BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sydow Karolina (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Title
Działania na rzecz poprawy sytuacji cudzoziemców w Poznaniu w kontekście inicjatyw oddolnych
Different Needs of Different City Users. Activities Aimed at Improving Foreigners Situation in Poznan in the Context of Bottom-Up Initiatives
Source
Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna / Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2015, nr 31, s. 87-96, bibliogr. 6 poz.
Keyword
Miasto, Socjologia miasta, Integracja społeczna, Cudzoziemcy
City, City sociology, Social integration, Foreigners
Note
streszcz., summ.
Country
Poznań
Poznan
Abstract
W artykule przedstawiono sytuację cudzoziemców w Poznaniu wraz ze wskazaniem na główne potrzeby i bariery na jakie napotykają. Następnie zaprezentowano dwa typy inicjatyw oddolnych mających wpłynąć na pozytywną zmianę tej sytuacji. Są to działania "na rzecz migrantów" prowadzone w trakcie realizacji projektu AMIGA oraz działania podjęte przez samych cudzoziemców w ramach założonych przez nich grup na portalu społecznościowym Facebook.(abstrakt oryginalny)

The text presents a situation of foreigners in Poznań taking into consideration the main needs and obstacles that they meet. Then it shows two types of grassroots initiatives that are to have an influence on a positive change of the situation. These are the activities "for the migrants" conducted during the realization of the AMIGA project and activities undertaken by the migrants themselves as part of the groups set up on the social network Facebook.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bloch N., Goździak E. (red.) 2010. Od gości do sąsiadów. Integracja cudzoziemców spoza Unii Europejskiej w Poznaniu w edukacji, na rynku pracy i w opiece zdrowotnej. Centrum Badań Migracyjnych UAM, Poznań.
  2. Buchowski M., Schmidt J. (red.) 2012. Migracje a heterogeniczność kulturowa. Na podstawie badań antropologicznych w Poznaniu. Wydawnictwo Nauka i Innowacje, Poznańskie Studia Etnologiczne 10, Poznań.
  3. Grzymała-Kazłowska A., Łodziński S. (red.) 2008. Problemy integracji imigrantów. Koncepcje, badania, polityki. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
  4. Herzfeld M, 2004. Antropologia. Praktykowanie teorii w kulturze i społeczeństwie. Wydawnictwo UJ, Kraków.
  5. Lamphere L. 2003. Perils and Prospects for an Engaged Anthropology. A View from the United States. Social Anthropology, 11, 2: 153-168.
  6. Schulz U., Sydow K., Ziołek-Skrzypczak M. (red.) 2015. Strategies to support migrants in the labor market. Experience with the AMIGA project in the context of old and new migration cities in the EU. City of Munich, Monachium.
Cited by
Show
ISSN
2353-1428
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.14746/rrpr.2015.31.09
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu