BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Grabowska Jadwiga (Politechnika Śląska)
Title
System informacji logistycznej w kanałach dystrybucji węgla kamiennego
Evaluation Factors That Shape Logistic Information System in the Coal Distribution Channels
Source
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2017, z. 101, s. 165-175, rys., bibliogr. 5 poz.
Keyword
Logistyczne systemy informacyjne, Kanały dystrybucji, Dystrybucja towarów, Zarządzanie łańcuchem dostaw
Logistics information systems, Distribution channels, Commodity distribution, Supply Chain Management (SCM)
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem niniejszego artykułu jest analiza aktualnego systemu informacji logistycznej w kanałach dystrybucji węgla kamiennego. Zaproponowano w nim także zmodyfikowany system informacji logistycznej dla analizowanego podmiotu badań. Podstawowym celem funkcjonowania zmodyfikowanego systemu informacji logistycznej jest realizacja sprawnego przepływu strumieni materiałowych (węgla), informacyjnych i finansowych, które warunkują skuteczną realizację procesu dystrybucji węgla kamiennego. (abstrakt oryginalny)

The purpose of this article is analysis of the current system of information logistics in coal distribution channels. It proposes the modified system of logistics information for the analyzed subject of research. The primary objective of the modified system of logistics information is the realization of the smooth flow of streams of material (carbon), information and financial services, which determine the successful execution of the process of distribution of coal. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Ciesielski M., Wieczerzycki W.: Logistyka w gospodarce elektronicznej, [w:] Wieczerzycki W. (red.): E-logistyka @. PWE, Warszawa 2012.
  2. Fechner I.: Zarządzanie łańcuchem dostaw. Wyższa Szkoła Logistyki, Poznań 2007.
  3. Ficoń K.: Zarys mikrologistyki. Bel STUDIO, 2005.
  4. Gąsowska M.: System informacji jako narzędzie wspomagające. Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie i łańcuchach dostaw. Zeszyty Naukowe, s. Organizacja i Zarządzanie, z. 68. Politechnika Śląska, Gliwice 2014.
  5. Grabowska J.: Model systemu informacji logistycznej w kanałach dystrybucji węgla kamiennego. Rozprawa doktorska, Gliwice 2012.
Cited by
Show
ISSN
1641-3466
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2017.101.12
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu