zaprezentowanie opinii klientów banków spółdzielczych na temat bezpieczeństwa usług bankowości internetowej i terminalowej. Przeprowadzono analizy na podstawie danych statystycznych obejmujących klientów korzystających z elektronicznych kanałów dystrybucji usług bankowych, z uwzględnieniem ich cech społeczno-demograficznych.(abstrakt oryginalny)

Internet and terminal banking allows to overcome numerous spatial, temporal and organizational constraints in the banking business. It is important from the point of view of customers of cooperative banks, often living in small towns, away from the bank branch. The purpose of this thesis is to present feedback of cooperative banks customers on the security of internet and terminal banking services. The analyses were based on statistical data involving customers using electronic distribution channels of banking services with regard to their socio-demographic characteristics.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Górnisiewicz, M., Obczyński, R., Pstruś, M. (2014). Bezpieczeństwo finansowe w bankowości elektronicznej - przestępstwa finansowe związane z bankowością elektroniczną. Warszawa: CEDUR.
 2. GUS (2008). Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2004-2007. Warszawa.
 3. GUS (2012). Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2008-2012. Warszawa.
 4. GUS (2015). Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2011-2015. Warszawa.
 5. Hill, N., Alexander, J. (2003). Pomiar satysfakcji i lojalności klientów. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
 6. Koźliński, T. (2013). Zwyczaje płatnicze Polaków. Raport NBP. Warszawa. Pobrane z: http://www. nbp.pl/systemplatniczy/zwyczaje_platnicze/zwyczaje_platnicze_Polakow.pdf (11.02.2017).
 7. Nowy system bankowości internetowej (2011). Bank Wspólnych Sił. Magazyn Grupy BPS, 2, 33.
 8. Paweda, D. (2015). Biometria - rewolucja czy ewolucja? Nowoczesny Bank Spółdzielczy, 9, 110-115.
 9. Polasik, M. (2007). Bankowość elektroniczna. Istota - stan - perspektywy. Warszawa: CeDeWu.
 10. Raport PRNews.pl (2016). Rynek bankowości internetowej - III kw. Pobrane z: http://prnews. pl/raporty/raport-prnewspl-rynek-bankowosci-internetowej-iii-kw-2016-6553450.html (11.02.2017).
 11. Wiśniewska, A. (2012). Innowacyjne usługi bankowe dla klientów indywidualnych w bankach spółdzielczych. [W:] M. Stefański (red.), Wybrane historyczne i współczesne aspekty rozwoju banków spółdzielczych w Polsce (s. 101-119). Włocławek: Wyd. WSH-E we Włocławku.
 12. (www1) http://prnews.pl/banki-spoldzielcze/nowoczesna-bankowosc-internetowa-i-mobilna-w- -bankach-spoldzielczych-sgb-6553636.html (11.02.2017).
Cited by
Show
ISSN
1896-382X
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2017.127-17
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu