BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Suszek Wioletta (Gdynia Maritime University)
Title
An Evaluation of Tools Used in Marketing Communication with Higher Education Candidates. Findings of the 2011-2014 Gdynia Maritime University Survey
Ocena narzędzi komunikacji marketingowej z kandydatami na studia. Wyniki badań Akademii Morskiej w Gdyni za lata 2011-2014
Source
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 2016, t. 71 nr 6, s. 155-170, bibliogr. 19 poz.
The Poznan School of Banking Research Journal
Issue title
Szkoły wyższe w świetle zmian w zachowaniach nabywców
Keyword
Komunikowanie marketingowe, Szkolnictwo wyższe, Studenci
Marketing communication, Higher education, Students
Note
streszcz., summ.
Abstract
Skuteczna komunikacja marketingowa stanowi niezbędny element działań marketingowych współczesnego uniwersytetu, który stoi w obliczu zmian zachodzących na rynku szkolnictwa wyższego. Pojawiające się innowacje marketingowe stwarzają nowe możliwości komunikowania się z kandydatami na studia. Otwarte pozostaje jednak pytanie o znaczenie tradycyjnych form komunikacji marketingowej i rolę zadowolonego z jakości usługi klienta w podejmowaniu decyzji o wyborze danej uczelni. Z badań prowadzonych przez Biuro Promocji Akademii Morskiej w Gdyni w latach 2011-2014 wśród kandydatów na studia wynika, że mimo rozwoju narzędzi komunikacji marketingowej i korzystania z różnych źródeł informacji, nadal uznają oni "marketing szeptany" za czynnik istotny przy wyborze studiów. Kluczowe dla kandydatów w podejmowaniu decyzji o wyborze studiów jest budowanie zaufania opartego na spójności przekazu marketingowego.(abstrakt oryginalny)

Effective marketing communication is a crucial element of marketing efforts made by modern universities as they are facing changes to the higher education market. Emerging marketing innovations provide new opportunities to communicate with candidates. However, there remain the questions of how much use should be made of traditional forms of marketing communication and the role of a satisfied customer in motivating decisions to choose a particular university. A survey conducted by the Office of Promotions of the Gdynia Maritime University between 2011 and 2014 among higher education applicants shows that, despite the ongoing proliferation of marketing communication tools and the use of a variety of available information sources, candidates continue to recognize "word of mouth" as a relevant factor when making their choice of higher education institution. For applicants, trust built on consistent marketing messages is key to making a decision on selecting a specific institution.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Drapińska A., 2012, Zarządzanie relacjami na rynku usług edukacyjnych szkół wyższych, Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.
 2. Działania marketingowe - zestawienie i przykłady, http://consi-der.pl/dzialania-marketingowe-zestawienie-i-przyklady/ [accessed 26.07.2015].
 3. Geryk M., 2010, Społeczna odpowiedzialność uczelni w percepcji jej interesariuszy. Raport z badań, Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 4. Geryk M., 2011, Marketing a rozwój niepublicznych uczelni w kontekście społecznej odpowiedzialności, in: G. Nowaczyk, D. Sobolewski (eds.), Marketing w szkole wyższej, Poznań: Wyd. WSB w Poznaniu, 67-88.
 5. Księga identyfikacji wizualnej AGH, 2007, www.agh.edu.pl/fileadmin/default/templates/images/uczelnia/siw/ksiega/agh_ksiega_identyfikacji_wizualnej_2007_10_31.pdf [accessed 30.08.2015].
 6. Księga identyfikacji wizualnej AMG, no date, www.am.gdynia.pl/sites/default/files/zalaczniki/Akademia_Morska_w_Gdyni_Ksiega_Identyfikacji_Wizualnej_1.pdf [accessed 30.08.2015].
 7. Księga znaku Stowarzyszenia Absolwentów WSB we Wrocławiu, 2011, http://stowarzyszenie.wsb.wroclaw.pl/upload/docs/2011 identyfikacja sa wsb.pdf [accessed 30.08.2015].
 8. Księga identyfikacji wizualnej UG, no date, http://ug.edu.pl/sites/default/files/_nodes/strona/18091/files/ksiegaidentyfikacjiug.pdf [accessed 30.08.2015].
 9. Kulig A., Lisiecki P., 2011, Wyróżnić się, ale czym? Strategie marketingowe szkół wyższych, in: G. Nowaczyk, D. Sobolewski (eds.), Marketing w szkole wyższej, Poznań: Wyd. WSB w Poznaniu, 269-302.
 10. Pawłowski K., 2015, Rankingi i akredytacje i ich wpływ na markę szkoły wyższej działającej na konkurencyjnym rynku - artykuł dyskusyjny, www.krzysztofpawlowski.pl/okiem.php?mode=rankingi_akredytacje [accessed 28.07.2015].
 11. Penar D., Szczepańska-Woszczyna K., 2011, Marka szkoły wyższej - w poszukiwaniu przewagi konkurencyjnej, in: G. Nowaczyk, D. Sobolewski (eds.), Marketing w szkole wyższej, Poznań: Wyd. WSB w Poznaniu, 257-268.
 12. Pluta-Olearnik M., 2009, Przedsiębiorcza uczelnia i jej relacje z otoczeniem, Warszawa: Wyd. Difin.
 13. Reports from the marketing research on "The Implementation of Innovative, and the Improvement of Existing, Marketing Activities Focused on Promoting the AMG" conducted in 2011-2014 by the Gdynia Maritime University's Office of Promotions, www.am.gdynia.pl/badania-ankietowe-kandydatow-na-studia-w-amg [accessed 12.08.2015].
 14. Słownik języka polskiego, http://sjp.pwn.pl/szukaj/spojny.html [accessed 28.07.2015].
 15. Stachura E., 2006, Elementy wizerunku szkoły wyższej, in: G. Nowaczyk, P. Lisiecki (eds.), Marketingowe zarządzanie szkołą wyższą, Poznań: Wyd. WSB w Poznaniu, 362.
 16. Unique pageviews for the site www.wpit.am.gdynia.pl, www.google.pl/intl/pl/analytics/ [accessed 12.08.2015].
 17. Wawak T., 2012, Jakość zarządzania w szkołach wyższych, Kraków: Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 18. Wiktor J.W., 2013, Komunikacja marketingowa. Modele, struktury, formy przekazu, Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.
 19. www.am.gdynia.pl/badania-ankietowe-kandydatow-na-studia-w-amg [accessed 12.08.2015].
Cited by
Show
ISSN
1426-9724
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu