BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nowicki Daniel (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Dyskusyjne problemy ustalania i wykorzystania ekonomicznej wartości dodanej
Controversial Problems with Determining and Using Economic Value Added
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, nr 4 (88) cz. 1, s. 345-352, bibliogr. 11 poz.
Issue title
Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi
Keyword
Wartość rynkowa przedsiębiorstwa, Wartość ekonomiczna, Ekonomiczna wartość dodana
Market value of enterprise, Economic value, Economic Value Added (EVA)
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - Artykuł dotyczy rozważań na temat możliwości wykorzystania EVA jako narzędzia w ocenie dokonań przedsiębiorstwa oraz elementu motywowania i wynagradzania pracowników. Celem artykułu jest wskazanie rozbieżności pomiędzy zaletami przypisywanymi EVA a jej rzeczywistymi walorami. Metodologia badania - W artykule wykorzystano metodę analizy zasobów literaturowych oraz metodę indukcji. Wynik - W literaturze brakuje potwierdzenia zalet przypisywanych EVA w zakresie oceny dokonań przedsiębiorstw. Coraz częściej pojawiają się głosy, że EVA nie wnosi nic nowego do wyceny przedsiębiorstw. Może natomiast być przydatna jako element motywowania i wynagradzania zarządu, ponieważ wpływa na ograniczenie skłonności zarządu do konsumowania kapitału. Oryginalność/wartość - Wskazano potencjalne konflikty pomiędzy EVA a rynkową wartością przedsiębiorstwa. (abstrakt oryginalny)

Purpose - Article refers to consideration about possibility of using EVA as an element of motivation, remuneration system and an assessment of the companys achievement. The aim of this article is to indicate discrepancies between advantages relegated to EVA, and its real quality. Design/methodology/approach - Literature studies and inductive method. Findings - There is a lack of confirmation about advantages relegated to EVA as an element of companies achievement in literature. More and more often come out opinion, that EVA doesn't lodge anything new to valuation of companies. Can be useful as an element of motivation and renumeration system, because may have an influence on Management Board to reduce capital consumption. Originality/value - The potential for conflicts between EVA and market value of the company has been identified.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Black, A., Wright, P., Bachman, J.E. (2000). W poszukiwaniu wartości dla akcjonariuszy. Kraków: Dom Wydawniczy ABC.
 2. Copeland, T., Coller, T., Murrin, J. (1997). Wycena, mierzenie i kształtowanie wartości firm. Warszawa: WIG-Press.
 3. Cwynar, A., Cwynar, W. (2007). Kreowanie wartości spółki poprzez długoterminowe decyzje finansowe. Warszawa-Rzeszów: Polska Akademia Rachunkowości.
 4. Cwynar, A., Dżuraka, P. (2010). Systemy VBM i zysk ekonomiczny. Warszawa: Poltext.
 5. Dudycz, T. (2005). Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa. Warszawa: PWE.
 6. Ehrbar, A. (2000). Strategia tworzenia wartości przedsiębiorstwa. Warszawa: WIG-Press.
 7. Karmańska, A. (2009). Wartość ekonomiczna w systemie informacyjnym rachunkowości finansowej. Warszawa: Difin.
 8. Micherda, B. (2008). Rachunkowość wobec koncepcji Ekonomicznej Wartości Dodanej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 75, 5-19.
 9. Paździor, A. (2008). Zysk ekonomiczny a wartość rynkowa spółek giełdowych. W: T. Dudycz (red.), Wartość jako kryterium efektywności. Wrocław: Politechnika Wrocławska.
 10. Rappaport, A. (1999). Wartość dla akcjonariuszy - poradnik menadżera i inwestora. Warszawa: WIG-Press.
 11. Szablewski, A. (2008). Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa - logika i prawidłowości. e-Finanse, 3.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.88/1-33
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu