BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Lawędziak Bartosz (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Analiza mnożnika wydatków państwowych dla Polski w latach 2008-2013
Analysis of Government Expenditure Multiplier for Poland in Recent Years
Source
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2017, nr 324, s. 45-52, tab., bibliogr. 7 poz.
Keyword
Wydatki publiczne, Analiza mnożnikowa, Teoria popytu, Kryzys finansowy, Wydatki państwa
Public expenditures, Multiplier analysis, Theory of demand, Financial crisis, Government spending
Note
JEL Classification: E51, G01
streszcz., summ.
Abstract
W artykule przedstawiono dwie koncepcje dotyczące mnożnika wydatków państwowych. Pierwsza z nich, tzw. klasyczna została odrzucona z powodu nieścisłości związanej z samą definicją mnożnika. Na tej podstawie przedstawiono teorię efektywnego popytu jako modelu odpowiadającego najdokładniej wyprowadzonej formule mnożnika wydatków państwowych. Celem prezentowanej publikacji jest próba oszacowania mnożnika w oparciu o efektywną teorię popytu. W oparciu o przyjęte założenia oraz wartości parametrów oszacowano dla Polski jego wartość w latach 2008-2013, które uwzględniały okres stagnacji/kryzysu finansowego. Uzyskane wyniki nie odbiegają od wartości mnożnika dla innych krajów prowadzących od czasu kryzysu strategię ekspansji fiskalnej.(abstrakt oryginalny)

The article presents two concepts of government expenditure multiplier. The first one called - classical was rejected because of inconsistencies associated with the very definition of the multiplier. On this basis, we present the theory of effective demand as a model corresponds most closely derived formula multiplier of government spending. On this basis and on the basis of assumptions and parameter values estimated for Polish value in 2008-2013, which take into account the period of stagnation / financial crisis. The results do not differ from the value of the multiplier for other countries engaged in since the crisis strategy of fiscal expansion.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Akerlof G.A. (2007), The Missing Motivation in Macroeconomics, "American Economic Review", No. 1, s. 5-36.
  2. Gandolfo G. (2002), International Finance and Open-Economy Macroeconomics, Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg.
  3. Leijonhufvud A. (2009), Macroeconomics and the Crisis: A Personal Appraisal, Centre for Econmic Policy Research, Policy Insight, No. 41, s. 1-8.
  4. Łaski K., Osiatyński J., Zięba J. (2010), Mnożnik wydatków państwowych i szacunki jego wielkości dla Polski, "Materiały i Studia NBP", z. 246, s. 1-22.
  5. Palley T.I. (2010), Imports and the Income-Expenditure Model: Implications for Fiscal Policy and Recession Fighting, "Journal of Post Keynesian Economics", Vol. 32, No. 2, s. 311-322.
  6. [www 1] http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rachunki-narodowe/kwartalne-rachunkinarodowe/niefinansowe-rachunki-kwartalne-wg-sektorow-instytucjonalnych (dostęp: 28.05.2016).
  7. [www 2] http://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/en/gov_10q_ggnfa_esms.htm (dostęp: 28.05.2016).
Cited by
Show
ISSN
2083-8611
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu