BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Korcz Irena (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Title
Europejska Dolina Krzemowa designu. Rola designu w rozwoju sektora kreatywnego i jego wpływ na rozwój regionu na przykładzie Brabancji Północnej
The european Silicon Valley of design. The role of design in the development of the creative sector and its impact on regional development on the example of North Brabant
Source
Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna / Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2015, nr 30, s. 67-79, rys., bibliogr. 9 poz.
Keyword
Gospodarka przestrzenna, Innowacje, Kreatywność, Wizerunek miasta
Spatial economy, Innovations, Creativity, City image
Note
streszcz., summ.
Country
Holandia
Netherlands
Abstract
Celem artykułu jest charakterystyka i wyjaśnienie ścieżki rozwoju Brabancji Północnej, związanej z przejściem z gospodarki opartej na przemyśle do gospodarki opartej na wiedzy, przy wykorzystaniu branży najwyższych technologii i designu. Podejmuje się próbę identyfikacji głównych momentów przeobrażeń otoczenia społeczno-gospodarczego regionu oraz skutków jego oddziaływania na zmiany gospodarki. Wskazuje się na historyczne podwaliny sukcesu gospodarczego oraz konsekwencje wprowadzonej strategii rozwoju. Zanalizowano cechy szczególne regionu i wskaźniki innowacyjności. (abstrakt oryginalny)

This article aims to explain the characteristics and development paths of North Brabant, during the transition from an economy based on industries to knowledge-based economy, using the highest industry technology and design. Attempts to identify the key moments of the transformation of the socio-economic development of the region and the consequences of its impact on changes in the economy. Reference is made to the historical foundations of economic success and the consequences introduced development strategy. Analyzed characteristics of this region and innovation indicators. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Fernandez Maldonaldo A.M., Romein A. 2014. The reinvention of Eindhoven: From industrial town to capital city of a technology and design region (http://www.researchgate.net/profile/Ana_Maria_Fernandez_Maldonado/publications, dostęp: 1.06.2014).
  2. http://triplehelix.stanford.edu/3helix_concept (dostęp: 4.05.2015).
  3. http://www.designacademy.nl (dostęp: 25.05.2014).
  4. http://www.tue.nl/en/ (dostęp: 25.05.2014).
  5. Okoń-Horodyńska E. 2003. Innowacyjność a rozwój gospodarczy Polski. Siły motoryczne i bariery. Zeszyty Naukowe AE w Katowicach, Studia Ekonomiczne. Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice.
  6. Sleutjes B. 2014. Urbans regions of the Delta - The hard and soft side of European knowledge regions. Universiteit van Amsterdam (http://locatiekenniswerkers.verdus.nl/upload/forum/B.W.H.Sleutjes@uva.nl/URD_HELP UVA-VU_Report 1.pdf; dostęp: 25.05.2014).
  7. van der Borg J., Ruso A.P. 2014. The impacts of culture on the economic development of cities. EURICUR. Erasmus University of Rotterdam (http://www.wien.gv.at/; dostęp: 20.05.2014).
  8. van Winden W., Braun E., Otgaar A., Jelle-Witte J. 2014. The Innovation Performance of Regions: Concept and Class. EURICUR. European Institute for Comparative Urban Research (http://www.urbaniq.nl/sites/default/files/The Innovation Performance of Regions - Summary.pdf; dostęp: 25.06.2014).
  9. Wicher-Baluta A. 2014. Design jako narzędzie innowacji (www.kolegia.sgh.waw.pl; dostęp: 5.06.2014).
Cited by
Show
ISSN
2353-1428
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu