BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Więcek Dorota (Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej)
Title
Wpływ czynników kosztotwórczych na szacowanie kosztów produkcji elementów maszyn
The Influence of Costs Drivers on Estimating Production Costs of Machine Elements
Source
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2017, z. 101, s. 533-544, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Keyword
Koszty produkcji, Szacowanie kosztów, Rachunek kosztów działań, Proces produkcji, Planowanie produkcji, Przemysł maszynowy, Zarządzanie kosztami
Production costs, Costs estimation, Activity Based Costing (ABC), Production process, Production planning, Engineering industry, Costs management
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule przedstawiono metody szacowania kosztów na etapie projektowania wyrobów i procesów produkcyjnych opierając się na czynnikach kosztotwórczych. Czynniki kosztotwórcze są zmiennymi funkcji określającej składowe kosztów poszczególnych działań związanych z projektowanym procesem produkcyjnym elementów wyrobów. Zaproponowane rozwiązania określania kosztów bazują na przyjętym opisie cech projektowanego wyrobu, aktualnych stawkach parametrów kosztowych działań i są dostosowane do systemów produkcyjnych, funkcjonujących w warunkach produkcji jednostkowej i małoseryjnej. (abstrakt oryginalny)

In the article methods of cost estimation at the stage of products and production processes designing, basing on cost drivers were described. Cost drivers are variables of functions defining costs of individual actions associated with the projected processes of production of products elements. Methods of cost defining, proposed in the article, based on the assumed features of projected product, actual values of cost parameters and are adjusted to small lot and piece production systems. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Dohn K., Gumiński A., Zoleński W.: Assumptions for the creation of a system for supporting knowledge management in an enterprise of mechanical engineering industry, [in:] Management information systems in XIII. Business intelligence and knowledge. Wuls Press, Warsaw 2011.
  2. Kaplan R., Cooper R.: Zarządzanie kosztami i efektywnością. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2000.
  3. Kramarz M.: The nature and types of Network relations In distribution of metallurgical products. LOGFORUM, 2010.
  4. Kuric I., Grozav S. (eds.): Mechanization and Automation Equipment for Processing. Publish House Alma Mater, ClujNapoca 2015.
  5. Mičieta B., Wieczorek T., Matuszek J.: New aspects of manufacturing organizations' development. University of Žilina, 2011.
  6. Więcek Dariusz: Implementation of artificial intelligence in estimating prime costs of producing machine elements. "Advances in Manufacturing Science and Technology", Vol. 37, No. 1, 2013.
  7. Więcek Dariusz: Sformalizowany opis elementów maszyn, [w:] Matuszek J. (red.): Metody i techniki zarządzania w inżynierii produkcji. ATH, Bielsko-Biała 2009.
Cited by
Show
ISSN
1641-3466
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2017.101.39
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu