BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nowak Marek (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Title
Mieszkaniec a użytkownik zewnętrzny - perspektywa krytyczna
An Inhabitant and a User - a Critical Perspective
Source
Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna / Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2015, nr 31, s. 7-16, rys., wykr., bibliogr. 14 poz.
Keyword
Przemysł turystyczny, Rozwój, Rewitalizacja miasta
Tourism industry, Development, City revitalization
Note
streszcz., summ.
Country
Polska
Poland
Abstract
Artykuł stanowi próbę krytycznego spojrzenia na dwa zjawiska będące wskaźnikami osiągnięcia przez miasto postindustrialnej fazy rozwoju: studentyfikacji (ang.: studentification) i wzrostu znaczenia przemysłu turystycznego (w artykule opisywanego w nawiązaniu do tzw. efektu Bilbao). Obydwa stanowią przejawy przewartościowania statusu użytkowników zewnętrznych miasta, którzy z roli względnie marginalnej awansują do pozycji znaczącego użytkownika. Wnioski o charakterze analizy literaturowej rzutowane są na konkretne dane dotyczące Poznania, w tym statystyki odnoszące się do liczby studentów, liczebności turystów odwiedzających Wielkopolskę i Poznań oraz wybrane dane z rynku nieruchomości. Wnioski z analizy prowadzą do krytycznych refleksji i nawiązania do dorobku teoretycznego Guido Martinottiego.(abstrakt oryginalny)

The article explores critical point of view of the two phenomenon indicated postindustrial phase of the urban evolution: "studentification", and tourist industry (symbolized by the Bilbao/Guggenheim effect). Both exemplify re-valuation of the position of external users of the city which took place in the postmodern urban relations. It turns form the marginal position of "symbolic others" to the position of "significant user" - the one of the main elements of the urban investment policy. The author shows public statistics related to tourism, the "attendance" of students, and the data from the local property market, using interpretations from the literature (D. Smith, P. Hubbard, L. Vicario, M. Martinez). The observable tendencies suggested gentrification more than a revitalization as a result of the developmental factors. Finally the author climes necessity of sustainability of the local urban policy, and reinterpretation of the concept of contemporary metropolis (compare: G. Martinotti) in the light of the crisis situations (since 2008).(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Buravoy M. 2005. For Public Sociology. American Sociological Review, 70.
 2. Bures R.M., Cain C. 2008. Dimensions of Gentrification in a Tourist City (http://paa2008.princeton.edu/papers/81623; dostęp: luty 2015).
 3. Castells M. 2000. Urban sustainability in the information age. City: Analysis of Urban Trends, Culture, Theory, Policy, Action, 4, 1.
 4. Castells M. 2011. Społeczeństwo sieci. T. 1. Wydawnictwo Naukowe PWN.
 5. Costa N. 2015. Remembering Guido Martinotti as an Applied Sociologist to the Urban Mobilities and Local Community. Advances in Applied Sociology, 5.
 6. Vicario L., Monje M.M. 2003. Another 'Guggenheim Effect'? The Generation of a Potentially Gentrifiable Neighbourhood in Bilbao. Urban Studies, 40, 12.
 7. Martinotti G. 1996. The new social morphology of cities "Management of Social Transformations - MOST". Discussion Paper Series, 16 (http://www.unesco.org/most/martinot.htm; dostęp: kwiecień 2015).
 8. Nowak M. 2011. Dane i interpretacje socjologiczne. [W:] B. Kaźmierczak, S. Palicki, M. Nowak, D. Pazder (red.), Oceny rewitalizacji. Studium zmian na poznańskiej Śródce. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych UAM, Poznań.
 9. Nowak M. 2014. Śródka po 7 latach rewitalizacji. Metodologiczny wtręt i interpretacja socjologii procesu rewitalizacji. [W:] K. Derejski, J. Macyra, S. Lisiecki, R. Macyra (red.), Nowe życie w mieście. Dylematy rewitalizacji. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
 10. Nowak M. 2014. Revitalisation of Cities in the Absence of Legislative Support: The Case of Poznań. Polish Sociological Review, 1(185).
 11. Palicki S. 2011. Wprowadzenie. Czym jest rewitalizacja, a co nią nie jest? [W:] B. Kaźmierczak, S. Palicki, M. Nowak, D. Pazder (red.), Oceny rewitalizacji. Studium zmian na poznańskiej Śródce. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych UAM, Poznań.
 12. Pluciński P. 2013. Miejskie (r)ewolucje. Radykalizm retoryki a praktyka reformy. Praktyka Teoretyczna, 3/9.
 13. Smith D.P., Hubbard P. 2014. The segregation of educated youth and dynamic geographies of studentification. Area, 46,1.
 14. Stryjakiewicz T., Męczyński M., Stachowiak K. 2009. Sektor kreatywny w poznańskiej gospodarce. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, Poznań (http://creativepoland.eu/documents/bazawiedzy/n_64da128_sektor_kreatywny_w_poznanskiej_gospodarce.pdf; dostęp: czerwiec 2015).
Cited by
Show
ISSN
2353-1428
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.14746/rrpr.2015.31.02
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu