BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bendkowski Jacek (Politechnika Śląska)
Title
Teoria ekspansywnego uczenia się. Nowe podejście do organizacyjnego uczenia się w perspektywie sieciowej
Theory of Expansive Learning. A New Approach to Organizational Learning from Network Perspective
Source
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2017, z. 101, s. 11-22, rys., bibliogr. 14 poz.
Keyword
Uczenie się, Wirtualna gospodarka, Formy organizacji pracy, Organizacje uczące się
Studying, Virtual economy, Form of organisation of work, Learning organisations
Note
streszcz., summ.
Abstract
Postępująca wirtualizacja gospodarki doprowadziła do powstania nowych, interaktywnych i elastycznych form organizacji pracy. W odróżnieniu od tradycyjnych form organizacji opartych na liniowym modelu biurokratycznym, charakteryzuje je nieokreśloność i tymczasowość co do celu oraz metod działania. W tych warunkach sukces zależy od inicjatywy i świadomego działania pracowników oraz ich zdolności do łączenia pracy z uczeniem się. Tradycyjne podejścia do organizacyjnego uczenia się stają się nieaktualne. W artykule przedstawiono uwarunkowania i przebieg procesu uczenia się w warunkach nowoczesnej gospodarki w świetle teorii ekspansywnego uczenia się. (abstrakt oryginalny)

The progressing virtualization enabled new interactive and flexible forms of work and production. In contrast to traditional forms of work and production based on linear bureaucratic production model their goals and methods remain indefinite and transient. Consequently, the success depends on employees' initiative and purposeful action, as well as their ability to work and learn at the same time. In this situation traditional approaches to organizational learning seem to be out-of-date. The paper presents the determinants and characteristic of learning processes in the network economy based on the theory of expansive learning. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bateson G.: Steps to an ecology of mind. Ballantine Books, New York 1972.
 2. Bendkowski J.: Tworzenie wiedzy i uczenie się w warunkach nowej organizacji pracy w gospodarce wirtualnej. Zeszyty Naukowe, s. Organizacja i Zarządzanie. Politechnika Śląska, Gliwice 2016.
 3. Engeström Y., Ahonen H.: On the materiality of social capital: An activity-theoretical exploration, [in:] Hasan H., Gould E., Larkin P., Vrazalic L. (eds.): Information systems and activity theory. Vol. 2. Theory and practice. University of Wollongong Press, Wollongong 2001.
 4. Engeström Y., Middleton D. (eds.): Cognition and Communication at work. Cambridge University Press, Cambridge 1996.
 5. Engeström Y.: Activity theory as a framework for the study of organizational transformations. "Knowing in Practice", University of Trento, 2001.
 6. Engeström Y.: Expansive learning at work: Toward an activity theoretical reconceptu-alization. "Journal of Education and Work", No. 14(1), 2001.
 7. Engeström Y.: From communities of practice to mycorrhizae, [in:] Hughes J. et al (eds.): Communities of Practice. Critical Perspectives. Routledge, London, New York 2007.
 8. Engeström Y.: From teams to knots: Activity-theoretical studies of collaboration and learning at work. Cambridge University Press, Cambridge 2008.
 9. Engeström Y.: Learning by expanding: An activity-theoretical approach to developmental research. Orienta-Konsultit, Helsinki 1987.
 10. Engeström Y.: Wildfire activities: New patterns of mobility and learning. "International Journal of Mobile and Blended Learning", Vol. 1(2), 2009.
 11. Iljenkov E.V.: Dialectical logic: Essays in its history and theory. Progress, Moscow 1977.
 12. Levitt B., March J.: Organizational learning. "Annual Review of Sociology", No. 14, 1988.
 13. Sannino A., Engeström Y.: Studies of expansive learning. Foundation, findings and future challenges. "Educational Research Review", Vol. 5, 2010.
 14. Victor B., Boynton A.: Invented here: Maximizing your organization's internal growth and profitability. Harvard Business School Press, Boston 1998.
Cited by
Show
ISSN
1641-3466
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2017.101.1
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu