BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pabian Angelika (The University of Dąbrowa Górnicza)
Title
Factors Affecting the Image of Universityin the Eyes of Students-Clients
Czynniki kształtujące wizerunek szkół wyższych w oczach klienta
Source
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 2016, t. 71 nr 6, s. 107-120, bibliogr. 20 poz.
The Poznan School of Banking Research Journal
Issue title
Szkoły wyższe w świetle zmian w zachowaniach nabywców
Keyword
Szkolnictwo wyższe, Wizerunek marki, Studenci, Wizerunek przedsiębiorstwa
Higher education, Brand image, Students, Company image
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł dotyczy problemów brandingu, a szczególnie czynników determinujących wizerunek uczelni w opinii studentów-klientów. Zaprezentowano w nim rankingi czynników kształtujących obraz uczelni, przygotowane na podstawie materiału empirycznego zebranego w trakcie badań nad przystosowaniem polskich uczelni do funkcjonowania w gospodarce rynkowej, zrealizowanych w 2014 r. Zgromadzone dane mogą stanowić źródło informacji dla uczelni, które podejmują działania zmierzające do budowania marki i pozytywnego image'u w oczach swoich interesariuszy.(abstrakt oryginalny)

The paper is based on an original research endeavor carried out in 2014 and looking into the evolution of Polish higher education institutions as they strive to adapt to market economy. It specifically addresses the issue of university branding and the determinants of university image in the eyes of students. The discussion of factors relevant to the process of university image building is framed around rankings based on empirical data. These data may be an important source of information for competing universities.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Altkorn J., 2001, Produkt, in: J. Altkorn (ed.), Podstawy marketingu, Kraków: Instytut Marketingu.
 2. Altkorn J., 2004, Wizerunek firmy, Dąbrowa Górnicza: Wyd. WSB w Dąbrowie Górniczej.
 3. Armstrong M.J., 2003, Students as Clients: A Professional Service Model for Business Education, Academy of Management Learning and Education, No. 4: 371-374.
 4. Bartosik-Purgat M., 2016, Reklama w serwisach społecznościowych - opinie użytkowników w świetle badań międzynarodowych, Marketing i Rynek, No. 10: 33-40.
 5. Białoskurski S., 2014, Wizerunek produktów spożywczych a jego wpływ na decyzje zakupowe nabywców finalnych, Marketing i Rynek, No. 2: 32-48.
 6. Boguszewicz-Kreft M., 2006, Aspekty fizyczne jako element marketingu-mix usług, Marketing i Rynek, No. 2: 25-29.
 7. Dąbrowski T.J., 2013, Rola mediów w kształtowaniu wizerunku, Marketing i Rynek, No. 9: 10-15.
 8. Dębski M., 2009, Kreowanie silnej marki, Warszawa: PWE.
 9. Dudek-Mańkowska S., Balkiewicz-Żerek A., 2015, Siła marki miejsca, Marketing i Rynek, No. 6: 14-23.
 10. Franz R.S., 1998, Whatever you do, don't treat your students like customers!, Journal of Management Education, No. 22(1): 63-69.
 11. Hall H., 2007, Marketing w szkolnictwie wyższym, Warszawa: Wolters Kluwer business.
 12. Iwankiewicz-Rak B., Shulgina L., 2013, Misja - marka - wizerunek - relacje wzajemne, in: G. Nowaczyk, D. Sobolewski (eds.), Marketing w szkole wyższej. Istota i znaczenie marki, Poznań: Wyd. WSB w Poznaniu, 29-40.
 13. Jabłońska A., 1999, Rynek, popyt, podaż, in: R. Milewski (ed.), Podstawy ekonomii. Matematyki tyle, ile naprawdę potrzeba, Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.
 14. Kotler Ph., Fox F.F.A., 1995, Strategic Marketing for Educational Institutions, Eaglewood Cliffs: Prentice Hall.
 15. Mok K.H., 1999, The cost of Managerialism: the implications for the 'McDonaldisation' of higher education in Hong-Kong, Journal of Higher Education Policy and Management, No. 21(1): 117-127.
 16. Payne A., 1997, Marketing usług, Warszawa: PWE.
 17. Sirvanci M., 1996, Are students the true customers of higher education?, Quality Progress, No. 29(10): 99-102.
 18. Słownik współczesnego języka polskiego, 1996, Warszawa: Wilga.
 19. Światowy G., 2004, Marketingowa orientacja na klienta w zarządzaniu szkołą wyższą, in: G. Nowaczyk, M. Kolasiński (eds.), Marketing szkół wyższych, Poznań: Wyd. WSB w Poznaniu, 139-145.
 20. Tarka P., 2013, Media społecznościowe a metody personalizacji i rekomendacji treści reklamowych i oferty produktowej, Marketing i Rynek, No. 6: 24-28.
Cited by
Show
ISSN
1426-9724
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu