BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Liebert Filip (Politechnika Śląska)
Title
Zarządzanie projektami w przedsiębiorstwach branży IT - studium literaturowe
Project Management in It Enterprises - Literature Review
Source
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2017, z. 101, s. 271-284, rys., tab., bibliogr. 33 poz.
Keyword
Zarządzanie projektem, Przedsiębiorstwo informatyczne, Przedsięwzięcia informatyczne
Project management, IT enterprises, IT projects
Note
streszcz., summ.
Abstract
Zarządzanie projektami informatycznymi stanowi kluczowy aspekt działalności rozwojowej przedsiębiorstw branży IT. Rozwój nowych produktów i usług informatycznych w postaci oprogramowania wymaga od przedsiębiorstw odpowiedniej wiedzy z zakresu zarządzania projektami. Celem niniejszego artykułu jest porównanie podejść i metodyk zarządzania projektami informatycznymi, stosowanych przy rozwoju nowych produktów w przedsiębiorstwach z branży IT. (abstrakt oryginalny)

Project management is a key aspect of the development of IT enterprises. Development of new products and services in the form of software requires appropriate knowledge in the field of project management. The purpose of this article is to compare the methodologies and project management approaches used in new product development practices in companies from the IT industry. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. A Guide To The Project Management Body of Knowledge. Project Management Institute, Inc., 2008.
 2. AXELOS, PRINCE2 Agile® Guidance Preview, 2015.
 3. Brede N., Dingsoyr D., Tore D.: A teamwork model for understanding an agile team: A case study of a Scrum project. "Information and Software Technology", Vol. 52. Elsevier, 2010.
 4. Chmielarz W.: Kryteria wyboru metod zarządzania projektami informatycznymi. "Problemy Zarządzania", Vol. 10, nr 3(38). Wydział Zarządzania, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2012.
 5. Conforto E., Amaral D.: Agile project management and stage-gate model - A hybrid framework for technology-based companies. "Journal of Engineering and Technological Management", Vol. 40. Elsevier, 2016.
 6. Conforto E.C., Amaral D.C.: Evaluating an agile method for planning and controlling innovative projects. "Project Management Journal", Vol. 41(2), 2010.
 7. Cooper G.R.: Winning at New Products - Accelerating the Process from Idea to Launch. Perseus Publishing, Cambridge 2001.
 8. Dziurzańska A., Dżega D., Olejniczak W.: Polski menedżer projektu informatycznego. Systemy Wspomagania Organizacji. Prace Naukowe, Akademia Ekonomiczna, Katowice 2007.
 9. Ellis G.F.R.: Agile Project Management: Scrum, eXtreme Programming, and Scrumban. Project Management in Product Development. Butterworth-Heinemann, 2016.
 10. Frame D.J.: Zarządzanie projektami w organizacjach. WIG-Press, Warszawa 2001.
 11. Highsmith J.: APM: Agile Project Management. Jak tworzyć innowacyjne produkty. Mikom. Warszawa 2005.
 12. International Project Management Association. IPMA Competence Baseline. Version 3.0. 2006.
 13. Koszlajda A.: Zarządzanie projektami IT. Przewodnik po metodykach. Helion. Gliwice 2008.
 14. Kozarkiewicz A., Wójcik P.: Czynniki sukcesu i bariery współpracy międzyorganizacyjnej w realizacji projektów wytwarzania oprogramowania. Zeszyty Naukowe, nr 225. Uniwersytet Ekonomiczny, Katowice 2015.
 15. McBride T.: The mechanisms of project management of software development. "The Journals of System and Software", Vol. 81. Elsevier, 2008.
 16. Mielcarek K., Pławiak-Mowna A.: Wspomaganie realizacji grupowego projektu IT w oparciu o system SVN. Metody informatyki stosowanej, nr 2(27). Polska Akademia Nauk Oddział w Gdańsku, Komisja Informatyki, Szczecin 2011.
 17. Mierzwińska L.: Personalne aspekty sukcesu projektu informatycznego realizowanego z zastosowaniem metodyk zwinnych. "Zarządzanie i Finanse", t. 4, nr 1. Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2013.
 18. Mishra A., Mishra D.: Software Project Management Tools: A brief comparative view. ACM SIGSOFT, Software Engineering Notes, Vol. 38, No. 3, May 2013.
 19. Moś M.: Analiza przedwdrożeniowa, a realizacja projektów IT. "Zarządzanie i Finanse", t. 10, nr 1. Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2012.
 20. O'Neill E.: User-Developer Cooperation in Software Development. Springer-Verlag, London 2001.
 21. Orłowski C., Ziółkowski A.: Wsparcie doboru metod zarządzania projektem informatycznym z wykorzystaniem systemu agentowego. Konferencja KZZ, Zakopane 2010.
 22. Palmquist S.M., Lapham M.A.: Parallel Worlds: Agile and Waterfall Differences and Similarities. Carnegie Mellon University, Software Engineering Institute, 2013.
 23. Philips J.: Zarządzanie projektami IT. Helion, Gliwice 2010.
 24. Pichler R.: Zarządzanie projektami ze Scrumem. Twórz produkty, które pokochają klienci. Helion. Gliwice 2014.
 25. Pietras P., Szmit M.: Zarzadzanie projektami. Wybrane metody i techniki. Oficyna Księgarsko-Wydawnicza Horyzont, Łódź 2003.
 26. Raport: Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2012-2016. GUS, Warszawa 2016.
 27. Redlarski K., Basińska B.: Wpływ udziału użytkownika na jakość użytkową w projektach informatycznych. "Zarządzanie i Finanse", t. 11, nr 1. Uniwersytet Gdański. Gdańsk 2013.
 28. Strojny K., Szmigiel M.: Analiza porównawcza podejść w zakresie zarządzania projektami. "Modern Management Review", Vol. XX, No. 22(3), 2015.
 29. Targiel S.K.: Wykorzystanie opcji realnych w zarządzaniu projektami. Beck. Warszawa 2015.
 30. Tokarski J.: Słownik wyrazów obcych. PWN, Warszawa 1980.
 31. Veli-Pekka E., Kai K., Tommi M.: Exploring ScrumBut - An empirical study of Scrum anti-patterns. "Information and Software Technology", Vol. 74, 2016.
 32. Wells H.: How effective are Project Management Methodologies? An Explorative Evaluation of Their Benefits in Practice. "Project Management Journal", Vol. 43. PMI, Wiley Online, 2012.
 33. Wysocki R.: Effective Project Management: Traditional, Agile, Extreme. Wiley, 2009.
Cited by
Show
ISSN
1641-3466
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2017.101.20
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu