BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kowalak Robert (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Analiza symptomów zagrożenia niewypłacalnością przed podjęciem decyzji o restrukturyzacji przedsiębiorstwa
The Analysis of Symptoms of Insolvency in Restructuring Process
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, nr 4 (88) cz. 1, s. 437-446, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Issue title
Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi
Keyword
Niewypłacalność, Restrukturyzacja, Upadłość przedsiębiorstwa, Skonsolidowane sprawozdanie finansowe, Prognozowanie upadłości przedsiębiorstwa
Insolvency, Restructuring, Enterprise bankruptcy, Consolidated financial statements, Enterprises bankruptcy forecasting
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - Celem artykułu jest identyfikacja i analiza symptomów zagrożenia niewypłacalnością przed podjęciem decyzji o restrukturyzacji przedsiębiorstwa. Metodologia badania - W artykule zastosowano następujące metody badawcze: analizę piśmiennictwa, indukcję, dedukcję, studium przypadku. Wynik - W artykule przedstawiono symptomy zagrożenia niewypłacalnością, które mogą wpłynąć na podjęcie decyzji o restrukturyzacji przedsiębiorstwa. Wynikiem przeprowadzonych analiz było stwierdzenie, że bardzo trudno jest jednoznacznie stwierdzić, czy w najbliższym czasie przedsiębiorstwo będzie zagrożone niewypłacalnością. Oryginalność/wartość - Efektem badań było przeanalizowanie możliwych symptomów zagrożenia niewypłacalnością na potrzeby podjęcia decyzji o restrukturyzacji przedsiębiorstwa. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The main purpose is an analysis of symptoms of insolvency in restructuring process of the enterprises. Design/methodology/approach - In an article used theoretical and empirical methods. In theoretical part described definition of insolvency in literature and law acts. Empirical methods concentrated on research of the symptoms of insolvency. Findings - The article presents the symptoms of insolvency could be decided on restructuring process. Originality/value. This article presents own concept the analysis of symptoms of insolvency in restructuring process of the enterprises.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Argenti, J., (1976). Corporate Collapse: The Causes and Symptoms. London: McGraw-Hill Book Company Ltd.
 2. Hołda, A., Micherda, B. (2007). Kontynuacja działalności jednostki i modele ostrzegające przed upadłością. Warszawa: Krajowa Izba Biegłych Rewidentów.
 3. Lubicz-Posochowska, A. (2015). Rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych według Prawa restrukturyzacyjnego - podobieństwa i różnice. W: A. Witosz, E. Janik (red.), Od restrukturyzacji do likwidacji spółek handlowych. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
 4. Mączyńska, E., Morawska, S. (2015). Efektywność procedur upadłościowych. Bankructwa przedsiębiorstw. Katharsis i nowa szansa. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 5. Morawska, S. (2013). Przedsiębiorca w obliczu upadłości. Diagnoza i propozycje zmian systemu instytucjonalnego w Polsce. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 6. Ropęga, J. (2012). Proces upadku małych firm - przyczyny i symptomy. W: B. Piasecki (red.), Upadek małych firm. Symptomy i strategie wczesnego ostrzegania. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 7. Ropęga, J. (2013). Ścieżki niepowodzeń gospodarczych. Redukcja zagrożenia niepowodzeniem jako element strategii małej firmy. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu łódzkiego.
 8. Słownik języka polskiego (2017). Pobrano z: http://sjp.pwn.pl/szukaj/domniemanie.html.
 9. Ustawa z dnia 15 maja 2015 roku Prawo restrukturyzacyjne. Dz.U. 2016, poz. 1574, 1479.
 10. Ustawa z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe. Dz.U. 2015, poz. 233, 2016, poz. 615.
 11. Ustawa z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe i naprawcze. Dz.U. 2003, poz. 535.
 12. Zelek, A., Gwarek, A. (2000). Symptomy kryzysu organizacji. Firma i Rynek, 2, 49-59.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.88/1-42
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu