BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Matras Andrzej (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Zamiejscowy w Chorzowie)
Title
Współzależność poziomu zadłużenia oprocentowanego z wybranymi miernikami rentowności na przykładzie grup kapitałowych branży chemicznej
The Correlation between Interest-Bearing Debt and Selected Profitability Ratios Based on Groups of Chemical Industry Companies
Source
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 2017, t. 73 nr 2, s. 227-237, bibliogr. 27 poz.
The Poznan School of Banking Research Journal
Issue title
Innowacyjność i zmiana jako wyzwania dla współczesnych finansów
Keyword
Analiza wskaźnikowa, Analiza finansowa, Zadłużenie, Przemysł chemiczny
Ratio analysis, Financial analysis, Indebtedness, Chemical industry
Note
streszcz., summ.
Abstract
Współcześnie na rynku finansowym możliwości pozyskiwania środków pieniężnych są bardzo duże. Inicjatorem tych zachowań są głównie banki lub instytucje pośredniczące, co sprawa, że z propozycją czy wręcz ofertą finansowania spotykamy się praktycznie codziennie. Jak ważne jest świadome zwiększanie zadłużenia w powiązaniu ze zdolnościami nie tylko do jego obsługi, ale również do terminowej spłaty. Celem niniejszego artykułu jest przyczynienie się do lepszego zrozumienia decyzji leżących u postaw zadłużania przedsiębiorstw. Podjęto próbę zbadania, czy występuje współzależność poziomu zadłużenia oprocentowanego netto z takimi miernikami rentowności jak EBITDA. Za przedmiot badania przyjęto grupy kapitałowe z branży chemicznej, z których spółki dominujące są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Wstępne wyniki badań wskazują na występowanie takiej zależności, zwłaszcza że struktura kapitałów badanych grup kapitałowych jest zróżnicowana.(abstrakt oryginalny)

Today's financial market provides ample opportunities for businesses to raise finance for their projects. The proliferation of funding schemes is fueled by the initiative of banks and other financial institutions, resulting in a situation where offers are available just around the corner. The point is to remain very reasonable about increasing the level of debt, realistically assessing one's ability to service it and to sustain its timely repayment. The paper sets out to contribute to understanding companies' decisions concerning the use of debt financing and hence incurring debt. To accomplish this, a group of chemical industry businesses whose parent companies are listed on the Warsaw Stock Exchange has been examined for correlation between the level of net interest-bearing debt and such profitability ratios as e.g. EBITDA. The preliminary research findings show that a correlation does exist, and the conclusion is strengthened by the fact that the groups of companies investigated are characterized by diverse capital structures.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Altman E., 1968, Financial Ratios, Discriminants Analysis and the Prediction of Corporate Bankruptcy, Jouranl of Finance, nr 4: 589-609.
 2. Bednarski L., 2002, Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, Warszawa: PWE.
 3. Buk H., 2006, Nowoczesne zarządzanie finansami. Planowanie i kontrola, Warszawa: C.H. Beck.
 4. Buk H. (red.), 2011, Projekcja sprawozdań finansowych w ramach planowania finansowego, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
 5. Damodaran A., 2007, Finanse korporacyjne teoria i praktyka, Warszawa: Helion.
 6. Dębski W., 2005, Teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzania finansami przedsiębiorstw, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 7. Dyduch A., Sierpińska M., Wilmowska Z., 2013, Finanse i rachunkowość, Warszawa: PWE.
 8. Horrigan J., 1968, A Short History of Financial Ratio Analysis, The Accounting Review, za: T. Korol, 2013, Nowe podejście do analizy wskaźnikowej w przedsiębiorstwie, Warszawa: Wolters Kluwer Business.
 9. http://ciechgroup.com/relacje-inwestorskie/raporty/raporty-okresowe [dostęp: 4.09.2016].
 10. http://tarnow.grupaazoty.com/pl/relacje/raportyr [dostęp: 3.09.2016].
 11. http://zchpolice.grupaazoty.com/pl/relacje/raportyr [dostęp: 3.09.2016].
 12. https://synthosgroup.com/relacje-inwestorskie/raporty-okresowe/raporty-roczne [dostęp: 4.09.2016].
 13. Jerzemowska M. (red.), 2006, Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie, Warszawa: PWE.
 14. Korol T., 2013, Nowe podejście do analizy wskaźnikowej w przedsiębiorstwie, Warszawa: Wolters Kluwer Business.
 15. Peterson P.P., Fabozzi F.J., 2006, Analysis of Financial Statements, Hoboken: John Wiley & Sons.
 16. Pomykalska B., Pomykalski P., 2007, Analiza finansowa przedsiębiorstwa, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 17. Rust H. Lee, 2006, Finanacial Executive, Vol. 22, Issue 7: 12, September.
 18. Shim J.K., Siegel J.G., 2001, Dyrektor Finansowy, Warszawa: Dom Wydawniczy ABC.
 19. Sierpińska M., Jachna T., 2003, Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 20. Skoczylas W. (red.), 2009, Analiza sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstwa, Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.
 21. Szczepański J., Szyszko L. (red.), 2007, Finanse przedsiębiorstwa, wyd. III zmienione i rozszerzone, Warszawa: PWE.
 22. Szczęsny W. (red.), 2013, Finanse firmy - jak zarządzać kapitałem, Warszawa: C.H. Beck.
 23. Walczak M. (red.), 2007, Analiza finansowa w zarządzaniu współczesnym przedsiębiorstwem, Warszawa: Difin.
 24. Winakor A., Smith S., 1930, A Test Analysis of Unsuccessful Industrial Companies, Bulletn, nr 31, University of Illinois, za: Korol T., 2013, Nowe podejście do analizy wskaźnikowej w przedsiębiorstwie, Warszawa: Wolters Kluwer Business.
 25. www.pulawy.com/195-raporty-okresowe/lang/pl-PL/default.aspx [dostęp: 3.09.2016].
 26. www.pcc-exol.eu/bazy/ir_exol.nsf/id/PL_Raporty_okresowe [dostęp: 4.09.2016].
 27. www.pcc.rokita.pl/bazy/investors.nsf/id/PL_Raporty_okresowe [dostęp: 4.09.2016].
Cited by
Show
ISSN
1426-9724
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu