BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nadolny Adam (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Title
Henri Lefebvre i hegemonia ulicy w kontekście oczekiwań klasy kreatywnej w mieście współczesnym
Henri Lefebvre and street hegemony in the context of expectations of the creative class in a modern city
Source
Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna / Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2015, nr 30, s. 59-66, bibliogr. 4 poz.
Keyword
Hegemonia, Gospodarka przestrzenna, Urbanizacja, Kreatywność, Miasto
Hegemony, Spatial economy, Urbanisation, Creativity, City
Note
streszcz., summ.
Abstract
Rozważania zawarte w niniejszym artykule będą miały na celu ukazanie, w jaki sposób dokonania twórcze oraz rozwój myśli francuskiego filozofa Henri Lefebvre'a wpłynęły na kształtowanie się zjawiska miasta współczesnego w połączeniu z ideą przestrzeni dedykowanej klasie kreatywnej. Z punktu widzenia filozofa znamienne w jego rozważaniach staje się zagadnienie industrializacji, która w jego przekonaniu przyczyniła się do zdegradowania obrazu miasta jako dzieła skończonego, będącego efektem pracy pokoleń. Działalność twórcza oraz zawodowa przedstawicieli klasy kreatywnej może przyczynić się do zmiany obrazu miasta współczesnego oraz zrozumienia, a także odtworzenia idei miasta głoszonej przez filozofa. (abstrakt oryginalny)

Considerations included in this article shall be aimed to present how the creative activities and the development of the ideas of the French philosopher, Henri Lefebvre, affected the shaping of a modern city as combined with the idea of space dedicated to the creative class. The philosopher gave much thought to the issue of industrialisation, which, in his opinion, was a factor contributing to the degradation of the city image as a complete work of a number of generations. The creative and professional activity of the representatives of the creative class can bring about the change of the modern city image, can contribute to the understanding of the idea of the city as propagated by Henri Lefebvre and to the recreation thereof. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Lefebvre A. 1991. Production of Space. Blackwell Publishing.
  2. Lefebvre A. 2003. The Urban Revolution. University of Minnesota Press, Minneapolis, London.
  3. Florida R. 2011. Narodziny klasy kreatywnej. Narodowe Centrum Kultury.
  4. Chiodelli F. 2013. Planning and urban citizenship: suggestions from the thoughts of Henri Lefebvre, Planning Perspectives, 28, 3.
Cited by
Show
ISSN
2353-1428
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu