BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Matel Anna (University of Bialystok)
Title
The Social Factors of Consumer Behaviorin the Higher Education Market
Społeczne uwarunkowania zachowań konsumentów na rynku szkolnictwa wyższego
Source
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 2016, t. 71 nr 6, s. 91-105, bibliogr. 24 poz.
The Poznan School of Banking Research Journal
Issue title
Szkoły wyższe w świetle zmian w zachowaniach nabywców
Keyword
Szkolnictwo wyższe, Zachowania nabywcze, Zachowania konsumenta
Higher education, Buying behaviour, Consumer behaviour
Note
streszcz., summ.
Abstract
W kontekście rynkowej orientacji uniwersytetu istotna staje się analiza uwarunkowań zachowań konsumenckich przyszłych studentów. Przedmiotem zainteresowania artykułu są determinanty społeczne zachowań studentów w sferze edukacji. Można do nich zaliczyć wpływ rodziny oraz grupy odniesienia, który może przybierać formę wyrażania opinii oraz naśladownictwa. Poza tym istotną funkcję pełni chęć uzyskania prestiżu społecznego, związanego z uczelnią oraz z zawodem.(abstrakt oryginalny)

What becomes relevant in the context of increasing market-orientedness among higher education institutions is the analysis of factors affecting consumer behaviors characteristic of prospective students. The paper is focused on the social determinants of students' educational choices. These could include e.g. the influence of family or reference groups exerted through opinions or imitation. Another important motivation is the aspiration to build one's social status on the prestige attributed to a particular higher education institution or to a specific profession.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Badanie ewaluacyjne ex-ante w zakresie oceny możliwości doboru optymalnych narzędzi motywujących kandydatów na studia do wyboru kształcenia na kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodniczych, www.archiwum.ewaluacja.gov.pl/Wyniki/Documents/6_068.pdf [accessed 20.08.2015].
 2. Burgiel A., 2014, Społeczne zjawiska w zachowaniach polskich konsumentów. Oddziaływania społeczne, naśladownictwo, ostentacja i snobizm, Katowice: Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego.
 3. Bylok F., 2005, Konsumpcja w Polsce i jej przemiany w okresie transformacji, Częstochowa: Wyd. Politechniki Częstochowskiej.
 4. CBOS, 2009, Aspiracje i motywacje edukacyjne Polaków w latach 1993-2009, Warszawa.
 5. Douglas J., Douglas A., Barnes B., 2006, Measuring Student Satisfaction at a UK University, Quality Assurance in Education, No. 14(2): 251-267.
 6. Drapińska A., 2011, Zarządzanie relacjami na rynku edukacyjnym szkół wyższych, Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.
 7. Foxall G.R., Goldsmith R.E., Brown S., 1998, Consumer Psychology for Marketing, London: International Thomson Business Press.
 8. GUS, 2013, Wybory ścieżki kształcenia a sytuacja zawodowa Polaków, Warszawa.
 9. Henning-Thurau T., Langer M. F., Hansen U., 2001, Modelling and Managing Student Loyalty. An Approach Based on the Concept of Relationship Quality, Journal of Service Research, Vol. 3, No. 4: 331-344.
 10. Herbst M., Sobotka A., 2014, Raport z badania "Mobilność społeczna i przestrzenna w kontekście wyborów edukacyjnych", Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.
 11. Jachnis A., 2007, Psychologia konsumenta. Psychologiczne i socjologiczne uwarunkowania zachowań konsumenckich, Bydgoszcz - Warszawa - Lublin: Oficyna Wydawnicza Branta.
 12. Kropiwnicka E., Orzechowska A., Cholewska M., Krajewska-Kułak E., 2011, Determinanty wyboru zawodu, poziom aspiracji oraz plany na przyszłość studentów kierunku lekarskiego i pielęgniarstwa Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, Problemy Pielęgniarstwa, No. 19(1): 70-80.
 13. MacAllum K., Glover D.M., Queen B., Riggs A., 2007, Deciding on Postsecondary Education: Final Report, Washington, DC: National Postsecondary Education Cooperative.
 14. Pawlak M., Grzesiuk K., 2014, Czynniki wpływające na wybór studiów na przykładzie maturzystów województwa lubelskiego, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Vol. 15, No. 8, Part II: 93-106.
 15. Payne A., 1993, The Essence of Services Marketing, Harlow: Prentice-Hall International.
 16. Peszko K., 2015, Konsument na rynku usług edukacyjnych, in: G. Rosa (ed.), Konsument na rynku usług, Warszawa: Wyd. C.H. Beck, 181-197.
 17. Rudnicki L., 2012, Zachowania konsumentów na rynku, Warszawa: PWE.
 18. Szczepańska-Woszczyna K., 2012, Marka uczelni w opinii jej interesariuszy na przykładzie Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, in: M. Kaczmarczyk (ed.), Uczelnia w przestrzeni publicznej. Zarządzanie - marketing - public relations, Sosnowiec: Oficyna Wydawnicza Humanitas.
 19. Światowy G., 2006, Zachowania konsumentów: determinanty oraz metody poznania i kształtowania, Warszawa: PWE.
 20. Uniwersytet Jagielloński, 2011, Raport z badań preferencji licealistów, Kraków.
 21. Urbanik W., 2010, Aspiracje edukacyjne młodzieży szkół średnich, Szczecin: Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie, http://wshtwp.pl/img/media/Raport.pdf [accessed 20.08.2016].
 22. Vrontis D., Thrassou A., Melanthiou Y., 2007, A Contemporary Higher Education Student-choice Model for Developed Countries, Journal of Business Research, No. 60(9): 979-989.
 23. Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie, 2009, Mechanizmy decyzyjne ludzi młodych przy wyborze kierunków kształcenia, Lublin.
 24. Wroczyńska A., 2013, Oczekiwania współczesnych studentów wobec uczelni wyższych - prezentacja wyników prowadzonych badań, Studia BAS, 35(3): 249-272.
Cited by
Show
ISSN
1426-9724
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu