BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Podgórska Marzena (Politechnika Śląska)
Title
Zależność sukcesu projektu od stopnia jego złożoności
Dependency the Project Success on the Project Complexity
Source
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2017, z. 101, s. 391-399, tab., bibliogr. 20 poz.
Keyword
Zarządzanie projektem, Ocena projektu
Project management, Project evaluation
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule przedstawiono zagadnienie oceny sukcesu projektów o różnym poziomie złożoności. Omówiono kryteria oceny sukcesu projektu oraz rozstrzygnięto kwestie definicyjne związane z pojęciem złożoność projektu. Zaprezentowano klasyfikację projektów z uwzględnieniem kryterium złożoności projektów. Przedstawiono wyniki badań empirycznych dotyczące oceny sukcesu w projektach o wysokiej, średniej i niskiej złożoności. Dokonana analiza wyników badań pozwala na stwierdzenie, że najwyżej oceniono sukces w projektach o niskiej złożoności, a najniżej w projektach o wysokiej złożoności. (abstrakt oryginalny)

The article describes the issue related to the success in projects of varying complexity. The project success criteria and defining of the project complexity were showed. The project classification taking into account the criterion of project complexity was presented. The results of the empirical studies in context the evaluating of the success in projects of high, medium and low complexity were showed. The analyses of the obtained results indicates that the level of success in low complexity projects was highest and in high complexity projects was lowest. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Atkinson R.: Project management: cost, time and quality, two best guesses and a phenomenon, its time to accept other success criteria. "International Journal of Project Management", Vol. 17(6), 1999.
 2. Baccarini D.: The concept of project complexity a review. "International Journal of Project Management", Vol. 14(4), 1996.
 3. Crawford L.H., Hobbs B., Turner J.R.: Project categorizations systems: Aligning Capability with Strategy for Better Results. Project Management Institute, Newton Square 2005.
 4. Dulewicz V., Higgs M.: Design of a new instrument to assess Leadership Dimensions and Styles. "Henley Working Paper Series", 2003.
 5. Geraldi J., Maylor H., Williams T.: Now, let's make it really complex (complicated): a systematic review of the complexities of projects. "International Journal of Operations & Production Management", Vol. 31(9), 2011.
 6. Ika L.A.: Project Success as a Topic in Project Management Journals. "Project Management Journal", Vol. 40(4), 2009.
 7. Jugdev K., Müller R.: A Retrospective Look at our Evolving Understanding of project success. "Project Management Journal", Vol. 36(4), 2005.
 8. Kerzner H.: Advanced Project Management. Helion, Gliwice 2005.
 9. Lu Y., Luo L., Wang H., Le Y., Shi Q.: Measurement model of project complexity for large-scale projects from task and organization perspective. "International Journal of Project Management", Vol. 33, 2015.
 10. Madauss B.J.: Handbuch Projektmanagement. Schaffer-Poeschel Verlag, Stuttgart 2000.
 11. Müller R., Turner J.R.: Leadership competency profiles of successful project managers. "International Journal of Project Management", Vol. 28(5), 2010.
 12. Nixon P., Harrington M., Parker D.: Leadership performance is significant to project success or failure: a critical analysis. "International Journal of Productivity and Performance Management", Vol. 61(2), 2012.
 13. Pawlak M.: Zarządzanie projektami. PWN, Warszawa 2006.
 14. Podgórska M.: Sukces projektu postrzegany z perspektywy znaczenia strategicznego projektów dla organizacji. Zeszyty Naukowe, s. Organizacja i Zarządzanie", z. 89. Politechnika Śląska, Gliwice 2016.
 15. Shenhar A., Levy O., Dvir D.: Mapping the Dimensions of Project Success. "Project Management Journal", Vol. 28(2), 1997.
 16. Trocki M.: Kompleksowa ocena projektów. "Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów", z. 113, 2012.
 17. Turner J.R., Müller R.: Choosing Appropriate Project Managers. Matchnig Their Leadership Style to the Type of Project. Project Management Institute, Newtown Square 2006.
 18. Urbanelis R.: Sukces projektu: kryteria pomiaru, definicje. "Gospodarka Materiałowa i Logistyka", nr 1, 2014.
 19. Vidal L.A., Marle F., Bocquet J.C.: Measuring project complexity using the Analytic Hierarchy Process. "International Journal of Project Management", Vol. 29(6), 2011.
 20. Wysocki R.K., McGary R.: Efektywne zarządzanie projektami. Helion, Gliwice 2005.
Cited by
Show
ISSN
1641-3466
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2017.101.29
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu