BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Karbownik Andrzej (Politechnika Śląska)
Title
System zarządzania projektami w przedsiębiorstwie produkcyjnym - przykład wdrożenia
Project Management System in a Production Enterprise - an Implementation Example
Source
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2017, z. 101, s. 223-229, bibliogr. 15 poz.
Keyword
Systemy zarządzania, Zarządzanie projektem, Przedsiębiorstwo produkcyjne, Zarządzanie przedsiębiorstwem
Management system, Project management, Production enterprise, Enterprise management
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule przedstawiono przykład wdrożenia w przedsiębiorstwie systemu zarządzania projektami. Omówiono poszczególne elementy systemu, ze szczególnym uwzględnieniem roli kierownika projektu w systemie. Przedstawiono zakres poszczególnych procedur realizowanych w ramach systemu. W podsumowaniu przedstawione zostały wnioski praktyczne, które wynikają z procesów przygotowania i wdrożenia systemu zarządzania projektami w konkretnym przedsiębiorstwie. (abstrakt oryginalny)

In the article the author presented the example of a management system implementation in an enterprise. The elements of the system were discussed, especially the role of a project manager in the system. The range of procedures realized in the frame of the system was analysed. Additionally, the practical conclusions were given deriving from the process of preparation and implementation of a project management system in a specified enterprise. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Karbownik A., Tchórzewski S.: Opracowanie i wdrożenie systemu zarządzania projektami w przedsiębiorstwie, [w:] Trocki M., Gregorczyk S. (red.): Nowoczesne zarządzanie. Koncepcje i instrumenty. Warszawa 2006.
 2. Karbownik A., Tchórzewski S.: Procedury w systemie zarządzania projektami w przedsiębiorstwie. VIII Konferencja Project Management, Warszawa 2004.
 3. Karbownik A., Tchórzewski S.: System zarządzania projektami w przedsiębiorstwie wielozakładowym. "Przegląd Organizacji", nr 9, 2005.
 4. Karbownik A., Wodarski K.: System zarządzania projektami w Politechnice Śląskiej, [w:] Pyka J. (red.): Nowoczesność przemysłu i usług. Koncepcje, metody i narzędzia współczesnego zarządzania. TNOiK, Katowice 2011.
 5. Karbownik A., Wodarski K.: Zarządzanie ryzykiem w projekcie inwestycyjnym. XII Konferencja Project Management, Poznań 2008.
 6. Karbownik A.: System zarządzania projektami w spółce węglowej. "Wiadomości Górnicze", nr 5, 2007.
 7. Karbownik A.: Zarządzanie projektami w realiach organizacji. "Wiadomości Górnicze", nr 3, 2007.
 8. Karbownik A.: Zarządzanie projektami w spółkach węglowych, [w:] Pyka J. (red.): Doskonalenie zarządzania jako źródło przewagi konkurencyjnej. TNOiK, Katowice 2006.
 9. Karbownik A.: Zarządzanie zmianami przez projekty w Politechnice Śląskiej w latach 2008-2016. Politechnika Śląska, Gliwice 2016.
 10. Tchórzewski S.: Rozwijanie kompetencji i umiejętności Project Managera, [w:] Pyka J. (red.): Nowoczesność przemysłu i usług. Kreatywność i innowacyjność w unowocześnianiu przemysłu i usług. TNOiK, Katowice 2009.
 11. Tchórzewski S.: Wdrażanie metody zarządzania projektami w organizacjach. Zeszyty Naukowe, s. Organizacja i Zarządzanie, z. 27. Politechnika Śląska, Gliwice 2005.
 12. Trocki M. (red.): Nowoczesne zarządzanie projektami. PWE, Warszawa 2012.
 13. Trocki M. (red.): Strategiczne zarządzanie projektami. Bizarre, Warszawa 2009.
 14. Trocki M., Wyrozębski D.: Planowanie przebiegu projektów. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2015.
 15. Wyrozębski P.: Organizacyjne wsparcie zarządzania projektami - Project Management Office. "Przegląd Organizacji", nr 1, 2007.
Cited by
Show
ISSN
1641-3466
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2017.101.16
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu