BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Lubera Radosław (Politechnika Śląska)
Title
Koncepcja systemu logistycznego zaopatrzenia w przedmioty umundurowania i wyekwipowania wojskowego oddziału gospodarczego
Concept of Procurement Logistics System in the Case of Uniforms and Equipment for Military Economic Unit
Source
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2017, z. 101, s. 285-297, rys., tab., bibliogr. 22 poz.
Keyword
System logistyczny, Logistyka zaopatrzenia, Wojsko, Zaopatrzenie
Logistic system, Supply logistics, Army, Supply
Note
streszcz., summ.
Abstract
Główny cel artykułu to wskazanie podstawowych uwarunkowań wojskowego systemu zaopatrywania, zarówno podczas działań zbrojnych, jak i w czasie pokoju. Efektywny system zaopatrzenia logistyki wojskowej pozwala na zdobywanie taktycznej przewagi nad przeciwnikiem, przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa cywilom pozostającym za linią walk. W artykule wskazano kompleksowe spojrzenie na rozwiązania logistyki wojskowej, uwzględniające uwarunkowania Prawa zamówień publicznych, które wspomaga integracje wewnętrzne i zewnętrzne w procesie zaopatrzenia. (abstrakt oryginalny)

The main purpose of the article is to indicate the basic conditioning of the military procurement logistic system, during an armed operations and in peace time. Effective military procurement logistics system allows gaining a tactical advantage over the enemy and ensuring the safety of civilians remaining behind the line of fighting. The article is indicated in comprehensive approach to military logistics, including public procurement law, which supports internal and external integration within the supply process. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bendkowski J., Radziejowska G.: Logistyka zaopatrzenia w przedsiębiorstwie. Politechnika Śląska, Gliwice 2005.
 2. Brzeziński M.: Logistyka wojskowa. Bellona, Warszawa 2005.
 3. Bursztyński A.: Zeszyty Naukowe Marynarki Wojennej. Rola i zadania Wojskowego Oddziału Gospodarczego w systemie zabezpieczenia logistycznego marynarki wojennej RP. Rok XLX, nr 1(176). Akademia Marynarki Wojennej, 2009.
 4. Chaberek M. (red.): Rachunek decyzyjny w logistyce zaopatrzenia. GWSH, Gdańsk 2003.
 5. Czajkowski T.: Prawo zamówień publicznych. Warszawa 2007.
 6. Grzesik N., Kuźma K.: Logistyczne zabezpieczenie środków bojowych. Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych, Dęblin 2014.
 7. Hajt S., Kowalski K., Stankiewicz G., Szukalski M.: Logistyka wojskowa w działaniach taktycznych. Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych, Wrocław 2014.
 8. Jomini A.H.: Zarys sztuki wojennej. MON, Warszawa 1966.
 9. Kurasiński Z.: Kompendium logistyka wojskowego. Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa 2014.
 10. Langley C.J.: Evolution of the Logistics Concept. "Journal of Business Logistics", Vol. 7, No. 2, 1986.
 11. Lysons K.: Zakupy zaopatrzeniowe. PWE, Warszawa 2004.
 12. Marrian J.: Characteristics of Industrial Goods and Buyers. Hutchinson, London 1965.
 13. Nowak E.: Logistyka w sytuacjach kryzysowych. AON, Warszawa 2009.
 14. Radziejowska G.: Kształtowanie systemu logistycznego zaopatrzenia. Zeszyty Naukowe, s. Organizacja i Zarządzanie. Politechnika Śląska, Gliwice 2006.
 15. Sarjusz-Wolski Z.: Strategia zarządzania zaopatrzeniem. Placet, Warszawa 2002.
 16. Solarz J.: Doktryny militarne XX wieku. Avalon, Kraków 2009.
 17. Sołtysik M.: Zarządzanie logistyczne. Akademia Ekonomiczna, Katowice 1998.
 18. Sun Tzu: Sztuka wojny. Helion, Gliwice 2013.
 19. Szlachta A.: Organizacja logistyki w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Zeszyty Naukowe, s. Logistyka i Transport. Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu, Żagań 2006.
 20. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
 21. http://4wog.wp.mil.pl/pl/index.html.
 22. http://sgwp.wp.mil.pl/plik/file/informacje/wogi.pdf.
Cited by
Show
ISSN
1641-3466
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2017.101.21
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu