BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Karpińska Kinga (University of Bialystok)
Title
The Position of Higher Education Graduatesin the Labor Marketvs. Demand in the National Economy -the Present and the Future
Sytuacja absolwentów studiów wyższych na rynku pracy a zapotrzebowanie gospodarki - sytuacja obecna i przyszła
Source
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 2016, t. 71 nr 6, s. 195-209, bibliogr. 16 poz.
The Poznan School of Banking Research Journal
Issue title
Szkoły wyższe w świetle zmian w zachowaniach nabywców
Keyword
Absolwenci szkół wyższych, Zatrudnienie absolwentów szkół wyższych, Rynek pracy, Wykształcenie
Higher education graduates, University graduate employment, Labour market, People's education
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule podjęto problem, z którym boryka się wielu młodych absolwentów polskich uczelni. Z niemożnością znalezienia zatrudnienia boryka się coraz większa grupa osób posiadających dyplom ukończenia szkoły wyższej. Negatywne skutki tej sytuacji są coraz bardziej odczuwalne i dotkliwe, nie tylko dla samych absolwentów, ale również dla gospodarki. Przyczyn takiej sytuacji upatruje się w wielu czynnikach i uwarunkowaniach, takich jak: wzrastająca liczba absolwentów uczelni, niedopasowanie posiadanego wykształcenia do zapotrzebowań lokalnego rynku pracy, brak kompetencji wymaganych przez pracodawców. Na szczególną uwagę zasługuje czynnik aktualnego zapotrzebowania gospodarki, który określa cechy, umiejętności, niezbędne kwalifikacje i wykształcenie pracowników na danych stanowiskach pracy w regionach.(abstrakt oryginalny)

The paper addresses a problem that visibly afflicts a lot of young graduates from Polish universities. A situation where a growing number of higher education degree holders are unable to find employment has adverse consequences for the graduates themselves as well as for the national economy. The reasons can be sought in such conditions as the increasing number of university graduates, the gaping mismatch between their education and the demand in the local labor market, and their lack of credentials required by employers. Among these factors, special attention should be given to the needs of local economies, as these effectively determine what personal qualities, skills, qualifications and education are expected of employees and what job openings are available in specific regions.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Buchner-Jeziorska A., 2011, Studia wyższe - bez szans na sukces?!, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica, No. 39: 17-31.
 2. Dworak J., 2011, Wizerunek szkoły wyższej. Zarządzanie szkołą wyższą. Dylematy i wyzwania, Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, No. 14: 107-119.
 3. Górniak J. (ed.), 2012, Raport podsumowujący III edycję badań BKL z 2012 roku. Młodość czy doświadczenie. Kapitał ludzki w Polsce, Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, http://bkl.parp.gov.pl/raporty-iii-edycja-badan [accessed 7.09.2015].
 4. Grabarczyk C., 2008, Proces doktoryzowania i habilitowania w kontekście projektu reformy, Nauka, No. 3: 125-142
 5. GUS, 1993, Pojęcia stosowane w statystyce publicznej, Warszawa.
 6. GUS, 2003, Pracujący w gospodarce narodowej, Warszawa.
 7. GUS, 2008, Pracujący w gospodarce narodowej, Warszawa.
 8. GUS, 2014, Pracujący w gospodarce narodowej, Warszawa.
 9. Jabłoński A., 2015, Kształcenie na potrzeby gospodarki i rynku pracy - mity a rzeczywistość, in: T. Huńka, S. Lis, P. Maciaszczyk (eds.), Rynek pracy, Tarnobrzeg: Wyd. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego.
 10. Kocór M., 2015, Potrzeby zatrudnieniowe polskich pracodawców, PARP, http://bkl.parp.gov.pl/system/files/Downloads/20150429143209/13.00_BKL_2015__potrzeby_zatrudnieniowe_pra-codawc_w_2.0.pdf?1430310768 [accessed 7.09.2015].
 11. Kryńska E., 2011, Absolwenci szkół wyższych na rynku pracy. Oczekiwania i rzeczywistość, in: K. Jędralska, J. Bernais (eds.), Kompetencje absolwentów studiów ekonomicznych. Perspektywa biznesu i nauki, Katowice: 87-101.
 12. Piróg D., 2013, Absolwenci szkół wyższych na rynku pracy w warunkach kryzysu, Przedsiębiorczość - Edukacja, No. 9: 302-316.
 13. Ratajczak J. et al., 2012, Analiza zapotrzebowania gospodarki na absolwentów kierunków kluczowych w kontekście realizacji strategii Europa 2020. Raport końcowy, Warszawa: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
 14. Rogowski R., 2015, Absolwenci uczelni a rynek pracy, in: T. Huńka, S. Lis, P. Maciaszczyk (eds.), Rynek pracy, Tarnobrzeg: Wyd. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego.
 15. Sedlak & Sedlak, 2013, Wyższe wykształcenie - czy zwiększa szanse absolwentów na rynku pracy?, Kraków.
 16. Zarycki T., 2009, Kapitał kulturowy - założenia i perspektywy zastosowań teorii Pierre'a Bourdieu, Psychologia Społeczna, No. 1-2: 12-25.
Cited by
Show
ISSN
1426-9724
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu