BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pietrzak Oliwia (Akademia Morska w Szczecinie)
Title
System transportu pasażerskiego województwa zachodniopomorskiego w ocenie jego użytkowników
Evaluation of the Passenger Transport System of West Pomerania Province by its Users
Source
Problemy Transportu i Logistyki, 2016, nr 3 (35), s. 131-141, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Issue title
Funkcjonowanie rynku usług transportowych
Keyword
Transport pasażerski, Transport regionalny, Przewozy pasażerskie
Passenger transport, Regional transport, Passenger traffic
Note
streszcz., summ.,
Abstract
W artykule przedstawiono wybrane wyniki badań zrealizowanych wśród użytkowników systemu transportu pasażerskiego województwa zachodniopomorskiego w latach 2013 i 2015. Funkcjonowanie i kształtowanie systemów transportu pasażerskiego w regionach zdeterminowane jest szeregiem czynników. Z uwagi na przyjęte przez Unię Europejską kierunki polityki transportowej czynnikiem, który nabiera szczególnego znaczenia, jest identyfikacja potrzeb i preferencji transportowych zgłaszanych przez użytkowników transportu zbiorowego oraz indywidualnego. Celem artykułu było poznanie i ocena stopnia zaspokojenia potrzeb i preferencji użytkowników badanego systemu. Badania miały ponadto pokazać, czy i w jakim zakresie system odpowiada na oczekiwania jego użytkowników, a także jakie następują w tym obszarze zmiany. Do osiągnięcia założonego celu wykorzystano metodę krytycznej analizy literatury, metodę dokumentacyjną oraz metodę badań ankietowych. Badania pierwotne zrealizowane zostały na obszarze administracyjnym województwa zachodniopomorskiego(abstrakt autora)

The article presents selected results of research carried out among users of West Pomerania Province passenger transport system in 2013 and 2015. The functioning and development of passenger transport systems in the regions is determined by a number of factors. Due to the EU transport policies, a factor which became of particular importance in recent years is to identify the needs and preferences of transport reported both by the users of public transport, as well as the individual transport. The aim of the article is to identify and evaluate the needs and preferences of passenger transport users in the West Pomerania region. Moreover, the research aimed to show whether and to what extent the system surveyed responds to the needs of its users and changes that occur in this area over the period studied. Respondents also indicated advantages and disadvantages of the public transport and individual transport. To achieve the objective the method of critical analysis of literature, documentary method and survey, followed by a questionnaire, were used. Primary research was carried out in the administrative area of West Pomerania Province. The survey method included direct survey and online survey(original abstract)
Accessibility
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bakas, I., Drakoulis, R., Floudas, N., Lytrivis, P., Amditis, A. (2016). A Flexible Transportation Service for the Optimization of a Fixed-route Public Transport Network. Procedia 14, Elsevier. Pobrane z: www. sciencedirect.com (30.06.2016).
 2. Bazarnik, J., Grabiński, T., Kąciak, E., Mynarski, S., Sagan, A. (1992). Badania marketingowe. Metody i oprogramowanie komputerowe. Kraków: Wyd. AE w Krakowie.
 3. Ibraeva, A., Figueira de Sousa, J. (2014). Marketing of Public Transport and Public Transport Information Provision. Procedia - Social and Behavioral Sciences 162, Elsevier. Pobrane z: www.sciencedirect. com (30.06.2016).
 4. Kelles-Krauz, M. (1998). Czynniki ekonomiczne i organizacyjne racjonalizacji komunikacji miejskiej. Kajetanów: BOG & ART.
 5. Kędzior, Z., Karcz, K. (2001). Badania marketingowe w praktyce. Warszawa: PWE.
 6. Kłos-Adamkiewicz, Z., Kondraciuk-Gabryś, G., Perenc, J., Załoga, E. (2013). Preferencje użytkowników transportu w świetle badań rynkowych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 792, Problemy Transportu i Logistyki, 24, 105-148.
 7. Ludność, ruch naturalny i migracje w województwie zachodniopomorskim (2013, 2015). Szczecin: Urząd Statystyczny w Szczecinie
 8. Małek, P. (1977). Ekonomika transportu. Warszawa: PWE.
 9. Pawłowska, B. (2015). Analiza czynników kształtujących popyt na usługi transportowe w Unii Europejskiej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 871, Problemy Transportu i Logistyki, 30, 87-104.
 10. Pietrzak, O. (2015). Systemy transportu pasażerskiego w regionach - funkcjonowanie, kształtowanie, rozwój (przykład województwa zachodniopomorskiego). Szczecin: BEL Studio Sp. z o.o.
 11. Rosa, G., Meyer, B., Sondej, T. (2000). Kierunki rozwoju działań marketingowych przedsiębiorstw transportowych w świetle trendów zachowań konsumentów. W: S. Dziadek, M. Michałowska (red.), Liberalizacja i konkurencja na rynku transportowym w Europie. Katowice: Wyd. AE w Katowicach.
 12. Vitale, A., Festa, D.C., Guido, G., Rogano, D. (2014). A Decision Support System based on Smartphone Probes as a Tool to Promote Public Transport. Procedia - Social and Behavioral Sciences 111, Elsevier. Pobrane z: www.sciencedirect.com (30.06.2016).
Cited by
Show
ISSN
1644-275X
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/ptl.2016.35-13
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu