BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kramarz Marzena (Politechnika Śląska)
Title
Problem bliskości międzyorganizacyjnej w koordynacji przepływów materiałowych w sieci dystrybucji
Problem of Proximity in Coordination of Material Flow in Distribution
Source
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2017, z. 101, s. 231-244, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Keyword
Przepływy materiałowe, Sieci dostaw, Współpraca przedsiębiorstw, Koordynacja gospodarcza
Material flows, Supply networks, Enterprises cooperation, Economic coordination
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem badań zaprezentowanych w artykule jest wpisanie wymiarów bliskości międzyorganizacyjnej w model koordynacji przepływów materiałowych w sieci dystrybucji. Węzłem koordynującym przepływy materiałowe w scentralizowanej sieci dystrybucji jest przedsiębiorstwo flagowe. W artykule wskazano, że modele koordynacji przepływów materiałowych w sieci dystrybucji różnią się w zależności od obsługiwanych przez przedsiębiorstwa flagowe segmentów odbiorców. (abstrakt oryginalny)

Writing down dimensions proximity in model of material flow coordination in distribution network are a purpose of the article. In the centralized distribution network a flag enterprise is a node witch coordinating material flows. In the article they showed that depending on it what sections of recipients the flag enterprise is supporting, models of coordination of material flows in the distribution network are different. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Boschma R.: Proximity and Innovation - a Critical Assessment. "Regional Studies", Vol. 39, No. 1, 2005.
 2. Czakon W.: Hipoteza bliskości. "Przegląd Organizacji", nr 9, 2010.
 3. Kramarz M.: Strategie adaptacyjne przedsiębiorstw flagowych sieci dystrybucji z odroczoną produkcją. Dystrybucja wyrobów hutniczych. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2012.
 4. Kramarz W., Kramarz M.: Accumulation knowledge about disruptions in central node of the network: models of strengthening the resilience of a network supply chain. "International Journal of Strategic Change Management", Vol. 6, No. 2, 2015.
 5. Klimas P., Twaróg S.: Wpływ bliskości międzyorganizacyjnej na wzrost poziomu integracji łańcuchów dostaw, [w:] Knosala R. (red.): Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2013.
 6. Klimas P.: Sieci innowacji. Implikacje bliskości organizacyjnej. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice 2014.
 7. Krawczyk S.: Logistyka. Teoria i praktyka. Difin, Warszawa 2011.
 8. Matusek M.: Współtworzenie wartości z klientem - systematyczny przegląd literatury. "Przegląd Organizacji", nr 10, 2015.
 9. Schneeweiss Ch., Zimmer K.: Hierarchical coordination mechanisms within the supply chain. "European Journal of Operational Research", Vol. 153, Iss. 3, 2004.
 10. Tubis A.: Koordynacja przepływów materiałowych i dokumentacji w procesie przyjęcia dostawy. "Logistyka", nr 2, 2012.
 11. Wei Yia, Linet Özdamarb: A dynamic logistics coordination model for evacuation and support in disaster response activities. "European Journal of Operational Research", Vol. 179, Iss. 3, 2007.
 12. Zieleniewski J.: Organizacja i zarządzanie. PWN, Warszawa 1976.
Cited by
Show
ISSN
1641-3466
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2017.101.17
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu