BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Góralska Joanna (Uniwersytet Szczeciński, doktorant)
Title
Wdrożenie jednolitego pliku kontrolnego w praktyce działalności gospodarczej małych i średnich przedsiębiorstw
The Implementation of an Audit File for Tax in Practis Economic Activity of Small and Medium Sized Enterprises
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, nr 4 (88) cz. 1, s. 263-271, tab., bibliogr. 8 poz.
Issue title
Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi
Keyword
Ordynacja podatkowa, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Klasyfikacja przedsiębiorstw, Jednolity plik kontrolny
The Tax Code, Small business, Classification of enterprises, Standard Audit File-Tax
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - Celem artykułu jest przedstawienie problemów wynikających z obowiązku przesyłania plików JPK_VAT dla małych i średnich przedsiębiorstw. Metodologia badania - W opracowaniu zastosowano klasyczne metody badawcze, takie jak analiza literatury przedmiotu oraz metody dedukcji i indukcji, a także wywiad ankietowy skierowany do 30 przedsiębiorstw. Wynik - Większość ankietowanych kierowników jednostek gospodarczych z sektora małych i średnich przedsiębiorstw ma problemy z określeniem swojego statusu jako przedsiębiorcy i posiada niewielką wiedzę na temat jednolitych plików kontrolnych. Oryginalność/wartość - W artykule podjęto problematykę klasyfikacji przedsiębiorstw według ustawy o swobodzie gospodarczej oraz problemów związanych z wdrożeniem jednolitych plików kontrolnych w jednostce gospodarczej.(abstrakt oryginalny)

Purpose - Aim of this article is to present the problems arising from the obligation to transfer files JPK_VAT for small and medium-sized enterprises. Design/methodology/approach - The study used classical research methods, such as the analysis of literature and methods of deduction and induction, as well as an interview survey was sent to 30 companies. Findings - Most of the surveyed managers of the business sector of small and medium-sized enterprises have trouble defining their status as entrepreneurs and have a small knowledge of uniform control files. Originality/value - Article taken pertaining to the classification of enterprises according to the law on freedom of establishment and the problems associated with the implementation of uniform control files in the enterprise.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Forum on Tax Administration, Guidance Note: Guidence for the Standard Audit File-Tax Version 2.0 (2010). Paris: Centre For Tax Policy Administration, Organisation For Economic Co-Operation and Development.
  2. Jednolity Plik Kontrolny - najważniejsze informacje. Pobrano z: http://www.finanse.mf.gov.pl/web/wp/wyniki- -wyszukiwania/?q=JPK (13.11.2016).
  3. Law Square, Belgian Minister of Finance talks to Law Square about the SAF-T (Standard Audit File for Tax) and its implementation (16.08.2016). Pobrano z: http://www.lawsquare.be/belgian-minister-finance-talks-law- -square-saf-t-standard-audit-file-tax-implementation (1.11.2016).
  4. Skwirowki, P. (2016). Fiskus cichcem rusza po VAT. Budżet ma zyskać 15 mld zł. Pobrano z: http://wyborcza.biz/ biznes/1,147584,19615135,fiskus-cichcem-rusza-po-vat.html?disableRedirects=true (14.02.2017).
  5. Ustawa z dnia 29 września 1994 o rachunkowości. Dz.U. 2016, poz. 615.
  6. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 Ordynacja podatkowa. Dz.U. 2017, poz. 201.
  7. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 o swobodzie działalności gospodarczej. Dz.U. 2016, poz. 1829.
  8. Ustawa z dnia 13 maja 2016 o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw. Dz.U. 2016, poz. 846.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.88/1-25
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu