BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Maleszyk Piotr (Maria Curie-Sklodowska University, Poland), Szafran Joanna (Maria Curie-Sklodowska University, Poland)
Title
Warehouse Market in Poland and in Lublin : Conditions, Tendencies and Development Prospects
Rynek komercyjnych powierzchni magazynowych w Polsce i Lublinie : uwarunkowania, tendencje i perspektywy rozwoju
Source
Barometr Regionalny, 2017, t. 15, nr 2, s. 35-44, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Keyword
Nieruchomości komercyjne, Magazynowanie, Atrakcyjność inwestycyjna, Rozwój gospodarczy
Commercial property, Storage, Investing attractiveness, Economic development
Note
JEL Classification: O18, O29, R33
streszcz., summ.
Country
Lublin
Lublin
Abstract
Celem analizy było zidentyfikowanie własności i tendencji rozwojowych rynku komercyjnych nieruchomości magazynowych w Lublinie na tle rynków regionalnych i rynku krajowego, co pozwoliło na ocenę jego perspektyw rozwojowych oraz roli w dynamizowaniu rozwoju gospodarczego Lublina. Na potrzeby artykułu udało się zgromadzić wartościowe dane o podażowej i popytowej stronie rynku magazynowego w Lublinie. Analiza danych za lata 2015-2016 dla miasta Lublin, rynków regionalnych i krajowego rynku magazynów komercyjnych udokumentowała dynamiczny rozwój rynku zarówno w Polsce, jak i w Lublinie. Perspektywy rozwoju tego rynku w Lublinie są bardzo dobre, między innymi dzięki dostępności wykwalifikowanej siły roboczej i konkurencyjnym kosztom pracy, poprawie infrastruktury transportowej, rozwojowi Podstrefy Lublin SSE Euro-Park Mielec i przynoszącej efekty strategii pozyskiwania inwestycji realizowanej przez Wydział Strategii i Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Lublin. (abstrakt oryginalny)

The aim of the analysis was to identify the features and development trends of the warehouse market in Lublin against the background of regional and domestic markets in Poland, and, subsequently, to assess the market's development prospects and its role in strengthening the economic development of the City of Lublin. Valuable data on the supply and demand side of the warehouse market in Lublin has been collected for the purpose of the article. The analysis of the data on warehouse market development, in Lublin as well as and in regional and domestic markets in Poland in 2015 and 2016, confirmed the market's solid growth. The prospects of the warehouse market in Lublin are very promising, owing to such factors as: supply of a highly qualified labor force, relatively low labor costs, the improvement of transport infrastructure, the development of the Special Economic Zone Euro-Park Mielec Lublin Subzone, and, last but not least, the effective strategy of attracting investors pursued by the Department of Strategy and Investor Relations of the City Office in Lublin. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Fechner, I., and G. Szyszka. eds. 2016. Logistyka w Polsce. Raport 2015. Edited by T. Janiak, Biblioteka Logistyka. Poznań: Instytut Logistyki i Magazynowania.
 2. Jonak, J., and A. Nieoczym. 2014. Logistyka w obszarze produkcji i magazynowania, Podręczniki/Politechnika Lubelska. Lublin: Politechnika Lubelska.
 3. Kanicki, T. 2011. "Systemy informatyczne w logistyce." Economy and Management (4): 87-97.
 4. Kannan, V.R., and K.C. Tan. 2005. "Just in Time, Total Quality Management, and Supply Chain Management: Understanding Their Linkages and Impact on Business Performance." Omega-International Journal of Management Science 33 (2): 153-162. doi: 10.1016/j.omega.2004.03.012.
 5. Kille, C., M. Schwemmer, and C. Reichenauer. 2015. Top 100 in European Transport and Logistics Services 2015/2016.
 6. Korzeń, Z. 2000. "Inteligentne magazyny - logistyczne uwarunkowania integracji systemów." In Logistics 2000. Wyjść naprzeciw logistycznym wyzwaniom XXI wieku. Polski Kongres Logistyczny, Poznań 1-2 czerwca 2000. Materiały kongresowe, edited by J. Wojtczak, 201-214. Poznań: Instytut Logistyki i Magazynowania.
 7. Krzyżaniak, S., A. Niemczyk, J. Majewski, and P. Andrzejczyk. 2014. Organizacja i monitorowanie procesów magazynowych, Biblioteka Logistyka. Poznań: Instytut Logistyki i Magazynowania.
 8. Maleszyk, P. 2016. Rynki pracy państw Unii Europejskiej w okresie kryzysu. Procesy dostosowawcze i działania antykryzysowe. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 9. Murphy, P.R., Jr., and D.F. Wood. 2011. Nowoczesna logistyka. Gliwice: Onepress.
 10. Prahalad, C.K., and G. Hamel. 1990. "The Core Competence of the Corporation." Harvard Business Review 68 (3): 79-91.
 11. Rocznik Statystyczny Pracy 2015. 2016. Edited by H. Dmochowska, Roczniki Branżowe. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
 12. Sagan, M. 2014. "Lublin przemysłowy - strategia dla reindustrializacji miasta." In Lublin 2020.
 13. Cztery oblicza przyszłości miasta, edited by M. Sagan and K. Żuk. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
Cited by
Show
ISSN
1644-9398
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.56583/br.435
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu