BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Artymionek Paweł (Uniwersytet Wrocławski)
Title
Review of Discretionary Decisions by Administrative Courts
Source
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku Białej, 2017, nr 2, s. 128-141, bibliogr. 17 poz.
Scientific Journal of Bielsko-Biala School of Finance and Law
Keyword
Administracja publiczna, Sąd administracyjny
Public administration, Administrative court
Note
summ.
Abstract
The paper concerns reviews conducted by administrative courts of decisions issued by public administration authorities on the basis of their administrative discretion. The author presents decisions of the administrative law doctrine and case-law of administrative courts, with particular regard to the current views. The author reflects on admissibility of the review of discretionary decision. He indicates the differences and similarities between a constrained decision and a discretionary decision, and also answers the questions whether it is admissible to conduct the review of the discretionary decision by administrative courts on the basis of the criterion of expediency and it is possible that the court considers only the criterion of legality. According to the main conclusions of the paper, there are no differences between the constrained decision and discretionary decision in terms of the review by administrative courts; the criterion of expediency is permitted if it results from the regulations empowering the authority to issue discretionary decisions; it has also been observed that administrative courts increasingly expand the review capacity to ensure the compliance with law, so that any such review could also be used to verify the correctness of the discretionary decision which has been issued.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Adamiak B, Borkowski J., Postępowania administracyjne i sądowo administracyjne, Warszawa 2009, p. 363.
 2. Bar L. Sądowa kontrola decyzji administracyjnych, PiP 1973, Issue 3, pp. 12-13.
 3. Bigo T., F. Longchamps, Kontrola administracji, Studia Prawnicze, 1965, Issue 7, p. 23.
 4. Bigo T., Kontrola uznania administracyjnego, Gazeta Administracji, 14A, 1959, p. 65.
 5. Błaś A., [in:] Prawo administracyjne, J. Boć (ed.), Wrocław 2007, p. 324.
 6. Błaś A., Sądowa kontrola decyzji uznaniowych (problemy jednolitości orzecznictwa NSA), [in:] I. Skrzydło-Niżnik, P. Dobosz (ed.), Jedność systemu prawa a jednolitość orzecznictwa sądowo-administracyjnego i administracyjnego w sprawach samorządowych, Kraków 2001, p. 67.
 7. Jagielski J., Kryterium legalności w kontroli administracji publicznej, Kontrola Państwowa 2003, Issue 1, p. 16.
 8. Jędrzejewski S., W sprawie sądowej kontroli aktów administracyjnych, Nowe Prawo 1972, Issue 4, p. 548.
 9. Łętowski J., Prawo administracyjne. Zagadnienia podstawowe, Warszawa 1990, pp. 168-169.
 10. Łętowski J., W sprawie zakresu rzeczowego sdownictwa administracyjnego, PiP 1982, Issue 5. pp. 36-37.
 11. Matan A., [in:] G. Łaszczyca, C. Martysz, A.Matan, Postępowanie administracyjne ogólne, Warszawa 2003, p. 96.
 12. Mincer M., Uznanie administracyjne, pp. 63-64 as well as M. Jaśkowska, Uznanie administracyjne a inne formy władzy dyskrecjonalnej, [in:] System prawa administracyjnego, R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (ed.), Warszawa 2010, pp. 260 and 261.
 13. Ochendowski E., Prawo administracyjne, część ogólna, Toruń 2001, pp. 190-191.
 14. Starościak J., Swobodne uznanie władz administracyjnych, Warszawa 1948, p. 105.
 15. Sylwestrzak A., Kontrola administracji, Koszalin 1998, p. 10.
 16. Świątkiewicz J., Przedmiotowy zakres sądowej kontroli legalności decyzji administracyjnych, PiP 1980, Issue 3.
 17. Zimmermann M., Wywłaszczenie. Studium z dziedziny prawa publicznego, Lvov 1933, p. 227.
Cited by
Show
ISSN
2543-411X
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/0.19192/wsfip.sj2.2017.9
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu