BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Tchórzewski Seweryn (Politechnika Śląska)
Title
O możliwości zastosowania metody drogi krytycznej (CPM) w planowaniu robót górniczych oraz przezbrajaniu ścian
The Applicability of the Critical Path Method (CPM) in the Planning of Mining Works and Assembly and Disassembly of Longwalls
Source
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2017, z. 101, s. 439-452, rys., bibliogr. 15 poz.
Keyword
Górnictwo węgla kamiennego, Metoda CPM, Zarządzanie projektem, Metody sieciowe, Eksploatacja górnicza
Hard bituminous coal mining, Critical Path Method (CPM), Project management, Network methods, Mining exploitation
Note
streszcz., summ.
Abstract
Roboty górnicze w kopalni węgla kamiennego obejmują dużą liczbę zróżnicowanych prac. Na szczególną uwagę zasługują prace związane z przygotowaniem do eksploatacji nowej ściany - wykonanie wyrobisk oraz prace zbrojeniowe. W artykule przedstawiono zasady stosowania metody drogi krytycznej w procesie planowania robót górniczych w kopalni oraz zaprezentowano, na wybranych przykładach, efekty stosowania tej metody do planowania takich prac. (abstrakt oryginalny)

Mining works in the coal mine include a large number of different activities. Particularly noteworthy are the works related to the preparation of a new longwall - excavation making and reinforcement works. This article presents the rules for applying the Critical Path Method in the process of planning mining operations in the mine. It also shows, on selected examples, the effects of applying this method to plan such works. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Brzychczy E.: O możliwościach wykorzystania techniki VERT w modelowaniu robót górniczych. "Gospodarka Surowcami Mineralnymi", t. 23, z. 3. Kraków 2007.
 2. Chmiela A., Przybyła H.: Technika i organizacja w robotach przygotowawczych. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2002.
 3. Frame J.D.: Zarządzanie projektem w organizacji. Wig-Press, Warszawa 2001.
 4. Goldratt E.: Łańcuch krytyczny: projekty na czas. Mint Books, 2009.
 5. Habuda T.: Technika analizy sieciowej. TNOIK, Katowice 1975.
 6. Heerkens G.R.: Jak zarządzać projektami. Wydawnictwo RM, Warszawa 2003.
 7. Idźkiewicz A.Z.: PERT Metody analizy sieciowej. PWN, Warszawa 1966.
 8. Ignasiak E.: Programowanie sieciowe. PWE, Warszawa 1972.
 9. Jones R.: Zarządzanie projektami. Biznesola, Warszawa 2009.
 10. Kapliński O., Stefański A.: Metody sieciowe w organizacji i planowaniu budowy. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 1978.
 11. Kukuła K. (red.): Badania operacyjne w przykładach i zadaniach. PWN, Warszawa 2004.
 12. Radzikowski W.: Matematyczne techniki zarządzania. PWE, Warszawa 1980.
 13. Tchórzewski S., Stopa J.: Praktyczne doświadczenia w wykorzystaniu narzędzi informatycznych w planowaniu i harmonogramowaniu robót górniczych w KHW SA. "Wiadomości Górnicze", nr 7/8, 2011.
 14. Tchórzewski S., Wodarski K.: Zastosowanie siatek czynności PERT do planowania rozwoju kopalni węgla kamiennego. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, s. Zarządzanie, z. 4. Politechnika Śląska, Gliwice 1999.
 15. Trocki M.: Zarządzanie projektami. PWE, Warszawa 2009.
Cited by
Show
ISSN
1641-3466
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2017.101.33
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu