BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Prymon Krzysztof (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Wydział Przyrodniczo Technologiczny Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych), Turowska Wioletta (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Podatek dochodowy z działalności rolniczej w Polsce. Istota, problemy, propozycje
Title of Article Income Tax in Agricultural Activities in Poland. Core, Problems, Proposals
Source
Ekonomiczne Problemy Usług, 2017, nr 127, s. 187-197, rys., bibl.4 poz.
Keyword
Podatek dochodowy, Podatek rolny
Income tax, Agricultural tax
Note
JEL Classification: Q14
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest zaprezentowanie problemów dotyczących wyboru form opodatkowania dochodów z działalności rolniczej w Polsce. Główne tezy artykułu brzmią: Teza 1: Opodatkowanie rolników na zasadach ogólnych spowoduje zmniejszenie wpływów do budżetu państwa. Teza 2: Najbardziej ekonomicznym rozwiązaniem jest opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. (abstrakt oryginalny)

The aim of the paper is to present problems of choosing form of taxation agricultural activities. The main thesis are as follows: Tl: General rules will influenced on decrease revenue of budget government. T2: Most efficiently solution is taxation based on lump sack.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Ustawa z 26.07.1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dz.U. 2016, poz. 2032 i 2048. Ustawa z 15.02.1992 o podatku dochodowym od osób prawnych. Dz.U. 2016, poz. 1888, 1926, 1933 i 194.
  2. Uwarunkowania i konsekwencje opodatkowania rolnictwa w Polsce 2014. Raport Forum Inicjatyw Rozwojowych Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, Warszawa.
  3. Wyniki standardowe 2014 uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w polskim FADN.
  4. Pobrane z: http://fadn.pl/wp-content/uploads/2014/07 /Wyniki_ czl _ 2014.pdf (10.07.2014 ).
Cited by
Show
ISSN
1896-382X
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2017.127-20
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu