BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dohn Katarzyna (Politechnika Śląska), Łyp Katarzyna (Politechnika Śląska)
Title
Analiza wpływu kultury organizacyjnej na postawę społeczno-zawodową personelu medycznego
Influence of Organizational Culture on the Attitude of Socio-Professional Medical Personnel
Source
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2017, z. 101, s. 97-110, tab., bibliogr. 14 poz.
Keyword
Personel medyczny, Postawy pracowników, Postawy społeczne, Kultura organizacyjna, Dzielenie się wiedzą
Medical staff, Employee conducts, Social attitudes, Organisational culture, Knowledge sharing
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule podjęto próbę przeanalizowania wpływu przyjętego w organizacji wzorca kultury organizacyjnej na postawę społeczno-zawodową personelu medycznego, wyrażoną motywacją do dzielenia się wiedzą, poziomem wykorzystania wiedzy indywidualnej podczas pełnienia obowiązków zawodowych oraz sprawnością działania mechanizmu współpracy pomiędzy pracownikami jednostek o profilu medycznym. Ponadto podjęto próbę przeanalizowania wpływu przyjętego w organizacji wzorca kultury organizacyjnej na swobodę lub ograniczony poziom swobody w podejmowaniu decyzji diagnostyczno-leczniczych przez personel medyczny oraz na łatwość lub trudność w uzyskaniu pomocy (w postaci doradztwa, konsultacji) od poszczególnych współpracowników danej jednostki medycznej. (abstrakt oryginalny)

The article is an attempt to analyze the impact of organizational culture on attitudes socio-professional medical personnel in the field of knowledge sharing, knowledge utilization at work and effective mechanism of cooperation between the medical staff. In addition, an attempt was made analysis of the impact of organizational culture on freedom in the diagnosis and treatment decision-making by medical personnel. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Aniszewska G.: Firma to ja. Firma to my. Poradnik kultury organizacyjnej firmy. Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 1999.
 2. Bratnicki M., Kryś R., Stachowicz J.: Kultura organizacyjna przedsiębiorstw. Ossolineum, Wrocław 1988.
 3. Filipowicz G.: Typy kultury organizacyjnej wg Ch. Handy'ego, FORFUTURE PUBLISHING.
 4. Fronczyńska M.: Organizacja wiedzy - jaka czeka nas przyszłość zarządzania kapitałem ludzkim?, http://www.strategie.info.pl/tekst/4365, 12.11.2012.
 5. Karkowski T.A., Korczak K.: Zarządzanie wiedzą w ochronie zdrowia z wykorzystaniem wybranych rozwiązań ICT. Wolters Kluwer, Warszawa 2016.
 6. Koźmiński A.K., Piotrowski W.: Zarządzanie, teoria i praktyka. Wyższa Szkoła Menadżerska, Warszawa 2011.
 7. Kożusznik B.: Zachowanie człowieka w organizacji. PWE, Warszawa 2002.
 8. Kuc B.R., Moczydłowska J.M.: Zachowania organizacyjne. Difin, Warszawa 2009.
 9. Stankiewicz J., Gumińska A. (red.): Sylwetka pracownika organizacji o kulturze wysokiej tolerancji niepewności. Oblicza współczesnego zarządzania organizacją. Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2005.
 10. Sikorski C.: Drogi do sukcesu. Profesjonalizm kontra populistyczna kultura organizacyjna. Difin, Warszawa 2007.
 11. Sikorski C.: Język konfliktu. Kultura komunikacji społecznej w organizacji. C.H. Beck, Warszawa 2005.
 12. Sikorski C.: Kultura w organizacji. PWE, Łódź 1999.
 13. Stoner J., Freeman E., Gilbert D.: Kierowanie. PWE, Warszawa 2011.
 14. Zbiegeń-Maciąg L.: Kultura w organizacji. Identyfikacja kultur znanych firm. PWN, Warszawa 1999.
Cited by
Show
ISSN
1641-3466
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2017.101.7
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu