BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Janke Piotr (Politechnika Śląska)
Title
Eksploracja procesów w analizie usług elektronicznych administracji publicznej
Process Mining in the Analysis of Public Administration Electronic Services
Source
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2017, z. 101, s. 195-205, rys., tab., bibliogr. 18 poz.
Keyword
Zarządzanie procesami, e-usługi, e-administracja, Administracja publiczna
Process management, e-services, e-government, Public administration
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule przedstawiono problematykę analizy funkcjonowania usług elektronicznych administracji publicznej. Opisano przykład sposobu wykorzystania rejestrów systemowych potrzebnych do analizy procesów związanych z realizacją e-usług. Szczególną uwagę zwrócono na możliwości metody oraz dostępne narzędzia eksploracji procesów. (abstrakt oryginalny)

This article presents the analysis of the problems in functioning electronic services of public administration. The article describes the possibility of using system logs to analyze the processes related to the implementation of e-services. Special attention in the article is paid to the possibility of process mining methods and tools. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Dojrzałość procesowa polskich organizacji - raport przygotowany przez serwis PROCESOWCY.PL, marzec 2016.
 2. Dz.U. 1997 nr 133, poz. 883. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 3. Dz.U. 2001 nr 112, poz. 1198. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
 4. Grajewski P.: Organizacja procesowa. PWN, Warszawa 2007.
 5. Grajewski P.: Procesowe zarządzanie organizacją. PWE, Warszawa 2012.
 6. Hermaszewski J.: Zarządzanie procesowe w samorządzie terytorialnym. Konferencja - Gospodarka lokalna w teorii i praktyce. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Mysłakowice, wrzesień 2010.
 7. Jansen-Vullers M.H., Netjes M.: Business Process Simulation - A Tool Survey. Department of Technology Management, Eindhoven University of Technology, 2006.
 8. Kalenkova A., Van der Aalst W.M.P., Lomazova I., Rubin V.: Process mining using BPMN: relating event logs and process models. Proceedings of the ACM/IEEE 19th International Conference on Model Driven Engineering Languages and Systems, 2016.
 9. Kasprzak T.: Modele referencyjne w zarządzaniu procesami biznesu. Difin, Warszawa 2005.
 10. Krukowski K.: Business Process Management jako czynnik sukcesu w doskonaleniu administracji publicznej. Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, nr 4/2, 2011.
 11. Nowosielski S. (red.): Podejście procesowe w organizacjach. Prace Naukowe, nr 52. Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław 2009.
 12. Romanowska M., Trocki M.: Podejście procesowe w zarządzaniu. Tom I. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2004.
 13. Sung Ho Ha, Sang Chan Park: Service Quality Improvement through Business Process Management based on Data Mining. ACM, 2006.
 14. Szumowski W.: Zastosowanie podejścia procesowego w jednostkach administracji samorządowej. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2009.
 15. Van der Aalst W.M.P., Stahl C.: Modeling Business Processes - A Petri Net-Oriented Approach. The MIT Press, 2011.
 16. Van der Aalst W.M.P., ter Hofstede A.H.M., Weske M.: Business Process Management: A Survey, [in:] Van der Aalst W.M.P., ter Hofstede A.H.M., Weske M.: International Conference on Business Process Management (BPM 2003), Vol. 2678 of Lecture Notes in Computer Science. Springer-Verlag, 2003.
 17. Van der Aalst W.M.P.: Process Mining: Discovery, Conformance and Enhancement of Business Processes. Springer, Berlin 2011.
 18. Zhong M., Liu J.: Intelligent Technologies for Information Analysis. Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg 2004.
Cited by
Show
ISSN
1641-3466
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2017.101.14
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu