BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sladek Anna (Wroclaw Medical University)
Title
Students' Self-Development Needs and Higher Institutions' Ability to Satisfy Them
Potrzeby samorozwojowe studentów a możliwości ich zaspokajania przez szkoły wyższe
Source
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 2016, t. 71 nr 6, s. 63-78, bibliogr. 21 poz.
The Poznan School of Banking Research Journal
Issue title
Szkoły wyższe w świetle zmian w zachowaniach nabywców
Keyword
Szkolnictwo wyższe, Studenci, Rozwój, Styl życia
Higher education, Students, Development, Lifestyle
Note
streszcz., summ.
Abstract
Okres studiów to czas intensywnego rozwoju młodzieży nie tylko w zakresie przygotowania zawodowego, ale przede wszystkim realizacji potrzeb samorozwojowych oraz tworzenia wizji i planów własnego rozwoju. Działania samorozwojowe studentów wskazują z jednej strony na ich zainteresowania, a z drugiej na pewne wzorce stylu życia młodzieży. Na podstawie analizy działań samorozwojowych studentów trzech wrocławskich uczelni w artykule zostały przedstawione dominujące obszary ich potrzeb samorozwojowych oraz wyłonione te kategorie potrzeb, które studenci zaspokajają w ramach edukacji formalnej i poza nią. Szkoły wyższe stanowią jedno ze środowisk rozwojowych tego okresu, ale niekoniecznie najważniejsze. Znajomość potrzeb samorozwojowych studentów może jednak być dla uczelni podstawą do tworzenia warunków bardziej sprzyjających ich rozwojowi, przez co może ona stać się dla studentów środowiskiem bardziej atrakcyjnym.(abstrakt oryginalny)

For young people, the years spent at university are a time of rapid growth, in terms of their professional career as well as, or in the first place, in terms of planning and pursuing their personal development. Students' self-development activities reflect, on the one hand, their interests and, on the other, their preferred lifestyles. Based on the findings of a survey of self-development activities pursued by students of three Wrocław-based universities, the paper outlines the principal areas of their personal development needs. Further, it identifies the categories of needs that are satisfied through formal education, and those that are realized outside of formal education. What can be observed in this context is that higher education institutions are just one of the environments where self-development is sought, and not necessarily the most important one. However, a better awareness of their students' needs could enable universities to create more favorable conditions and, as a result, become a more attractive environment for their students.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Beck U., Giddens A., Lash S., 1994, Reflexive Modernization: Politics, Tradition and Aesthetics in the Modern Social Order, Stanford: Stanford University Press.
 2. Bilans Kapitału Ludzkiego w Polsce. Najważniejsze wyniki III edycji badań BKL z 2012 roku, 2013, http://bkl.parp.gov.pl/system/files/Downloads/20121128143313/BKL_broszura_2013.pdf? 1371447997 [accessed 17.04.2015].
 3. Błajet P., 2006, Ciało jako kategoria pedagogiczna. W poszukiwaniu integralnego modelu edukacji, Toruń: Wyd. UMK.
 4. Budnikowski A., Dabrowski D., Gąsior U., Macioł S., 2012, Pracodawcy o poszukiwanych kompetencjach i kwalifikacjach absolwentów uczelni - wyniki badania, e-mentor, No. 46(4), www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/46/id/946 [accessed 17.04.2015].
 5. Dudzikowa M., 1993, Praca młodzieży nad sobą. Z teorii i praktyki, Warszawa: Spółka Wydawnicza TERRA.
 6. Giddens A., 1991, Modernity and Self-Identity. Self and Society in the Late Modern Age, Cambridge: Polity Press.
 7. Jagiełło-Rusinowski A., 2011, Fiński model kształcenia i oceniania kompetencji społecznych - inspiracje dla polskich interesariuszy szkolnictwa wyższego, Warszawa: IBE.
 8. Jankowski D., 1999, Autoedukacja wyzwaniem współczesności, Toruń: Wyd. Adam Marszałek.
 9. Maslow A.H., 1954, Motivation and personality, New York: Harper and Row.
 10. Matwijów B., 1994, Samokształtowanie się człowieka w pedagogicznych koncepcjach XX wieku, Kraków: Wyd. UJ.
 11. Pawlak J., 2009, Autokreacja. Psychologiczna analiza zjawiska i jego znaczenie dla rozwoju człowieka, Kraków: Wyd. WAM.
 12. Pietrasiński Z., 1992, Wiedza i "rola" autokreacyjna jednostki jako przedmiot rozwoju, Przegląd Psychologiczny, No. 1: 9-18.
 13. Pietrasiński Z., 1997, Konstruowanie perspektywy biograficznej, Psychologia Wychowawcza, No. 4: 385-395.
 14. Przetacznik-Gierowska M., Tyszkowa M. (eds.), 2000, Psychologia rozwoju człowieka, Vol. 1, Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.
 15. Rubacha K., 2008, Metodologia badan nad edukacją, Warszawa: Wyd. Akademickie i Profesjonalne.
 16. Schaffer H.R., 2007, Psychologia dziecka, Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.
 17. Shilling Ch., 2010, Socjologia ciała, Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.
 18. Silverman D., 2012, Interpretacja danych jakościowych, Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.
 19. Sladek A., 2014a, Działania autokreacyjne studentów w sferze rozwoju fizycznego w kontekście kształtowania prozdrowotnego stylu życia, in: A. Sladek, D. Białas (eds.), Kształtowanie stylu życia w kontekście wyzwań współczesności. Wybrane aspekty, Wrocław: Oficyna Wydawnicza Atut.
 20. Sladek A., 2014b, Wkraczanie w dorosłość. Działania autokreacyjne studentów na rzecz kształtowania własnej przyszłości, in: I. Paszenda, R. Włodarczyk (eds.), Transgresje w edukacji, Vol. 2, Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls".
 21. Zbróg Z., 2011, Identyfikowanie i zaspokajanie potrzeb społecznych w niepublicznych szkołach podstawowych, Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls".
Cited by
Show
ISSN
1426-9724
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu