BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rembeza Jerzy (Politechnika Koszalińska), Klonowska-Matynia Maria (Politechnika Koszalińska)
Title
Powiązania bezrobocia na wielkomiejskich, podmiejskich i peryferyjnych rynkach pracy w Polsce
Relationships between Unemployment in Metropolitan, Suburban, and Peripheral Labour Markets in Poland
Source
Studia Regionalne i Lokalne, 2017, nr 1, s. 81-98, tab., wykr., bibliogr. 28 poz.
Keyword
Bezrobocie, Metropolizacja, Miasto, Strefy podmiejskie, Rynek pracy
Unemployment, Metropolisation, City, Suburban areas, Labour market
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule starano się przedstawić powiązania pomiędzy zmianami liczby bezrobotnych w sześciu największych miastach w Polsce oraz odpowiadających im obszarach podmiejskich i peryferyjnych. W przeprowadzonych analizach wykorzystano modele VAR. Wyniki wskazują, że największą elastycznością charakteryzowała się liczba bezrobotnych w miastach, a najmniejszą - na obszarach peryferyjnych. Długookresowe powiązania liczby bezrobotnych zachodziły jedynie pomiędzy częścią miast i ich suburbiów. Silniejsze związki o charakterze krótkookresowym stwierdzono pomiędzy miastami i ich suburbiami, ale wyniki były zróżnicowane w zależności od miasta.(abstrakt oryginalny)

The paper aims to show the relationship between changes in the number of the unemployed in the six largest cities in Poland and the corresponding suburban and peripheral areas. The performed analyses use VAR models. The results indicate that the number of the unemployed is the most flexible in cities, and the smallest in peripheral areas. Long-term relationships in unemployment occurred only between some cities and their suburbs. Stronger short-term relationships were found between cities and their suburbs, but the results varied depending on the city.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Alonso-Villar O., Del Rio C., 2008, "Geographical concentration of unemployment: a male-female comparison in Spain", Regional Studies, t. 42, s. 401-412.
 2. Blanchard O.J., Katz L.F., 1992, "Regional evolutions", Brooking Paper on Economic Activity, nr 1, 1-74.
 3. Burda M.C., Profit S., 1996, "Matching across space: evidence on mobility in the Czech Republic", Labour Economics, t. 3, nr 3, s. 255-278.
 4. Dijkstra L., Garcilazo E., McCann P., 2013, "The economic performance of European cities and city regions: Myth and realities", European Planning Studies, t. 21, nr 3, s. 334-354.
 5. GUS, 2014, Dojazdy do pracy. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011. Warszawa: GUS.
 6. Elhorst J.P., 2003, "The mystery of regional unemployment differentials: theoretical and regional expplanations", Journal of Economic Surveys, t. 17, nr 5, s. 709-748.
 7. Enders W., 2010, Applied Econometric Time Series, New York: John Wiley and Sons.
 8. Evans P., McCormik B., 1994, "The new patterns of regional unemployment: causes and policy significance", Economic Journal, t. 104, s. 633-647.
 9. Faggio G., Silva O., 2014, "Self-employment and entrepreneurship in urban and rural labour markets", Journal of Urban Economics, t. 84, s. 67-85.
 10. Fujita M., Krugman P., Venables A., 1999, Spatial Economy, Cambridge: MIT Press.
 11. Harris J.R., Todaro M., 1970, "Migration, unemployment and development: a two sector analysis", American Economic Review, t. 60, nr 1, s. 126-142.
 12. Haughwout A., Inman R., 2002, "Should suburbs help their central city?", Brooking- -Wharton Papers on Urban Affairs, s. 45-88.
 13. Henderson J.V., 2003, "Marshall's scale economies", Journal of Urban Economics, t. 53, s. 1-28.
 14. Herbst M., Wójcik P., 2013, "Delimitacja dyfuzji rozwoju z miast metropolitalnych z wykorzystaniem korelacji przestrzennej", Studia Regionalne i Lokalne, nr 4 (54), s. 5-21.
 15. Hollar M.K., 2011, "Central cities and suburbs: economic rivals or allies?", Journal of Regional Science, t. 51, s. 231-252.
 16. Ingham H., Ingham M., Herbst J., 2011, "Local unemployment in Poland: rural-urban contrasts", Applied Economics, t. 43, nr 10, s. 1175-1186.
 17. Lanjouw J.O., Lanjouw P., 2001, "The rural non-farm sector: issues and evidence from developing countries", Agricultural Economics, t. 26, s. 1-23.
 18. Leichenko R.M., 2001, "Growth and change in U.S. cities and suburbs", Growth and Change, t. 32, s. 326-354.
 19. Majchrowska A., Mroczek K., Tokarski T., 2013, "Zróżnicowanie stóp bezrobocia rejestrowanego w układzie powiatowym w latach 2002-2011", Gospodarka Narodowa, t. 24 nr 9 (265), s. 69-90.
 20. Mathä T., Wintr L., 2009, "Commuting flows across bordering regions: a note", Applied Economics Letters, t. 16, s. 735-738.
 21. McCormik B., 1997, "Regional unemployment and labour mobility in the UK", European Economic Review, t. 41, nr 3, s. 581-589.
 22. Neumann G., Topel R., 1991, "Employment risk, diversification and unemployment", Quarterly Journal of Economics, t. 106, nr 4, s. 1341-1365.
 23. Niebuhr A., 2003, "Spatial interaction and regional unemployment in Europe", European Journal of Spatial Development, www.nordregio.se/EJSD/-ISSN 1650-9544-Refereed ArticlesOct 2003-no 5.
 24. Pastore F., 2004, "Regional unemployment persistence in Poland: a survey of the evidence and some insight from literature", Current Politics and Economics of Russia, Eastern and Central Europe, t. 16, s. 97-116.
 25. Song Y., Zenou Y., 2009, "How do differences in property taxes within cities affect urban sprawl?", Journal of Regional Sciences, t. 49, nr 5, s. 801-831.
 26. Taylor J., Bradley S., 1997, "Unemployment in Europe: a comparative analysis of regional disparities in Germany, Italy and the UK", Kyklos, t. 50, nr 2, s. 221-245.
 27. Tharakan J., Tropeano J.P., 2009, "On the impact of labor market matching on regional disparities", Journal of Regional Science, t. 49, nr 1, s. 57-80.
 28. Voith R., 1998, "Do suburbs need cities?", Journal of Regional Science, t. 38, nr 3, s. 445-464.
Cited by
Show
ISSN
1509-4995
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7366/1509499516705
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu