BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rewers Ewa (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Title
Co studentyfikacja ma wspólnego z gentryfikacją?
What does Studentification Have to do with Gentrification?
Source
Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna / Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2015, nr 31, s. 57-66, bibliogr. 8 poz.
Keyword
Miasto, Socjologia miasta, Rewitalizacja miasta, Rozwój miasta, Studenci, Gentryfikacja
City, City sociology, City revitalization, City development, Students, Gentrification
Note
streszcz., summ.
Country
Polska
Poland
Abstract
Studentyfikacja jest pojęciem nowym i rzadko wykorzystywanym w badaniach prowadzonych w Polsce. Wiąże się, a także proces miejski, który opisuje, z rewitalizacją miast i negatywną jej konsekwencją, czyli gentryfikacją. Przebieg studentyfikacji uzależniony jest od czynników: ekonomicznych, politycznych, demograficznych, społecznych, kulturowych. Przedmiotem artykułu jest tylko ta ostatnia, lecz jej pełne oddzielenie od pozostałych nie jest możliwe. Dotyczy to rozpoznania wkładu studentów w organizację nowych form i miejsc konsumpcji kulturowej skierowanych przede wszystkim, lecz nie tylko, do nich samych. Wynikiem takich działań jest coraz większa widoczność studentów w krajobrazie śródmiejskim oraz kształtowanie się nowej miejskiej kultury opartej nie tyle na wariancie gustu klasowego (P. Bourdieu), ile na bardziej płynnej kategorii, za jaką uważam gust studencki.(abstrakt oryginalny)

This paper explores the phenomenon of studentification in the UK and Poland. More specifically, the paper illustrates cultural base of conflicts and debates connected with studentification and methods of its researching. It is argued that there is a difference between geographers and cultural urban studies vision of student communities and the geographical, economic, social and cultural effects of the promotion of higher education in the end of 20th century. Studentification generate gentrification, but it has also a positive impact on city dwellers and local communities. Enlarged student populations should be integrated into communities characterized by much the same styles of life, modes of consumption, inherited cultural capital and "good taste". Students are dispersed to different parts of towns and cities. These new tendencies in student population may foster resentment and conflict between students and established residents. It is asserted that the impact of cultural factors could not be the most important for the residential geographies of students, however they are crucial for characteristic of such concepts like studenthood and studentland, closely tight with the very notion of studentification. They are a factor in the rise of studentification and the mobility of established communities. It is argued that these young communities signified lucid exemplars that the city-university relations seek to engender. The paper concludes by considering some possible issues of studentification in the field of cultural urban studies.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Allison J. 2006. Over-educated, over-exuberant and over her? The impact of students on cities. Planning Practice and Research, 21: 1.
  2. Bourdieu P., Passeron J.C. 1979. The Inheritors: French Students and their Relation to Culture. University of Chicago Press, London.
  3. Chatterton P., Holland R. 2003. Urban Nightspaces. Youth Cultures, Pleasure Spaces and Corporate Power. Routledge, London-New York.
  4. Grzeszczak J. 2010. Gentryfikacja osadnictwa. Charakterystyka, rozwój koncepcji badawczej i przegląd wyjaśnień. PAN IG I PZ, Warszawa.
  5. Sage J., Smith D., Hubbard P. 2012. The Diverse Geographies of Studentification: Living Alongside People Not Like Us. Urban Studies, 27(8).
  6. Sage J., Smith D., Hubbard P. 2013. New-built Studentification: A Panacea for Balanced Community? Urban Studies, 50: 2623-2641.
  7. Smith D.P. 2007. Studentification and 'apperentice' gentrifirs within Britain's provincial towns and Cities: extending the meaning of gentrification. Environment and Olaning, 39(1): 142-161.
  8. Smith D.P. 2008. The politics of studentification and '(un)balanced' urban populations: lessons for gentrification and sustainable communities? Urban Studies, 45, 12: 2541-2564.
Cited by
Show
ISSN
2353-1428
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.14746/rrpr.2015.31.06
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu