BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Chmielowiec-Lewczuk Magdalena (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Wybór strategii kosztowej w procesie zarządzania kosztami zakładu ubezpieczeń
The Choice of the Cost Strategy in the Cost Management Process in the Insurance Company
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, nr 4 (88) cz. 1, s. 415-423, tab., bibliogr. 8 poz.
Issue title
Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi
Keyword
Ubezpieczenia, Koszty, Towarzystwa ubezpieczeniowe
Insurances, Costs, Insurance company
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - Zaprezentowanie rodzajów strategii kosztowych możliwych do wdrożenia w zakładzie ubezpieczeń w warunkach zmieniającej się sytuacji rynkowej. Metodologia badania - Analiza literatury, analiza przyczynowo-skutkowa oraz metoda dedukcji. Wynik - Wyodrębniono i omówiono sześć podstawowych strategii kosztowych dla zakładu ubezpieczeń. Są to strategie oparte na: redukcji/optymalizacji kosztów, rentowności, polityce cenowej, ryzyku ubezpieczeniowym, płynności finansowej, minimalizacji kosztów kapitału. Oryginalność/wartość - Klasyfikacja strategii kosztowych dla zakładu ubezpieczeń w warunkach sytuacji rynkowej. (abstrakt oryginalny)

Purpose - Presenting various types of cost strategies that are possible to implement in the insurance company in the context of changing market conditions. Design/methodology/approach - Analysis of literature, analysis of cause and effect and the method of deduction. Findings - There are separated and presented six basic cost strategies for the insurance companies. These strategies are based on: the reduction/cost optimization, profitability, pricing policy, insurance risk, financial liquidity, minimizing the cost of capital. Originality/value - The classification of cost strategies for the insurance company in the context of today's market conditions. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bourne, M., Bourne, P. (2013). Zarządzanie wynikami firmy. Gliwice: Helion.
  2. Gieschen, G. (2009). Nareszcie więcej zysku. 99 porad jak obniżyć koszty przedsiębiorstwa. Warszawa: Wydawnictwo Edu.
  3. Horngren, Ch.T., Bhimani, A., Foster, G., Datar, S.M. (1999). Management and Cost Accounting. London: Prentice-Hall.
  4. Jarugowa, A., Nowak, W.A., Szychta, A. (2000). Zarządzanie kosztami w praktyce światowej. Gdańsk: ODDK.
  5. Nowak, E. (2006). Geneza i istota strategicznego zarządzania kosztami. W: E. Nowak (red.), Strategiczne zarządzanie kosztami. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
  6. Wnuk, T. (2002). Zarządzanie kosztami. Budżetowanie i kontrola. Warszawa: INFOR.
  7. Wnuk-Pel, T. (2006). Zarządzanie rentownością. Budżetowanie i kontrola. Warszawa: Difin.
  8. Zyznarska-Dworczak, B. (2012). Jak zarządzać kosztami w przedsiębiorstwie. Warszawa: Difin.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.88/1-40
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu