BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Markowska Katarzyna (Politechnika Śląska)
Title
Realizacja usługi transportu kolejowego ładunków - wybrane aspekty
Provision of Rail Freight Transport Services - Selected Aspects
Source
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2017, z. 101, s. 315-324, rys., tab., bibliogr. 6 poz.
Keyword
Usługi transportowe, Transport kolejowy, Linie kolejowe, Infrastruktura transportu
Transport services, Railway transport, Railway lines, Transport infrastructure
Note
streszcz., summ.
Abstract
Zaproponowany proces realizacji usługi transportu kolejowego obejmuje zlecenie usługi transportowej, adekwatnej do określenia zapotrzebo-wania przedsiębiorstwa na przewóz ładunków transportem kolejowym. Określenie wymagań związanych z przewozem ładunków, plan przewozu ładunków, organizacja przewozu, koszty przewozu ładunków, odpowiednie dokumenty handlowe i pociągowe, wady, które wynikają w trakcie dostawy transportem kolejowym, reklamacje usługi kolejowej transportowanego ładunku oraz zakres usług i adekwatne opłaty za dostęp i korzystanie z infrastruktury kolejowej odgrywają istotną rolę w realizacji usług przewozów towarowych transportem kolejowym. (abstrakt oryginalny)

The proposed process of provision of rail transport services includes commissioning transport services adequate to determine the company's needs for the rail freight transport. Determining the requirements relating to the freight carriage, the freight carriage plan, the carriage organisation, the cost of the freight carriage, relevant commercial and rail documents, defects caused during the delivery via rail transport, complaints regarding the rail freight transport service, the scope of services and relevant fees for access to and use of the railway infrastructure play an important role in the provision of freight carriage via rail transport. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Jacyna M.: System logistyczny Polski. Politechnika Warszawska, Warszawa 2012.
  2. Kacperczyk R.: Transport i spedycja, cz. 2. Difin, Warszawa 2010.
  3. Markowska K., Merkisz-Guranowska A.: Outsourcing usług transportu kolejowego. Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, Radom 2015.
  4. Michałowska M. (red.): Efektywność transportu w teorii i praktyce. Akademia Ekonomiczna, Katowice 2010.
  5. Neider J.: Transport międzynarodowy. PWE, Warszawa 2012.
  6. Regulamin przydzielania tras pociągów i korzystania z przydzielonych tras pociągów przez licencjonowanych przewoźników kolejowych w ramach rozkłady jazdy pociągów 2015/2016 - zatwierdzony przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z dnia 23 października 2015.
Cited by
Show
ISSN
1641-3466
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2017.101.23
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu