BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Hartman Jan (Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego)
Title
Bzyk bzyk marketing
Source
Marketing w Praktyce, 2015, nr 8, s. 90-91
Keyword
Efektywne komunikowanie, Komunikowanie marketingowe, Komunikowanie przedsiębiorstwo-klient, Komunikowanie w biznesie, Promocja jako przekaz informacyjny, Efektywność marketingu, Inteligencja emocjonalna, Język reklamy, Budowanie lojalności klienta, Młodzież
Effective communication, Marketing communication, Communication company-client, Business communication, Promotion as an information communication, Marketing efficiency, Emotional intelligence, Language of advertising, Cultivation customer loyalty, Youth
Country
Polska
Poland
Abstract
Szybka komunikacja marketingowa wymaga powolnych przygotowań. Im bardziej pojemnym i lapidarnym ma być nasz przekaz, zachowując przy tym atrakcyjność, tym więcej czasu trzeba poświęcić nad jego sformułowaniem. Nad takim przekazem pracuje się trochę tak, jak poeta nad wierszem albo kucharz nad wyrafinowaną potrawą. Esencjonalność jest następstwem wyciskania, gotowania i ekstrakcji. Z kolei specyfika komunikatów wytwarzanych przez młodzież i do młodzieży adresowanych to nie tylko lapidarność i konkretność. To również inteligentna ironia i humor. (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Cited by
Show
ISSN
1425-8315
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu