BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gercheva Svetlana (University of Economics, Varna, Bulgaria)
Title
Housing in the Tax Asymmetry Puzzle in Bulgaria
Asymetria podatku od nieruchomości w budownictwie mieszkaniowym w Bułgarii
Source
Problemy Rynku Nieruchomości : Biuletyn Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego, 2017, vol. 47-48, nr 1-2, s. 64-72, rys., tab., bibliogr. 31 poz.
Keyword
Podatek dochodowy od osób fizycznych, Neutralność podatkowa, Podatek od nieruchomości, Budownictwo mieszkaniowe
Individual income tax, Tax neutrality, Property tax, Housing construction
Note
JEL Classification: H2, H24, H71
streszcz., summ.
Country
Bułgaria
Bulgaria
Abstract
Nieruchomości mieszkaniowe tradycyjnie stanowią atrakcyjne źródło przychodów podatkowych. Są integralną częścią opodatkowania bezpośredniego i pośredniego we wszystkich współczesnych gospodarkach. Przyjmując za punkt wyjścia kompleksową definicję podatku dochodowego opracowaną przez Haig i Simonsa, autorka analizuje w niniejszym opracowaniu asymetryczne/nieneutralne podejście do czynszu kalkulacyjnego i rzeczywistego dla mieszkań podlegających opodatkowaniu zryczałtowanemu, będących własnością osób fizycznych. Podatek ten wprowadzono w Bułgarii w 2008r. i ustalono na poziomie 10%. Pomimo najniższego PKB w Unii Europejskiej, jak i pogłębiających się nierówności gospodarczych, nie przewidziano zwolnień od przedmiotowego podatku. Stąd też, w artykule omówiono potencjał podatku od nieruchomości jako narzędzia do korekty nieprawidłowości związanych z poborem podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu posiadania nieruchomości mieszkaniowych. W artykule postawiono tezę, iż potencjał podatku od nieruchomości w Bułgarii nie jest w pełni wykorzystany. Zakładając, że jego lepsze wykorzystanie zależy od (niewielkiej) progresywności, zaleca się umiarkowane zwiększenie wymiaru tego podatku. W opracowaniu zaproponowano i poddano krytycznej ocenie kilka sposobów na bardziej efektywne wykorzystanie podatku od nieruchomości, polegające na przesunięciu jego (dodatkowego) ciężaru na osoby w bardzo dobrej sytuacji finansowej.(abstrakt oryginalny)

Housing has been for centuries an attractive source of tax revenue. It is well integrated into both direct and indirect taxation of any modern state. Having regard to the influential work of Haig and Simons, who elaborated on a comprehensive personal income definition, this paper investigates the asymmetrical/non-neutral treatment of imputed and actual rent from own housing within the flat rate tax in Bulgaria. The country introduced it in 2008 at the rate of 10% and without personal allowance, despite having the lowest GDP per capita in the EU and its deteriorating income equality. Therefore, the instant contribution also analyzes the potential of property tax to correct personal income tax distortions in relation to own housing. The paper argues that property tax remains underutilized in Bulgaria. Since better utilization crucially depends on (slight) progressivity of the recurrent property tax, an increase of its burden, but not across the board, is recommended. Several measures are being proposed and critically evaluated in order to better utilize property taxation, whilst shifting its (additional) burden towards individuals with high ability to pay.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bloechinger, H., Égert,B., Alvarez, B., Paciorek, A., 2015, The stabilisation properties of immovable property taxation: Evidence from OECD countries, OECD Economics Department Working Papers, No. 1237, OECD Publishing, Paris.
 2. Bloechinger, H., 2015, Reforming the Tax on Immovable Property: Taking Care of Unloved, ECO/ WKP(2015)23.
 3. Deloitte, 2017, International Tax. Sebia Highlights. https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/cn/Documents/international-business-support/deloitte-cn-ibs-serbia-int-tax-en-2017.pdf.
 4. European Commission, 2016, Taxation Trends in the European Union. Data for the EU Member States, Iceland and Norway.
 5. Frick, J.R., Grabka, M.M., 2003, Imputed Rent and Income Inequality: A Decomposition Analysis for the UK, West Germany, and the USA, Review of Income and Wealth 49(4), pp.513-537.
 6. Frick, J.R., Goebel, J., Grabka, M.M., 2007, Assessing the distributional impact of "imputed rent" and "non-cash employee income" in micro data: Case Study based on EU-SILC (2004) and SOEP (2002). SOEP Paper 2, DIW, Berlin.
 7. Frick, J.R., Grabka, M.M., Smeeding, T., Tsakloglou, P., 2010, Distributional effects of impueted rents in five European countries, Journal of Housing Economics 19(3), pp. 167-179.
 8. IMF, 2009, "Debt Bias and Other Distortions: Crisis-Related Issues in Tax Policy", FAD, May 6.
 9. Industry Watch, 2017, The Wealth of Households and the Housing Market, accessed at http://www.iwatchbulgaria.com.
 10. Institute for Fiscal Studies, 2011, Tax by design: The Mirrlees Review. Oxford University Press.
 11. Institute for market economy, 2017, Regional profiles. Accessed at: http://www.regionalprofiles.bg.
 12. Institute for Social Studies and Marketing, 2014, Monitoring Study on Tax and Social Security Compliance in 2013.
 13. Janoušková, J., Sobotovičová, Š., 2016, Immovable property tax in the Czech Republic as an instrument of fiscal decentralization, Technological and Economic Development of the Economy, Volume 22, Issue 6, pp.767-782.
 14. Krelove, R., 2012. Distortions from housing market provisions in: Gayer, C., Mourre, G., 2012, Property Taxation and Enhanced Tax Administration in Challenging Times European Commission, Directorate-General for Economic and Financial Affairs Publications, pp. 21-36.
 15. Lutz, B., Molloy, R., Shan H., 2010. The Housing Crisis and State and Local Government Tax Revenue: Five Channels. Federal Reserve Board of Governors.
 16. McCluskey, W.J., Plimmer, F., 2011. The Creation of Fiscal Space for the Property Tax: The Case of Central and Eastern Europe. International Journal of Strategic Property Management, 15 (2), pp. 123-138.
 17. Ministry of Finance in Bulgaria, 2007-2015, Annual Reports on Tax Expenditure, at: www.minfin.bg.
 18. Ministry of Finance in Bulgaria, 2017, Municipal analysis of negative trends. Unpublished manuscript.
 19. Mirrlees, J.,Adam, St., et al., 2012, THE MIRRLEES REVIEW: A PROPOSAL FOR SYSTEMATIC TAX REFORM, National Tax Journal, September 2012, 65 (3), pp. 655-684.
 20. Muellbauer, J., 2005, Property Taxation and the Economy after the Baker Review, Economic Journal, Vol. 115, pp. C99-C117.
 21. Musgrave, R.A., Musgrave, P.B., 1989, Public Finance in Theory and Practice, McGraw-Hill, fifth edition.
 22. National Statistical Institute, 2017, Main macroeconomic Indicators 2015.
 23. Nicodème, G. 2012. In: Gayer, C., G. Mourre (eds), 2012. Property taxation and enhanced tax administration in challenging times. Economic papers 463.
 24. OECD, 2010, "Tax Policy Reform and Economic Growth", OECD Tax Policy Studies No 20, Paris.
 25. Norregaard, J., 2013, Taxing Immovable Property: Revenue Potential and Implementation Challenges, IMF Working paper, WP/13/129, International Monetary Fund.
 26. Presbitero, A.F., Sacchi, A., Zazzaro, A., 2014, Property tax and fiscal discipline in OECD countries, Preliminary draft.
 27. Rosen, H., 1991, Public Finance, IRWIN, third ed.
 28. Sedmihradska, L., ed., 2010, Poperty Tax in Economies in Transition: Selected Case Studies, NISPAcee.
 29. Smatrakalev, G., 2011, Is Tax Evasion Our National Sport? The Bulgarian Case, in: McGee, R.W., (ed.), 2011, The Ethics of Tax Evasion: Perspectives in Theory and Practice, Springer, pp. 371-385.
 30. Schratzenstaller, M., 2013, Besteuerung hoeherer Einkommen und Vermoegen - Internationale Entwicklungstendenzen, Moeglichkeiten und Grenzen, Vierteljahrshefte zur Wirtschaftsforschung, S. 13-34.
 31. Verbist, G. Tsakloglou, P., Paulus, A., Sutherland, H., Zantomio, F., Zigari, F., 2012, Taxing Home Ownership: Distributional Effects of Including Net Imputed Rent in Taxable Income. IZA Discussion Paper No. 6493.
Cited by
Show
ISSN
1731-1829
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu