BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Voss Grażyna (WSB University in Gdańsk)
Title
The Benefits of Recognizing Prior Informal and Non-formal Learning
Korzyści wynikające z wdrożenia procesu uznawania efektów kształcenia pozaformalnego i nieformalnego
Source
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 2016, t. 71 nr 6, s. 211-229, bibliogr. 10 poz.
The Poznan School of Banking Research Journal
Issue title
Szkoły wyższe w świetle zmian w zachowaniach nabywców
Keyword
Studenci, Kształcenie dorosłych, Szkolnictwo wyższe
Students, Adult education, Higher education
Note
streszcz., summ.
Abstract
Koncepcje uczenia się i edukacji stanowią przedmiot szerszej dyskusji i rozważań zarówno w środowisku akademickim, jak i wśród pracodawców i kandydatów na studia. Proces uznawania efektów kształcenia pozaformalnego i nieformalnego w szkolnictwie wyższym został wprowadzony w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku w 2015 r. i chociaż związany jest z odpowiednim przygotowaniem i zapoznaniem z nim środowiska akademickiego, to przede wszystkim dotyczy kandydatów na studia. Dla grupy społecznej aktywnej zawodowo stwarza on nowe możliwości edukacji i zwiększa szanse utrzymania się na rynku pracy. Badania rynku pozwoliły na ocenę korzyści wynikających z wdrożenia procesu, zarówno dla kandydatów na studia oraz uczelni, jak i dla pracodawców.(abstrakt oryginalny)

Learning and education are widely discussed topics, naturally focusing the attention of business, academia, and potential higher education students. Recognition of prior non-formal and informal learning is a concept that was introduced into higher education in 2015. Although it has to be embraced by the academic community and institutions in the first place, involving an awareness as well as practical implementation of enabling mechanisms, is it is arguably the most relevant to potential students. It is realized today that recognition of prior learning may bring most benefits to those professionally active, creating new educational opportunities that they could use to increase their chances of remaining in employment. A market research project has helped assess the likely benefits for all stakeholders in the validation and recognition process - universities, employers, and potential students.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bologna Working Group on Qualifications Frameworks, 2005, A Framework for Qualifications of the European Higher Education Area, Bologna Working Group Report on Qualifications Frameworks, Danish Ministry of Science, Technology and Innovation, Copenhagen, February 2005.
  2. Council of Europe, 1999, Non-formal Education, Report of the Council of Europe Committee on Culture and Education, Parliamentary Assembly Doc. 8595, December 15, 1999.
  3. Council of Europe, 2000, Towards a Revitalization of Non-formal Learning for a Changing Europe, Report of the Council of Europe Youth Directorate Symposium on Non-formal Education, Strasbourg, October 13-15, 2000.
  4. Doświadczać uczenia, 2004, Proceedings of the Conference on Informal Education, Warszawa, December 2004, www.mlodziez.org.pl/sites/mlodziez.org.pl/files/publication/205/doswiadczac_uczenia_materialy_pokonferencyjne_pdf_90786.pdf [accessed 13.10.2016].
  5. Drewniak R., Voss G., 2015, Recognition of Non-formal and Informal Learning Outcomes: The Use of an Organizational Model in Practice of Universities in Poland. International Review of Management and Business Research Academy of IRMBR, Peshawar, Pakistan.
  6. European Commission, 2005, Towards a European Qualifications Framework for Lifelong Learning, Commission Staff Working Document SEC(2005) 957, Brussels, July 8, 2005.
  7. Prewysz-Kwinto P., Voss G., 2014, Uznawanie efektów pozaformalnego i nieformalnego kształcenia według opinii studentów studiów licencjackich na kierunku zarzadzanie - wyniki badania ankietowego, Oeconomica 311 (75)2, Szczecin: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie.
  8. Prewysz-Kwinto P., Voss G., Walczak D., 2013, Recognition of education outcomes obtained in the informal and non-formal system in the opinion of Finance and Accounting students - results of the survey-based research, International Academic Conference on Education, Teaching and E-learning, Prague, Czech Republic.
  9. Voss G., Drewniak R., Musiałkiewicz R., Prewysz-Kwinto P., 2015, Uznawanie efektów kształcenia pozaformalnego i nieformalnego w szkolnictwie wyższym. Ujęcie modelowe, Gdańsk: Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku.
  10. www.mlodziez.org.pl/sites/mlodziez.org.pl/files/publication/2172/przewodnik_po_programie_2013_vf.pdf [accessed 13.10.2016].
Cited by
Show
ISSN
1426-9724
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu