BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Matusek Mirosław (Politechnika Śląska)
Title
Łańcuch dostaw zintegrowanych rozwiązań produktowo-usługowych - studium przypadku
Supply Chain of Product-Service Solutions - Case Study
Source
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2017, z. 101, s. 325-338, bibliogr. 26 poz.
Keyword
Łańcuch dostaw, Studium przypadku, Rynek instytucjonalny, Zarządzanie łańcuchem dostaw, Usługi
Supply chain, Case study, Business to Business (B2B), Supply Chain Management (SCM), Services
Note
streszcz., summ.
Abstract
Głównym celem niniejszego artykułu jest identyfikacja kluczowych działań producentów znajdujący się na ścieżce serwicyzacji w łańcuchu dostaw na rynku business-to-business (B2B). W badaniach została wykorzystana jedna z metod podejścia jakościowego - studium przypadku. Badania zostały przeprowadzone w przedsiębiorstwie dostarczającym produkty, usługi i rozwiązania automatyki przemysłowej. Przyjęto, że ze względu na rosnący zakres usług, które producenci umieszczają w swojej ofercie, oraz rosnącą rolę interakcji z pośrednikami, konkurentami i klientami można wskazać działania, które mogą być dla nich kluczowe. Artykuł zakończono wnioskami ze wskazaniem kierunków dalszych badań. (abstrakt oryginalny)

The main purpose of the paper is identify the key actions of servitising manufacturers in the supply chain market business-to-business context. The chosen method for this paper is an explorative, in-depth, single case study. It adopts a case study in the product-service supply network of multinational company operates in in the field of industrial automation and dedicated IT solutions for its products. It was assumed that due to the growing range of services offering by producers and the increased role of interaction with intermediaries, competitors and customers, one can specifies activities that are crucial for them. At the end of the paper, the conclusions in terms of the theoretical contributions and managerial implications are presented. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Baines T.S., Lightfoot H.W., Benedettini O., Kay J.M.: The servitization of manufacturing: A review of literature and reflection on future challenges. "Journal of Manufacturing Technology Management", Vol. 20(5), 2009.
 2. Beuren F.H., Ferreira M.G.G., Miguel P.A.C.: Product-service systems: a literature review on integrated products and services. "Journal of Cleaner Production", No. 47, 2013.
 3. Bieńkowska A., Ropuszyńska-Surma E.: Wybrane problemy projektowania sieci współpracy. Kwartalnik Naukowy "Organizacja i Zarządzanie", nr 4, 2013.
 4. Bratnicki M.: Kompetencje przedsiębiorstwa. Od określenia kompetencji do zbudowania strategii. Placet, Warszawa 2000.
 5. Ciesielski M.: Zarzadzanie łańcuchami dostaw. PWE, Warszawa 2011.
 6. Czakon W.: Łabędzie Poppera - case studies w badaniach nauk o zarządzaniu. "Przegląd Organizacji", nr 9, 2006.
 7. Czakon W.: Mity o badaniach jakościowych w naukach o zarządzaniu. "Przegląd Organi-zacji", nr 9, 2009.
 8. Ellram L.M., Tate W.L., Billington C.: Understanding and managing the services supply chain. "Journal of Supply Chain Management", Vol. 40(4), 2004.
 9. Gadde L.E.: Distribution network dynamics and the consequences for intermediaries. "Industrial Marketing Management", Vol. 43(4), 2014.
 10. Gebauer H.: Identifying service strategies in product manufacturing companies by exploring environment-strategy configurations. "Industrial Marketing Management", Vol. 37(3), 2008.
 11. Hakanen T., Helander N., Valkokari K.: Servitization in global business-to-business distribution: The central activities of manufacturers. "Industrial Marketing Management", 2016.
 12. Jacob F., Ulaga W.: The transition from product to service in business markets: An agenda for academic inquiry. "Industrial Marketing Management", Vol. 37(3), 2008.
 13. Kowalkowski C., Witell L., Gustafsson A.: Any way goes: Identifying value constellations for service infusion in SMEs." Industrial Marketing Management", Vol. 42(1), 2013.
 14. Kramarz M.: The nature and types of network relations in distribution of metallurgical products. "LogForum", nr 4, 2010.
 15. Kruczek M., Przybylska E., Żebrucki Z.: Znaczenie innowacji w zarządzaniu łańcuchem dostaw. Zeszyty Naukowe, s. Organizacja i Zarządzanie, z. 78. Politechnika Śląska, Gliwice 2015.
 16. Matusek M.: Innowacje usług w przedsiębiorstwach produkcyjnych-jak uniknąć "paradoksu usług". "Organizacja i Kierowanie", nr 6(2), 2016.
 17. Meier H., Roy R., Seliger G.: Industrial product-service systems - IPS 1. "CIRP Annals - Manufacturing Technology", Vol. 59(2), 2010.
 18. Noga M.: Makroekonomia. Akademia Ekonomiczna, Wrocław 2000.
 19. Olsson R., Gadde L.E., Hulthén K.: The changing role of middlemen - Strategic responses to distribution dynamics." Industrial Marketing Management", Vol. 42(7), 2013.
 20. Pimentel C.D., Oliveira C.P.B.: Collaborative buyer-supplier relationships and downstream information in marketing channels. "Industrial Marketing Management", Vol. 39(2), 2010.
 21. Romanowska M.: Sprawozdanie z dyskusji panelowej: Koncepcje zarządzania strategicznego, Urbanowska-Sojkin E. (red.), http://szkolaletnia.ue.wroc.pl/?sermons=koncepcje-zarzadzania-strategicznego, 14.06.2016.
 22. Ryszko A.: Wybrane problemy zarządzania zielonym łańcuchem dostaw. "Logistyka", nr 5, 2014.
 23. Szmal A.: Knowledge infrastructure for innovation ecosystem in the Silesian Voivodeship. Carpathian Logistics Congress. CLC'2013, Tanger, Ostrava 2014.
 24. Witkowski J.: Zarządzanie łańcuchem dostaw: koncepcje, procedury, doświadczenia. PWE, 2010.
 25. Wójcik P.: Znaczenie studium przypadku jako metody badawczej w naukach o zarządzaniu. "E-mentor", nr 1(48), 2013.
 26. Yin R.K.: Case study research: Design and methods. Sage Publications, 2013.
Cited by
Show
ISSN
1641-3466
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2017.101.24
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu