BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Barańska Magdalena (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Wpływ zasobów finansowych słuchacza na wybór kierunku studiów podyplomowych
Impact of the Student 's Household Budget on the Selection of a Given Major at Post -Graduate Studies
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, nr 4 (88) cz. 1, s. 589-601, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Issue title
Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi
Keyword
Budżet gospodarstwa domowego, Studia podyplomowe, Dydaktyka
Budgets of households, Postgraduate studies, Teaching
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie wyników badań empirycznych przeprowadzonych wśród słuchaczy studiów podyplomowych kierunków związanych z rachunkowością, prowadzonych na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Przeprowadzone badanie miało na celu próbę odpowiedzi na pytanie, w jakim stopniu cena studiów ogranicza zasoby pieniężne słuchacza i decyduje o wyborze kierunku studiów. Metodologia badania - Aby osiągnąć wyznaczony cel, posłużono się studiami literatury z zakresu budżetu oraz przeprowadzono badanie ankietowe wsparte wywiadem wśród słuchaczy studiów podyplomowych. Wynik - W artykule wykazano, że wysokość środków finansowych, którymi dysponuje słuchacz, i cena za studia podyplomowe nie zawsze mają wpływ na wybór kierunku studiów. Oryginalność/wartość - Przeprowadzone badanie miało za zadanie wskazanie zależności między wyborem studiów a kosztami związanymi z dojazdem, wysokością opłaty za studia oraz innymi kosztami ponoszonymi w związku z uczestnictwem w studiach podyplomowych. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The aim of this paper is to present the results of the empirical research conducted among students of post-graduate programmes offered in English at the Wrocław University of Economics. The questionnaire survey was to answer the research questions about whether the price of post-graduate studies has any impact on the student's household budget. Design/methodology/approach - When endeavouring to answer the questions asked, literature studies in the area of budget were carried out and a questionnaire survey, supported with an interview with post-graduate students, was conducted. Findings - This paper shows that the listener's budget and the postgraduate price do not always affect the choice of study direction. The benefits received after graduation also do not affect the choice of study. Originality/value - The questionnaire survey was to designed to identify the relationship between the choice of studies and costs associated with transport and the same levy studies and the impact of the level of costs on household budget listener.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Barańska, M. (2016). Wpływ znajomości regulaminu na zarządzanie studiami podyplomowymi prowadzonymi na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 300, 7-18.
 2. Brookson, S. (2000). Managing Budgets. London: DK Publishing.
 3. Czubakowska, K. (2004). Budżetowanie w controllingu. Gdańsk: ODDK.
 4. Drury, C. (1995). Rachunek kosztów. Warszawa: PWN.
 5. Jaruga, A.A., Nowak, W.A., Szychta, A. (1999). Rachunkowość zarządcza. Koncepcje i zastosowania. Łódź: Absolwent.
 6. Karmańska, A. (2006). Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów. Warszawa: Difin.
 7. Kemp, S., Dunbar, E. (2003). Budgeting for Managers. New York: McGraw Hill.
 8. Kowalak, R. (2013). Budżetowanie w zakładzie gospodarowania odpadami. W: A. Dura (red.), Budżetowanie - dziś i jutro. Kraków: Wydawnictwo AGH.
 9. Nita, B., Nowak, E. (red.) (2007). Budżetowanie w przedsiębiorstwie. Kraków: Wolters Kluwer.
 10. Nowak, E. (red.) (2002). Budżetowanie kosztów przedsiębiorstwa. Gdańsk: ODDK.
 11. Surmacz, A.O., Brojak-Trzaskowska, M., Porada-Rochoń, M., Lubomska-Kalisz, J. (2010). Budżetowanie i controlling w przedsiębiorstwie. Warszawa: CeDeWu.
 12. Świderska, G. (red.) (1997). Rachunkowość zarządcza. Warszawa: Poltext.
 13. Weetman, P. (1999). Financial and Management Accounting. Harlow: Prentice Hall.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.88/1-56
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu