BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Piechocki Michał (Uniwersytet Szczeciński Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Katedra Rachunkowości i Controllingu)
Title
Analiza porównywalności transakcji w dokumentacji cen transferowych a możliwości jej przeprowadzenia przez przedsiębiorcę
Comparibility Analysis of the Transactions in Transfer Pricing Documentation in Context of Possibility of its Making by the Enterpreneurs
Source
Ekonomiczne Problemy Usług, 2017, nr 127, s. 211-218, rys., bibl.11 poz.
Keyword
Benchmarking, Ceny transferowe, Analiza porównawcza, Podatki
Benchmarking, Transfer pricing, Comparative analysis, Taxes
Note
JEL Classification: K34 , M21 , M41 , M42
streszcz., summ.
Abstract
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie problemu dokonywania ekonomicznej analizy porównywalności transakcji pomiędzy podmiotami niepowiązanymi przez przedsiębiorców. Zasadnicza teza zawiera się w stwierdzeniu, że regulacje ustawowe dotyczące tego obowiązku, obowiązujące od 1 stycznia 2017 roku, są dużym obciążeniem dla prowadzenia działalności gospodarczej. Opracowanie powstało przy wykorzystaniu krytycznej analizy literatury przedmiotu, obowiązujących aktów prawnych oraz projektów aktów prawnych, a także doświadczeń własnych autora przy zastosowaniu rozumowania dedukcyjnego i indukcyjnego.(abstrakt oryginalny)

The purpose of this article is to present current problem for entrepreneurs to provide required compatibility analysis of the transaction between the subsidiary companies. The main thesis assumes, that the legal regulations, which came into force on Ith January 2017, create extraordinary obligations for the entrepreneurs. This chapter encompasses a review of literature, an analysis of existing and drafts legal acts, as well as the author's own experience using deductive and inductive reasoning.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bany, K. (2012). Wytyczne w sprawie cen transferowych dla przedsiębiorstw wielonarodowych oraz administracji podatkowych. Warszawa: Lex.
 2. Ceny transferowe - dotychczasowe działania i zamiary MF. Pobrano z: http://www.finanse.mf.gov. pl/web/bip/ministerstwo-finansow/dla-mediow/informacje-prasowe/-/asset_publisher/6PxF/ content/ceny-transferowe-dotychczasowe-dzialania-i-zamiary-mf/ (5.02.2016).
 3. Ceny transferowe - zamierzenia Ministerstwa Finansów na rok 2016. Pobrane z: http://www. mf.gov.pl/de/ministerstwo-finansow/wiadomosci/komunikaty/-/asset_publisher/6Wwm/ content/id/5137137 (18.12.2015).
 4. Kosieradzki, T., Piekarz, R. (2015). Ceny transferowe: mechanizmy ustalania i zarządzanie ryzykiem. Warszawa: Wolters Kluwer.
 5. Malec, E., Roszkowski, D. (2006). Ceny transferowe: jak prawidłowo dokumentować transakcje, by zminimalizować ryzyko podatkowe. Gdańsk: ODDK.
 6. Organisation for Economic Co-Operation And Development (2010) Comparibility, Five Comparibility Factors.
 7. PricewaterohouseCoopers Sp. z o.o. (2016). Raport w sprawie cen transferowych.
 8. Rozporządzenie Ministra Finansów z 10.09.2009 w sprawie sposobu i trybu określania dochodów osób prawnych w drodze oszacowania oraz sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania osób prawnych w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych. Dz.U. 2014, poz. 1186.
 9. Ustawa z 26.07.1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dz.U. nr 80, poz. 350.
 10. Ustawa z 15.02.1992 o podatku dochodowym od osób prawnych. Dz.U. nr 21, poz. 86.
 11. Ustawa z 9.10.2015 o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Dz.U. poz. 1932.
Cited by
Show
ISSN
1896-382X
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2017.127-19
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu