BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zbaraszewska Anna (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Ceny transferowe w regulacjach prawa bilansowego i podatkowego
Transfer Pricing in Balance Sheet and Tax Law
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, nr 4 (88) cz. 1, s. 199-206, tab., bibliogr. 10 poz.
Issue title
Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi
Keyword
Ceny transferowe, Grupa kapitałowa, Prawo bilansowe, Prawo podatkowe
Transfer pricing, Capital group, Balance law, Tax regulations
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - Celem artykułu jest przedstawienie zagadnień związanych z regulacjami prawa bilansowego i podatkowego dotyczącymi cen transferowych. Metodologia badania - W opracowaniu wykorzystano metodę analizy źródeł i dokumentów, metodę indukcji i wnioskowanie. Wynik - W opracowaniu wykazano, że w prawie bilansowym nie ma szczególnych zasad sporządzania dokumentacji związanej z cenami transakcyjnymi, natomiast przepisy prawa podatkowego nakładają bardzo szczegółowy zakres sprawozdawczości związanej z transakcjami przeprowadzonymi między podmiotami powiązanymi. Oryginalność/wartość - Przedstawione w niniejszym artykule treści stanowią porównanie sposobów prezentacji informacji o cenach transferowych w prawie bilansowym i podatkowym.(abstrakt oryginalny)

Purpose - The purpose of this article is to present issues related to transfer pricing and the scope of documentation prepared by companies obliged to document transactions carried out at transfer prices. Design/methodology/approach - The study used the method of source and document analysis, indentation, critical analysis and reasoning. Findings - The paper shows that there are no specific rules for drawing up transactional transaction documentation, while the tax law imposes very detailed reporting on transactions between related parties. Originality/value - The content presented in this article is a synthetic description of issues related to transfer pricing, analysis of legal provisions on transaction prices.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Ceny transferowe 2016/2017 duże zmiany w dokumentacji podatkowej. Pobrano z: http://ksiegowosc.infor.pl/ podatki/cit/cit/dokumentacja-i-rozliczanie/733026 (27.02.2017).
  2. Ceny transferowe w najnowszym orzecznictwie sądów administracyjnych. Pobrano z: http://Ceny transferowe w najnowszym orzecznictwie sądów...- EY (27.02.2017).
  3. Gierusz, B., Martyniuk, T. (2016). Pomiar i ujawnianie transakcji między podmiotami powiązanymi. Studia Oeconomica Posnaniensia, 4 (11), 78-93. DOI: 10.18559/SOEP.2016.11.6.
  4. Piątek, E.(2007). Polityka bilansowa grupy kapitałowej. Warszawa: CeDeWu.
  5. Sojak, S., Baćkowski, D.(2003). Ceny transferowe. Aspekt podatkowy. Warszawa: Dom Wydawniczy ABC.
  6. Sojak, S. (2001). Ceny transferowe. Teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
  7. Szymański, K.G., Pietrasik, A.(2003). Ceny transferowe. Istota - szacowanie cen - ryzyka podatkowe - dokumentacja podatkowa. Gdańsk: ODDK.
  8. Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości. Dz.U. 2016, poz.1047 z późń. zm.
  9. Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dz.U. 2016, poz. 2032 z późń. zm.
  10. Ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Dz.U. 2016, poz. 1888 z późń. zm.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.88/1-19
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu